Portal pacjenta
Umów wizytę

Jakość komórek jajowych

Pobranie komórek jajowych odbywa się pod kontrolą USG. Pęcherzyki jajnikowe są nakłuwane długą igłą i płyn pobierany jest do strzykawek, który trafia natychmiast do laboratorium IVF.

Pobranie komórek jajowych

Embriolog odizolowuje kumulusy, czyli kompleks komórki jajowej i komórek ziarnistych, od reszty płynu. Kumulusy te przenoszone są do odpowiednich podłoży i następnie trafiają do inkubatorów.

Jakość komórek jajowych

Aby doszło do zapłodnienia komórka jajowa musi znajdować się w odpowiednim stadium dojrzałości. Po oczyszczeniu komórek jajowych z komórek ziarnistych, które mają zadanie odżywiać komórkę, embriolog jest w stanie ocenić stadium dojrzałości. Jedynie komórki w stadium MII, czyli komórki zatrzymane w profazie drugiego podziału mejotycznego, są w odpowiednim stanie dojrzałości. Zazwyczaj jednak poza komórkami MII, które zwykle stanowią 85% wszystkich uzyskanych komórek, uzyskuje się również takie, które nie kwalifikują się do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Są to komórki w stadium GV, które stanowią 10%, MI (5%) oraz komórki które uległy degeneracji.

Komórka jajowa na etapie profazy
Będąca na etapie profazy I podziału mejotycznego
– GV (germinal vesicle).
Komórka jajowa na etapie metafazy
Komórka będąca na etapie metafazy I podziału mejotyczego – MI.
Brak pierwszego ciałka kierunkowego.
Dojrzała komórka jajowa MII
Dojrzała komórka jajowa – MII.
Oocyt II rzędu powstaje tuż przed owulacją i zatrzymuje się na etapie drugiego podziału mejotycznego.
Obecność pierwszego ciałka kierunkowego charakteryzuje dojrzałą komórkę jajową.

umów się

Chcę umówić wizytę

Aktualnie najważniejszymi parametrami odgrywającymi ważną rolę w ocenie skuteczności metod wspomaganego rozrodu ART (ang. Assisted Reproductive Technology) w przypadku kobiet są:

  • wiek,
  • rezerwa jajnikowa
  • oraz jakość komórek jajowych.

Wiadomo, że wraz z wiekiem zmniejszają się szanse na posiadanie potomstwa. Spadek płodności obserwuje się po 30 roku życia, natomiast po przekroczeniu 35-ciu lat obserwuje się obniżenie szans na uzyskanie ciąży nawet o 30%.

Najlepszym parametrem płodności jest aktualnie określenie poziomu hormonu antymüllerowskiego (AMH), który określa pulę oraz jakość komórek jajowych. Oznaczenie hormonu pozwoli na wykrycie młodych pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, pacjentek w średnim wieku z dobrą rezerwą jajnikową oraz wykluczenie kobiet, które nie mają szansy na uzyskanie ciąży. Atutem oznaczenia stężenia AMH jest jego stałość, niezależnie od dnia cyklu. Aktualne statystyki pokazują, że największe szanse mają kobiety z poziomem AMH powyżej 2,4 ng/ml, natomiast najmniejsze szanse na ciąże miały pacjentki ze stężeniem AMH poniżej 0,2 ng/ml.

Ostatnim parametrem jest jakość komórek jajowych. Na jakość komórek mają wpływ różne choroby współistniejące. Takim przykładem jest endometrioza. Jest to choroba gdzie endometrium znajduje się w innej części jamy macicy. Nawet łagodne stadium choroby może mieć toksyczny wpływ na komórki jajowe oraz zmniejszyć zdolność endometrium do implantacji zarodka.

Kontakt

Jak się z nami skontaktować?

Infolinia

+48 (58) 58 58 800 Pokaż

pn-pt.: 7:00 - 20:00
sb.: 7:00 - 15:00

Formularz kontaktowy