Portal pacjenta
Umów wizytę

Ryzyko związane z mrożeniem zarodków

Dzisiejsze metody mrożenia pozwalają w znacznym procencie na uzyskanie zarodków, które zostają prawidłowo rozmrożone po zamrożeniu. Nie ma jednak stuprocentowej pewności, że zarodki rozmrożą się prawidłowo, ani że po rozmrożeniu będą mogły się dalej prawidłowo dzielić, a potem ewentualnie zaimplantować w macicy.

Jakie jest ryzyko związane z mrożeniem zarodków?

Teoretycznie techniki kriokonserwacji mogą uszkadzać zarodki. Obecnie żadne dane, ani te pochodzące z wieloletnich obserwacji zwierząt, ani dane dotyczące kriokonserwacji u ludzi, nie dają dowodów na to, że u dzieci urodzonych w wyniku najpierw zamrożenia, a potem rozmrożenia i transferu zarodków rozmrożonych obserwuje się większą liczbę nieprawidłowości niż u dzieci urodzonych w wyniku tzw. świeżych cykli IVF.

Mrożenie prawidłowo rozwijających się zarodków wykonywane jest w każdym przypadku, kiedy po transferze pozostają tzw. nadmiarowe zarodki. Za prawidłowo rozwijający się zarodek uważa się zarodek, którego podziały komórkowe zachodzą zgodnie z przyjętą klasyfikacją morfologiczną odpowiadającą danemu dniu hodowli, a w przypadku wykonywania diagnostyki PGT dodatkowo mający prawidłowy wynik wykonywanego badania genetycznego.

Zarodki mrożone są najczęściej w 1 lub 5/6 dobie hodowli. Potwierdzeniem wykonania mrożenia zarodków jest zaświadczenie o wykonanym depozycie, w którym znajdują się informacje o jakości zamrożonych zarodków oraz ich liczbie.

Nie ma możliwości niszczenia prawidłowych zarodków. Istnieje możliwość rezygnacji z mrożenia zarodków w przebiegu danego cyklu leczenia IVF, ale wiąże się to w każdym przypadku z przekazaniem anonimowo prawidłowo rozwijających się zarodków do Banku Zarodków w celu ich dalszego przekazania biorcom.

Alternatywą dla rezygnacji z decyzji o zamrażaniu nadmiarowych zarodków jest zapłodnienie konkretnej liczby komórek jajowych i zamrożenie pozostałych komórek jajowych.

W przypadku depozytu komórek jajowych, zarodków istnieje możliwość rezygnacji z dalszego przechowywania depozytu, co wiąże się z przekazaniem w/w depozytu do banku anonimowych dawców komórek jajowych, zarodków. Rezygnacja z dalszego przechowywania musi być potwierdzona na piśmie przez osobę deponującą komórki jajowe, a w przypadku depozytu zarodków przez obojga partnerów uczestniczących w cyklu leczenia, z którego te zarodki pochodzą.

Kontakt

Jak się z nami skontaktować?

Infolinia

+48 (58) 58 58 800 Pokaż

pn-pt.: 7:00 - 20:00
sb.: 7:00 - 15:00

Formularz kontaktowy