Diagnostyka Preimplantacyjna PGT/PGT-A (PGS)

Diagnostyka Preimplantacyjna PGT / PGT-A (PGS) – szansą na zdrowe potomstwo

Diagnostyka Preimplantacyjna (PGT) to metoda, która pozwala na wyeliminowanie ryzyka przeniesienia chorób genetycznych na dziecko, jeszcze zanim kobieta zajdzie w ciążę. Badając komórki zarodka, lekarze są w stanie określić, czy występują w nim wady DNA. Dla niektórych pacjentów jest to jedyna możliwość posiadania zdrowego potomstwa.

Dzięki zastosowaniu diagnostyki preimplantacyjnej w ramach programu in vitro, pary, które obawiają się o zdrowie swoich dzieci, mogą zyskać spokój. W trakcie procedury zapłodnienia pozaustrojowego, zarodki badane są pod kątem zaburzeń genetycznych, a do macicy podawane są jedynie te, u których nie stwierdzono wady. Wykonanie diagnostyki PGT wielu parom daje szansę na posiadanie zdrowego potomstwa.

2005 rok - Wykonanie pierwszej Diagnostyki Preimplantacyjnej PGT w Polsce!

PGT-A (PGS) NGS – badanie 24 chromosomów

PGT-A (PGS) NGS – Możliwość przeprowadzenia diagnostyki preimplantacyjnej w kierunku nieprawidłowości (aneuploidii) wszystkich 24 chromosomów.

Więcej…

PGT-M – Diagnostyka chorób jednogenowych

Dzięki PGT-M osoby będące nosicielami mutacji genetycznych mogą uniknąć wystąpienia groźnych chorób jednogenowych u potomstwa!

Więcej…

Translokacje chromosomowe

Diagnostyka preimplantacyjna PGT umożliwia przebadanie komórek pobranych z zarodków pod kątem występowania w nich translokacji różnego typu.

Więcej…

NGS – sekwencjonowanie następnej generacji

Metoda wykorzystuje najnowocześniejsze techniki sekwencjonowania genomu ludzkiego do badania zarodków i otwiera nowe możliwości diagnostyczne.

Więcej…

Osiągnięcia naukowe – Diagnostyka Preimplantacyjna

Autorskie metody diagnostyczne PGD w zakresie obciążeń genetycznych pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Łukaszuka.

Więcej…