Portal pacjenta
Umów wizytę

Laparoskopia

Laparoskopia to wykonanie zabiegu m.in. chirurgicznego i ginekologicznego przy użyciu skomplikowanej aparatury technicznej – tzw. laparoskopu, który pozwala uwidocznić narządy jamy brzusznej w optycznym powiększeniu oraz za pomocą specjalnych mikronarzędzi nacinać, wycinać i usuwać fragmenty chorych tkanek czy narządów.

Cel zabiegu

Celem zabiegu jest diagnostyka i/lub leczenie chorób w sposób małoinwazyjny. Zakres możliwości wykonania zabiegów operacyjnych w technice laparoskopowej jest bardzo szeroki. Przede wszystkim jest to doskonałe narzędzie diagnostyczne wykrywające zmiany chorobowe toczące się w jamie brzusznej. Laparoskopia diagnostyczna w przypadku niepłodności jest „złotym standardem” w wykrywaniu nieprawidłowości anatomicznych związanych z patologią rozrodu. Kontrastowanie barwnikiem jajowodów podczas laparoskopii jest najdokładniejszą metodą sprawdzenia ich funkcji i drożności. Większość zabiegów ginekologicznych można w tej chwili wykonywać technika laparoskopową. Szczególnie młode kobiety dostrzegają walor kosmetyczny takich operacji (nie ma blizn). W chirurgii, najbardziej rozpowszechnioną jest operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego w laparoskopii. W ginekologii można np. niszczyć ogniska endometriozy, usuwać torbiele jajnikowe, guzy przydatków, usuwać ciążę pozamaciczną rozwijającą się w jajowodzie, wycinać wodniaki i ropniaki jajowodów, wyłuszczać mięśniaki macicy, a także można usunąć małoinwazyjnie całą chorobowo zmienioną macicę. Wachlarz możliwości wykonywania laparoskopowych zabiegów operacyjnych, zarówno w chirurgii i ginekologii, stale jest poszerzany i doskonalony. Najnowocześniejszym rozwiązaniem w laparoskopii są operacje z jednego pępkowego wejścia do jamy brzusznej. Przez nacięty w dnie pępek wprowadza się specjalny kołnierz przez który do jamy brzusznej wprowadza się zarówno teleskop optyczny jak i odpowiednio wygięte mikronarzędzia chirurgiczne. Blizny po zabiegu są zazwyczaj mniejsze i bardziej estetyczne niż w przypadku operacji brzusznych.

Kwalifikacja na zabieg

Wskazaniem do wykonania zabiegu są między innymi:

  • niepłodność;
  • zmiana w jednym z jajników lub na obydwu, o charakterze guza (torbiel);
  • podejrzenie ciąży pozamacicznej;
  • wodniaki, ropniaki, zmiany zapalne jajowodów;
  • endometrioza narządów płciowych miednicy mniejszej;
  • mięśniaki macicy;
  • zrosty wewnątrzbrzuszne i około przydatkowe;
  • podejrzenie choroby nowotworowej narządów płciowych;
  • wady rozwojowe macicy (macica dwurożna, jednorożna);
  • niezdiagnozowane objawy chorobowe: bóle podbrzusza, nieprawidłowe krwawienia maciczne.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy medycznej wymienione wyżej schorzenia kwalifikują się do wykonania operacji laparoskopowej. Kwalifikacja do zabiegu odbywa się na wizycie lekarskiej, podczas której szczegółowo zostanie omówiony zakres diagnostyczno-operacyjny zabiegu, sformułowane zostaną cele terapeutyczne, omówiony zostanie sposób przygotowania do zabiegu.

Rodzaje laparoskopii

Laparoskopia diagnostyczna -biopsja jajnika

Opis procedury medycznej: Zabieg laparoskopowy mający na celu pobranie wycinka ze zmiany chorobowej jajnika.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 24 godzin po zabiegu

Laparoskopia diagnostyczna z kontrastowaniem jajowodów barwnikiem

Opis procedury medycznej: Zbieg laparoskopowy polegający na diagnostyce stanu jajowodów, od rogu macicy do ujścia brzusznego jajowodów, ocena stanu strzępków jajowodowych oraz badanie drożności jajowodów za pomocą barwnika podanego domacicznie specjalnym cewnikiem. W obrazie laparoskopowym obserwuje się przechodzenie granatowego barwnika z macicy do jamy brzusznej.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 2 godzin po zabiegu

Laparoskopia diagnostyczna z kontrastowaniem jajowodów barwnikiem – biopsja jajnika

Opis procedury medycznej: Zabieg laparoskopowy polegający na pobraniu wycinków z jajnika np. w diagnostyce endometriozy oraz stanu jajowodów.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 24 godzin po zabiegu

Laparoskopia operacyjna – wycięcie ognisk endometriozy

Opis procedury medycznej: Operacja laparoskopowa wycięcia ognisk endometriozy śródotrzewnowej wykonywana przede wszystkim z powodu zespołu bólowego podbrzusza.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 24 godzin po zabiegu

Laparoskopia operacyjna – wyłuszczenie mięśniaków macicy z morceleracją i szyciem wewnątrzbrzusznym

Opis procedury medycznej: Operacja laparoskopowa wycięcia mięśniaków macicy z pozostawieniem macicy, zabieg małoinwazyjny.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 24 godzin po zabiegu

