Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA - WARSZAWA

INVICTA Warszawa

Naszym Pacjentom gwarantujemy między innymi:

Dostęp on-line do wyników badań, zaleceń lekarskich, recept i historii wizyt

Bezpośredni kontakt z Indywidualnym Opiekunem Pacjenta

Leczenie „szyte na miarę” – dopasowane do Waszych potrzeb

Klinika w Warszawie
diagnostyka, inseminacja, in vitro

Kompleksowa oferta w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności w Warszawie – między innymi, diagnostyka hormonalna, genetyczna, inseminacja domaciczna oraz zapłodnienie in vitro wraz z procedurami towarzyszącymi.

Oferta Kliniki

 • Kompleksowa diagnostyka niepłodności żeńskiej i męskiej – w tym badania: nasienia, hormonalne, cytogenetyczne, genetyczne, infekcyjne, immunologiczne, obrazowe

 • Leczenie podstawowe: poradnictwo, monitoring cyklu, farmakoterapia, regulacja zaburzeń hormonalnych, indukcja owulacji, zabiegi operacyjne, inseminacja domaciczna nasieniem partnera lub dawcy

 • Leczenie specjalistyczne: zapłodnienie in vitro wraz z dodatkowymi procedurami zwiększającymi skuteczność m. in. ICSI, IMSI-MSOME, FAMSI, AH, hodowla do stadium blastocysty, separacja plemników, punkcja jajników z osoczem autologicznym (PRP) i inne…

 • Diagnostyka genetyczna zarodków w kierunku aneuploidii / translokacji / chorób jednogenowych – PGS/PGD-NGS

 • Programy biorstwa / adopcji komórek jajowych oraz zarodków

 • Bank komórek jajowych, zarodków i nasienia

 • Program zachowania/zabezpieczenia płodności (mrożenie i przechowywanie komórek jajowych, tkanki jajnikowej, nasienia, zarodków) w tym dla pacjentów z chorobą nowotworową – tzw. oncofertility

Program In Vitro z dofinansowaniem do 5000 zł w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Warszawie

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Cennik usług – INVICTA Warszawa

