Portal pacjenta
Umów wizytę

Koronawirus SARS-CoV-2 a leczenie niepłodności

Na bieżąco śledzimy aktualne doniesienia naukowe oraz wytyczne polskich i międzynarodowych towarzystw medycznych w sprawie postępowania w obliczu pandemii SARS-CoV-2.

Koronawirus a diagnostyka i leczenie w INVICTA

Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji będziemy starali zrobić wszystko, by zapewnić ciągłość niezbędnej opieki i leczenia wszystkim pacjentom, którzy są w trakcie procesów medycznych, potrzebują diagnostyki lub poradnictwa.

Wszyscy pacjenci

Prowadzimy konsultacje i diagnostykę laboratoryjną wszystkich pacjentów planujących rozpoczęcie lub kontynuację leczenia. Spotkania z lekarzami odbywają się w większości za pomocą wideo-konsultacji lub teleporady. Badania diagnostyczne (np. pobrania krwi) umawiane są na konkretne godziny i/lub realizowane w sposób wysyłkowy (np. badania genetyczne).

PACJENCI Z KLINIKI LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

Pacjenci spoza grupy ryzyka

Zapewniamy niezbędną opiekę i ciągłość leczenia wszystkim niepłodnym parom, które są w trakcie procesów medycznych – także wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne podczas wideo-konsultacji.

Realizujemy programy zachowania płodności (zamrażania komórek jajowych i nasienia) dla pacjentów onkologicznych oraz wymagających leczenia operacyjnego.

Pacjentów w procesach medycznych z włączonym leczeniem immunomodulacyjnycm (Metypred, GCSF) prosimy o kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji w celu ustalenia indywidualnego postępowania.

Plan postępowania jest indywidulanie ustalany z lekarzem, po szczegółowej analizie sytuacji medycznej i ew. ryzyka, w oparciu o aktualną wiedzę i możliwości.

Pacjenci z grupy ryzyka

Każdorazowo ustalamy indywidualnie sposób postępowania poprzez kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji. W takich przypadkach może być rekomendowana modyfikacja procesu leczenia.

WSZYSCY PACJENCI

Prowadzimy konsultacje i diagnostykę laboratoryjną wszystkich pacjentów planujących rozpoczęcie lub kontynuację leczenia. Nadchodzący czas warto wykorzystać na skonsultowanie się z lekarzem oraz świadome zaplanowanie i przygotowanie się do dalszego leczenia. Koncentrujemy się na tym, by proponować działania, których podjęcie jest bezpieczne i odpowiedzialne. Spotkania z lekarzami odbywają się za pomocą wideo-konsultacji. Badania diagnostyczne (np. pobrania krwi) umawiane są na konkretne godziny i/lub realizowane w sposób wysyłkowy (np. badania genetyczne).

PACJENTKI W CIĄŻY

Pacjenci spoza grupy ryzyka

Zapewniamy ciągłość opieki wszystkim pacjentom. Jeśli zachodzi taka potrzeba wykonujemy badania laboratoryjne, badania USG oraz wszelkie badania prenatalne. Wizyty lekarskie w większości realizujemy za pomocą wideo-konsultacji lub teleporady.

Pacjenci z grupy ryzyka

Każdorazowo ustalamy indywidualnie sposób postępowania poprzez kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji lub teleporad.

PACJENCI W RAMACH NFZ

Pacjenci spoza grupy ryzyka

Zapewniamy ciągłość opieki wszystkim pacjentom. Jeśli zachodzi taka potrzeba wykonujemy badania laboratoryjne, badania USG oraz wszelkie badania prenatalne. Wizyty lekarskie w większości realizujemy za pomocą wideo-konsultacji lub teleporady.

Pacjenci z grupy ryzyka

Każdorazowo ustalamy indywidualnie sposób postępowania poprzez kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji lub teleporad.