Laparoskopia operacyjna – usunięcie zrostów

Opis procedury medycznej: Laparoskopowe przecięcie zrostów otrzewnowych, okołojajowodowych, itp. Jest to technika małoinwazyjna.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 24 godzin po zabiegu

Laparoskopia operacyjna – wyłuszczenie torbieli jajnikowej

Opis procedury medycznej: Małoinwazyjny zabieg laparoskopowy polegający na usunięciu torbieli jajnikowej z maksymalnym oszczędzeniem jajnika.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 24 godzin po zabiegu

Laparoskopia operacyjna – wyłuszczenie zmiany w przydatkach

Opis procedury medycznej: Operacja laparoskopowa usunięcia zmiany okołoprzydatkowej (torbiel) z zachowaniem struktury przydatków.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 24 godzin po zabiegu

Laparoskopia operacyjna – wycięcie jajnika jednostronne

Opis procedury medycznej: Wycięcie laparoskopowe jajnika w przypadku patologii, która całkowicie zniszczyła jajnik.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 24 godzin po zabiegu

Laparoskopia operacyjna – wycięcie jajnika i jajowodu jednostronne

Opis procedury medycznej: Operacja laparoskopowa usunięcia przydatków macicy tzn. jajników i jajowodów jednostronnie w przypadkach jednostronnej patologii.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 24 godzin po zabiegu

Laparoskopia operacyjna – wycięcie jajników i jajowodów obustronne

Opis procedury medycznej: Operacja laparoskopowa usunięcia przydatków macicy tzn jajników i jajowodów obustronnie w przypadkach obustronnej patologii.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 24 godzin po zabiegu

Laparoskopia operacyjna – całkowite wycięcie macicy (TLH,LH,LAVH)

Opis procedury medycznej: Operacja laparoskopowa wycięcia macicy w całości, z jajnikami lub bez, macica zostaje wydobyta przez pochwę lub drogą morceleracji (rozdrobnienia). Jest to małoinwazyjna technika usunięcia macicy.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 36 godzin po zabiegu

Laparoskopia operacyjna – amputacja nadpochwowa macicy z morceleracją (SLH)

Opis procedury medycznej: Operacja laparoskopowa usunięcia trzonu macicy z mięśniakami, jajniki i szyjka macicy zostaje nienaruszona. Macica z mięśniakami zostaje usunięta z jamy brzusznej poprzez rozdrobnienie mechaniczne specjalnym urządzeniem – morceleratorem. Małoinwazyjna technika usuwania macicy.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 24 godzin po zabiegu

Laparoskopia operacyjna – wycięcie macicy z przydatkami i węzłami chłonnymi biodrowymi (sampling) z etapem pochwowym (RLAVH)

Opis procedury medycznej: Operacja onkologiczna laparoskopowo-pochwowa wykonywana w przypadku raka błony śluzowej macicy, małoinwazyjna.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 36 godzin po zabiegu

Inne zabiegi

Fertiloskopia

Opis procedury medycznej: Wykonanie diagnostycznej histeroskopii office i laparoskopii diagnostycznej z jednego wejścia pępkowego celem diagnostyki niepłodności. W czasie jednego znieczulenia kompleksowo diagnozujemy jamę macicy, jajowody (ich drożność), jajniki (pod kątem endometriozy), a także otrzewną jamy brzusznej.
Typ znieczulenia: ogólne dotchawicze
Czas hospitalizacji: do 24 godzin po zabiegu

Punkcja torbieli jajnika

Opis procedury medycznej: Nakłucie torbieli jajnikowej pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego, w celu dalszej diagnostyki.
Typ znieczulenia: miejscowe lub ogólne
Czas hospitalizacji: do 2 godzin po zabiegu

Biopsja kanału szyjki macicy

Opis procedury medycznej: Wyskrobanie kanału szyjki macicy celem pobrania materiału do badania mikroskopowego.
Typ znieczulenia: miejscowe
Czas hospitalizacji: do 1 godziny po zabiegu

Wyłyżeczkowanie macicy

Opis procedury medycznej: Zabieg ginekologiczny polegający na rozszerzeniu szyjki macicy i wyskrobaniu jamy macicy celem pobrania błony śluzowej do badania mikroskopowego.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 2 godzin po zabiegu

Implantacja taśmy polipropylenowej

Opis procedury medycznej: Operacja pochwowa wszczepienia specjalnej taśmy z tworzywa sztucznego, która podtrzymuje cewkę moczową, zachowując jej fizjologiczny kąt, co leczy wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 6 godzin po zabiegu

Implantacja siatki MESH

Opis procedury medycznej: Operacja pochwowa wszczepienia siatki z tworzywa sztucznego, która wzmacnia powięzie dna miednicy, gdy następuje obniżenie ścian pochwy i wypadanie macicy.
Typ znieczulenia: ogólne
Czas hospitalizacji: do 12 godzin po zabiegu

W przypadku wątpliwości dotyczących przyczyn problemu, lekarz może skierować Pacjentów na dodatkowe badania. Jeśli istnieje podejrzenie, że podłożem kłopotów z zajściem w ciążę są kwestie genetyczne, zaleca się diagnostykę genetyczną (m.in. badanie kariotypu, histeroskopia genetyczna). Jest ona też wskazana w przypadku nawracających poronień.

Kontakt

Jak się z nami skontaktować?

Infolinia

+48 (58) 58 58 800 Pokaż

pn-pt.: 7:00 - 20:00
sb.: 7:00 - 15:00

Formularz kontaktowy