Wizyty i badania ginekologiczne
Wizyty lekarskie wraz z USG230
Wizyta lekarska prof. Łukaszuk430
USG-HSG850
USG ginekologiczne Doppler160
Konsultacja genetyczna200
Konsultacja anestezjologiczna120
Histeroskopia diagnostyczna2000
Histeroskopia operacyjna3300
Histeroskopia diagnostyczna - histeroskopia office3000-4000
Histeroskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków z endometrium2800
Histeroskopia operacyjna – histeroskopia office3500-4500
Laparoskopia diagnostyczna3500
Laparoskopia operacyjna4000
Opieka medyczna z indywidualnym nadzorem do 12 h1500
Punkcja torbieli jajnika (1 jajnik)800
Punkcja torbieli jajnika (2 jajniki)1200
Diagnostyka
Panel pierwszorazowy dla Kobiet
AMH; Inhibina B; SHBG; E2; FSH; LH; Anty-TPO; DHEA-SO4; MTCx2; TST; TSH
801
Badanie AMH - Anty Mullerian Hormon170
Badanie nasienia - Komputerowa analiza nasienia CASA120
Fragmentacja DNA plemnika530
Badania Genetyczne
Kariotyp385
Czynnik V Leiden i Genu Protrombiny II550
AZF275
CFTR (2)275
CFTR (33)880
MTHFR275
Inseminacja domaciczna
Inseminacja domaciczna nasieniem partnera IUI800
Inseminacja domaciczna nasieniem dawcy AID1500
Zapłodnienie in vitro
Program In Vitro Standard
zawiera: pobranie komórek, transfer zarodków, wizyty i badania laboratoryjne
6500
Procedury dodatkowe
Znieczulenie ogólne do zabiegu pobrania komórek jajowych (pickup)370
ICSI900
IMSI-MSOME550
Hodowla do stadium blastocysty500
AH - assisted hatching550
FAMSI950
Separacja plemników1100
Biopsja jądra ze znieczuleniem (TESA/PESA)1500
Embryo Glue320
Nasienie z Europejskiego Genetycznego Banku Nasienia INVICTA500
Nadzór nad implantacją zarodków po transferze450
Kriokonserwacja
Mrożenie depozytu biopsji jądra + 1 rok przechowywania600
Przechowywanie zamrożonego materiału - tkanka jądrowa (1 rok)500
Mrożenie komórek jajowych + 1 rok przechowywania900
Roczna opłata za przechowywanie (w kolejnych latach)400
Mrożenie nasienia + 1 rok przechowywania600
Roczna opłata za przechowywanie (w kolejnych latach)400
Mrożenie zarodków + 1 rok przechowywania800
Roczna opłata za przechowywanie (w kolejnych latach)400
Inne
UMA Test (Uterine Muscle Activity Test)200
Punkcja jajników z osoczem autologicznym3000
Wlew domaciczny z osoczem autologicznym (PRP)1000
Aktywacja endometrium1200
Wlewy dożylne z atozybanu500-700
Wlew dożylny z intralipidów700
BadanieCena PLN
Badanie nasienia - komputerowa analiza nasienia CASA120
Morfologia nasienia66
Fragmentacja DNA plemnika525
Test hypoosmotyczny (HOS)165
MSOME - Motile Sperm Organelle Morphology Examination165
Test wiązania plemników z hialuronianem275
AMH - Anti-Muellerian hormone170
Inhibina B170
FSH - Hormon folikulotropowy43
E2 - estradiol43
PRG - progesteron43
LH - hormon luteinizujący43
TSH – hormone tyreotropowy33
Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta - (B-HCG)44
TST50
SHBG Białko wiążące hormony płciowe58
DHEA-SO4 – Siarczan dehydroepiandrosteronu49
Anty-TPO - Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej49
MTCx2 - Test z metoclopramidem x 286
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBs antygen (HBsAg)37
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) - przeciwciała (anty-HCV)44
Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgG44
Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgM44
Toxoplasma gondi - przeciwciała IgG (anty-ToxoIgG)38
Toxoplasma gondi - przeciwciała IgM (anty-ToxoIgM)38
Wirus cytomegalii (CMV) - przeciwciała IgG (anty-CMV IgG)44
Wirus cytomegalii (CMV) - przeciwciała IgM (anty-CMV IgM)44
Test w kierunku kiły (VDRL)16
Wirus nabytego niedoboru odporności (HIV) - przeciwciała HIV1/HIV2 + antygen p2444
Oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh60
Kariotyp385
Czynnik V Leiden i Genu Protrombiny Leiden II / V550
AZF275
CFTR (2)275
CFTR (33)880
MTHFR275
Programy In Vitro
Program In Vitro Standard
zawiera: wizyty, pobranie komórek jajowych, transfer zarodków
6500
Program In Vitro Optimum
zawiera: wizyty, pobranie komórek jajowych, znieczulenie ogólne, ICSI, hodowla do blastocysty, transfer zarodków, badania laboratoryjne
9300
Program In Vitro All Inclusive
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, IMSI, FAMSI, znieczulenie ogólne, transfer zarodków, mrożenie zarodków, nadzór nad implantacją do 6 tygodnia ciąży, badania laboratoryjne
11300
Program IVF - Mrożenie Zarodków
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, znieczulenie ogólne, mrożenie zarodków, badania laboratoryjne, biopsja zarodków w celu wykonania diagnostyki PGD/PGS
10390
Program In Vitro All Inclusive Genetics NGS
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, znieczulenie ogólne, biopsja zarodków, badanie genetyczne zarodków PGS NGS - 24 chromosomy, transfer zarodków, mrożenie zarodków, nadzór nad implantacją do 6 tygodnia ciąży, badania laboratoryjne
od 20770
Program In Vitro N - na cyklu naturalnym
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, znieczulenie ogólne, transfer zarodków, badania laboratoryjne
8300
Biorstwo/adopcja komórek jajowych i zarodków
Program In Vitro z Komórkami Dawczyni - świeże komórki jajowe
zawiera: wizyty, pobranie komórek, mrożenie nasienia, ICSI, hodowla do blastocysty, AH, EmbryoGlue, dodatkowa procedura (1 do wyboru: FAMSI, IMSI-MSOME, nasinie z Banku Nasienia INVICTA), transfer zarodków, leki do stymulacji, nadzór nad implantacją, badania laboratoryjne
18600
Program In Vitro z Komórkami Dawczyni - komórki mrożone z banku INVICTA
zawiera: wizyty, pobranie komórek, mrożenie nasienia, ICSI, hodowla do blastocysty, AH, EmbryoGlue, dodatkowa procedura (1 do wyboru: FAMSI, IMSI-MSOME, nasinie z Banku Nasienia INVICTA), transfer zarodków, leki do stymulacji, nadzór nad implantacją, badania laboratoryjne
17000
Program In Vitro - Biorstwo Zarodków
zawiera: wizyty, transfer z mrożonych zarodków, AH, badania laboratoryjne
6900
Programy in vitro z mrożonych zarodków / komórek jajowych
Program In Vitro z mrożonych komórek jajowych
zawiera: wizyty, ICSI, hodowla do blastocysty, AH, transfer zarodków, mrożenie zarodków, nadzór nad implantacją
8200
Program In Vitro z mrożonych zarodków
zawiera: rozmrożenie zarodków / transfer zarodków
1800
Zachowanie płodności / oncofertility
Program IVF Mrożenie Komórek Jajowych
zawiera: wizyty, pobranie komórek, znieczulenie ogólne, mrożenie komórek
5700
PGS NGS - badanie wszystkich 24 chromosomów
Aneuploidie wszystkich chromosomów 1-4 zarodków (cykl mrożony)5990
Aneuploidie wszystkich chromosomów - dodatkowy zarodek790
Diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich 1-4 zarodków5990
Diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich - dodatkowy zarodek790
Choroby jednogenowe, aberracje chromosomowe strukturalne, HLA
Diagnostyka PGD ONE FM (w kierunku najczęściej występujących mutacji) - dla jednej choroby10000
PGD chorób jednogenowych (dla jednej choroby, ta sama cena jeśli partnerzy mają dwie różne mutacje)15000
PGD chorób jednogenowych - kolejny raz12000
PGD chorób jednogenowych częste mutacje (PGD ONE FM™) dla dwóch chorób16000
PGD chorób jednogenowych sprzężonych z chromosomem X lub Y (PGD X-linked™)5990
PGD translokacji chromosomowych - wzajemnych (PGD TRS™)7990
PGD translokacji chromosomowych - wzajemnych (PGD TRS™) wraz z oznaczaniem nosicielstwa13000
PGD translokacji chromosomowych - wzajemnych (PGD TRS™) wraz z oznaczaniem nosicielstwa – kolejny raz10400
PGD chorób jednogenowych dla 2 chorób genetycznych25000
PGD chorób jednogenowych dla 2 chorób genetycznych -kolejny raz20000
PGD chorób jednogenowych dla 1 choroby genetycznej oraz dobór HLA25000
PGD chorób jednogenowych dla 1 choroby genetycznej oraz dobór HLA - kolejny raz20000

