Portal pacjenta
Umów wizytę

Liczba zarodków podawanych do macicy

Stymulacja owulacji może zwiększać ryzyko ciąży mnogiej. Ciąża mnoga ma miejsce wtedy, gdy w macicy rozwinie się więcej niż jeden płód. Ciąża mnoga niesie ze sobą zwiększone ryzyko powikłań zarówno dla płodu jak i dla matki m.in. takich jak np.: poronienie, stan przedrzucawkowy (podwyższone ciśnienie w czasie ciąży i inne towarzyszące mu objawy), poród przedwczesny. Często związane są z ciążą mnogą problemy emocjonalne, czy finansowe.

Pacjentki, które mają zwiększone ryzyko ciąży mnogiej to często kobiety poniżej 37 roku życia, które po raz pierwszy korzystają z metody IVF oraz te, które maja więcej niż dwa dobrej jakości zarodki.

W przypadku młodszych kobiet (poniżej 35 roku życia), a szczególnie w przypadku kobiet spełniających trzy wyżej wymienione kryteria rekomendowane jest, w celu zmniejszenia ryzyka ciąży mnogiej, podanie nie więcej niż jednego zarodka.

Wszystkim innym pacjentkom, aż do 40 roku życia zaleca się transfer dwóch zarodków, a u pacjentek powyżej 40 roku życia można rozważać transfer 3 zarodków.

Liczba podawanych do macicy zarodków ma wpływ na wskaźnik uzyskanych ciąż, jak również na wskaźnik ciąż mnogich. Nie jest sukcesem uzyskanie w wyniku procedur IVF większej liczby rozwijających się płodów niż liczba transferowanych zarodków, należy jednak również pamiętać o tym, że nie zawsze liczba podanych zarodków odpowiadać będzie liczbie rozwijających się płodów.

Niezwykle istotnym jest więc podjęcie decyzji o liczbie transferowanych zarodków przed zabiegiem ET.

Zgodnie z opublikowanymi w Fertility Sterility Vol.92. No.5 w listopadzie 2009 rekomendacjami opracowanymi na podstawie danych zgromadzonych przez ASRM i SART pt :”Guidelines on number of embryostransfered” można uznać, że liczba zarodków podawanych powinna zależeć nie tylko od wieku pacjentki, stadium rozwoju zarodka, ale również od okoliczności medycznych czyli od tego, czy: jest to pierwszy program IVF, czy zarodki są pod względem morfologicznym dobrej jakości, czy otrzymano wystarczającą liczbę dobrej jakości zarodków nadających się do zamrożenia, czy poprzednie procedury IVF zakończyły się sukcesem.

Decyzja o liczbie podanych zarodków powinna być zawsze podejmowana świadomie przez pacjentów wspólnie z lekarzem i zawsze po zastanowieniu oraz zdecydowanie jeszcze przed zabiegiem embriotransferu.

Rekomendowana liczba zarodków transferowanych

(Źródło: : “Guidelines on number of embryos transfered” Fertility Sterility Vol.92. No.5 Listopad 2009)

Wiek kobiety<3535-3738-4041-42
Stadium rozwoju zarodkaOkoliczności medyczne
Zarodek w 2-3 dobie po
zapłodnieniu
Okoliczności sprzyjające1-2235
Zarodek w 2-3 dobie po
zapłodnieniu
Inne przypadki2345
Blastocysta
(zarodek w 5-6 dobie po
zapłodnieniu)
Okoliczności sprzyjające1223
Blastocysta
(zarodek w 5-6 dobie po
zapłodnieniu)
Inne przypadki2233

W wielu przypadkach po podaniu zarodków do jamy macicy w liczbie ustalonej w deklaracji zgody pozostają zarodki, które za zgodą pacjentki i jej partnera mogą zostać zamrożone i następnie przechowywane w celu ich późniejszego rozmrożenia i wykorzystania przez pacjentkę i jej partnera do zabiegu transferu mrożonych zarodków (ETM). Przeprowadzany w późniejszym czasie zabieg transferu zarodków uprzednio zamrożonych nie wymaga skomplikowanej procedury stymulacji owulacji.

Kontakt

Jak się z nami skontaktować?

Infolinia

+48 (58) 58 58 800

pn-pt.: 7:00 - 20:00
sb.: 7:00 - 15:00

Formularz kontaktowy