PACJENCI WYMAGAJĄCY KONSULTACJI INNYCH SPECJALISTÓW

Pacjenci spoza grupy ryzyka

Zapewniamy ciągłość opieki wszystkim pacjentom. Jeśli zachodzi taka potrzeba wykonujemy badania laboratoryjne, badania USG oraz wszelkie badania prenatalne. Wizyty lekarskie w większości realizujemy za pomocą wideo-konsultacji lub teleporady.

Pacjenci z grupy ryzyka

Każdorazowo ustalamy indywidualnie sposób postępowania poprzez kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji lub teleporad.

BADANIA LABORATORYJNE

Pacjenci spoza grupy ryzyka

Badania diagnostyczne (np. pobrania krwi) umawiane są na konkretne godziny i/lub realizowane w sposób wysyłkowy (np. badania genetyczne).

Pacjenci z grupy ryzyka

Badania diagnostyczne (np. pobrania krwi) umawiane są na konkretne godziny i/lub realizowane w sposób wysyłkowy (np. badania genetyczne).

Najważniejsze informacje – lektura

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii:

Sprawdź

KORONAWIRUS.GOV.PL

Leczenie w INVICTA w obecnej sytuacji epidemiologicznej

Sprawdzamy stan zdrowia pacjentów

Weryfikacja stanu zdrowia jest obowiązkowa i będzie przeprowadzana kilkukrotnie – podczas rozmowy telefonicznej i umawiania wizyty oraz podczas rejestracji w Klinice.

Prosimy, by nie byli Państwo zaskoczeni prośbą konsultantów INVICTA o udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań i/lub wypełnienie ankiety.

Nasi pracownicy rutynowo będą pytali o:

 • Występowanie objawów grypopodobnych mogących świadczyć o infekcji
 • Ostatnie podróże w regiony, w których występował wirus
 • Kontakt z osobami, które potencjalnie mogły być zarażone lub być nosicielami wirusa
 • Narażenie na inne czynniki ryzyka zarażenia wirusem.

Jeśli będą ku temu przesłanki, konsultant może anulować wizytę i skierować do specjalistycznej placówki. Może też zaproponować konsultację zdalną, w celu omówienia dalszych kroków z lekarzem.

Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo, prosimy, by do Kliniki nie przychodzić z osobami towarzyszącymi (w tym z dziećmi, jeśli ich nie dotyczy porada/badanie).
Jeśli wystąpią niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny i nie pojawianie się w Klinice.

Wizyty zdalne i ograniczenie pobytu w Klinice

W sytuacji, gdy nie jest absolutnie niezbędna fizyczna obecność w Klinice, wszystkim Pacjentom rekomendujemy korzystanie z wizyt online (video-konsultacja z lekarzem).

Konsultacja video (z domu, online) ma taką samą wartość medyczną, jak wizyta bezpośrednia, a ogranicza ryzyka związane z epidemią koronawirusa.

Wdrożyliśmy standard wizyt zdalnych z wykorzystaniem narzędzia ZOOM, które zapewnia pełne szyfrowanie transmisji i bezpieczeństwo przekazywanych danych.

INVICTA posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wizyt zdalnych – porady przez Internet (video) organizujemy dla naszych pacjentów od 7 lat.

Przebieg wizyty:

 • W przypadku zaleceń, pacjent zgłasza się na umówioną godzinę do kliniki w celu pobrania/przekazania materiału do badań oraz wykonania badania USG; wyniki dostępne są online w serwisie medipoint.pl (należy założyć konto podczas pobytu w klinice).
 • W umówionym czasie konsultacji, pacjent łączy się z domu poprzez oprogramowanie zoom z lekarzem.
 • Dzięki połączeniu video, lekarz ma dobry kontakt z pacjentem, może ocenić jego samopoczucie, emocje i szybko reagować na pytania.
 • Lekarz ma podgląd ankiety medycznej, wyników badań oraz dokumentacji pacjenta w systemie i na bieżąco je ocenia
 • Lekarz ma wgląd w pełne nagranie z badania USG; przy pacjencie może dokonać niezbędnych pomiarów, przeanalizować budowę narządów rodnych, ocenić efekty leczenia.
 • Efektem konsultacji zdalnej jest plan leczenia, zalecenia, dodatkowe rekomendacje i/lub e-recepta, którą pacjent może zrealizować w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Pacjentom, chcącym wykonać badanie nasienia, prosimy w miarę możliwości o dostarczanie do Kliniki materiału pobranego w domu (do jałowego pojemnika, jak na mocz). Na dostarczenie próbki do laboratorium od momentu pobrania pacjent ma 30 min.

umów się

Chcę umówić wizytę

Środki ostrożności i zmiany w organizacji pracy klinik

By chronić Państwa zdrowie i zapewnić bezpieczeństwo, wdrożyliśmy szczególne procedury związane z higienizacją klinik, ograniczeniem kontaktu bezpośredniego oraz ruchu w klinice, a także minimalizowaniem ryzyka dla personelu.

We wszystkich Klinikach INVICTA stosujemy się do rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, higieny i antyseptyki. Od 2009 roku we wszystkich naszych ośrodkach funkcjonują procedury epidemiologiczne, regularnie omawiane i ćwiczone z personelem, audytowane i co roku aktualizowane. Każdy z oddziałów INVICTA objęty jest opieką pielęgniarki epidemiologicznej. Wdrożona została również opieka lekarza epidemiologa.

W kontekście zagrożenia koronawirusem wdrożyliśmy działania prewencyjne tj.:

 • kontrolę stanu zdrowia Pacjentów i pracowników każdej zmiany (ankiety, pomiar temperatury),
 • uzupełniające procedury dezynfekcyjne przestrzeni wspólnych i gabinetów,
 • bieżącą dezynfekcję klamek i innych przedmiotów użytku codziennego,
 • dodatkowe punkty dezynfekcji dla personelu i pacjentów
 • wzmożoną kontrolę przestrzegania działań profilaktycznych, w tym wietrzenia i sterylizacji pomieszczeń, zachowania odległości między pacjentami w poczekalniach
 • uruchomienie dodatkowych oczyszczaczy powietrza z systemem filtrów, jonizacją, lampami UV niwelujących wirusy, bakterie i inne drobnoustroje w miejscach pobytu pacjentów,
 • instalacja lamp UV oczyszczających powietrze w gabinetach i na salach zabiegowych.

Zmiany w organizacji pracy Klinik, minimalizujące kontakt bezpośredni:

 • zalecenia odbywania wizyt zdalnie (video, telefon); w klinice realizowane tylko konsultacje bezwzględnie wymagające obecności osobistej;
 • pacjenci umawiani na oddanie materiału do badań oraz badania USG na konkretną godzinę
 • uruchomione dodatkowe punkty pobrań – brak oczekiwania na pobranie
 • badania USG realizowane przez przeszkolone położne, a nagranie omawiane z lekarzem zdalnie
 • bieżąca kontrola zdrowia pracowników mających kontakt z pacjentami
 • w jednym czasie w klinice obecny tylko kilkuosobowy zespół niezbędnego personelu

By zapewnić ciągłość procesów medycznych – skróciliśmy czas pracy klinik i wprowadziliśmy system pracy zmianowej bazującej na wymienności całych zespołów.

Sprawdź zmiany godzin pracy Klinik

 • INVICTA Gdańsk
 • INVICTA Warszawa
 • INVICTA Wrocław
 • INVICTA Gdynia
 • INVICTA Słupsk
 • INVICTA Bydgoszcz

Kontakt

Jak się z nami skontaktować?

Infolinia

+48 (58) 58 58 800 Pokaż

pn-pt.: 7:00 - 20:00
sb.: 7:00 - 15:00

Formularz kontaktowy