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub zarejestrować wizytę wypełnij poniższy formularz. Konsultant Kliniki skontaktuje się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA – Warszawa

ul. Złota 6, 00-019 Warszawa, T: 58 58 58 801

Placówka mieści się w samym centrum Warszawy przy ul. Złotej 6. Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół ponad 50 specjalistów oraz nowoczesne gabinety lekarskie o najwyższym standardzie wyposażenia. Dzięki nieszablonowemu wystrojowi wnętrz oraz profesjonalnej miłej obsłudze, mogą Państwo skorzystać z naszej oferty w komfortowych warunkach. Placówka dysponuje nowoczesną salą operacyjną, gdzie wykonywane są zabiegi w ramach Szpitala – Oddziału jednodniowego. Zapewniamy kompleksowe leczenie niepłodności wraz z najnowocześniejszymi procedurami leczniczymi.

Kierownik Oddziału: Sylwia Barczewska

Sprawdź aktualne Promocje

Klinika Invicta w Warszawie położona jest w samym centrum miasta równolegle do ulicy Marszałkowskiej. Tak wyjątkowa lokalizacja Placówki medycznej pozwala na szybki i łatwy dojazd i kontakt z naszą kliniką. Od strony Galerii Centrum z daleka widoczne jest logo naszej placówki, umieszczone na szybach I piętra. Ponadto usytuowanie Kliniki w centrum miasta pozwala naszym pacjentom i wszystkim chętnym chcącym odwiedzić placówkę na dojazd środkami komunikacji miejskiej oraz samochodem.
Do Kliniki Invicta można dojechać środkami komunikacji miejskiej, które zatrzymują się na przystanku Centrum lub Świętokrzyska.

 • autobusy – przystanek Centrum
 • tramwaje – przystanek Centrum lub Świętokrzyska
 • metrem – przystanek Centrum

Dojazd z lotniska Chopina w Warszawie

 • autobus 210 – przystanek dworzec PKP Gdańsk Główny
 • taxi – 19688, 8111111, 191 91 (szacunkowy koszt wynosi 35,00-50,00 zł, czas przejazdu około 30-40 minut).

Dojazd z dworca PKP

Chcąc dojechać do kliniki komunikacją PKP należy wysiąść na przystanku Warszawa Śródmieście i po wyjściu z podziemii dworca kierować się w kierunku Rotundy, dalej Galerii Centrum i podążając wzdłuż Galerii skręcić w prawą stronę w ulicę Złotą. Następnie idąc lewą stroną ulicy Złotej skręcić w drugą ulicę w lewo (za Pasażem Wiecha). Na końcu ulicy znajduje sie wejście do Kliniki Invicta.

Dojazd samochodem
Udając sie do Kliniki Invicta samochodem, należy jadąc ulicą Marszałkowską w kierunku Placu Bankowego skręcić w prawą stronę w ul. Sienkiewicza, a następnie ponownie w prawo w ulice Zgoda. Wokół dostępne są miejsca parkingowe oraz duży parking strzeżony przy Filharmonii.

Infolinia: 58 58 58 801

Godziny otwarcia

Klinika Leczenia Niepłodności
pn – pt:
6:30 – 21:00 | sobota: 7:00 – 15:00

Punkt Pobrań:
pn – pt: 7:00 – 19:00 (do 21.00 iniekcje) | sobota: 7:00-13:00 (do 15.00 iniekcje)
w celu potwierdzenia wykonania badania skontaktuj się z rejestracją.

Badanie nasienia:
pn – pt: 07:00 – 8:00, 11:00 – 15:30 | sobota: 07:00 – 12:00

Aktualne promocje

Bezpłatna konsultacja specjalistyczna dla par które zakończyły program in vitro niepowodzeniem.

Dowiedz się więcej

Zespół lekarski

 • prof. Krzysztof Łukaszuk
  prof. Krzysztof Łukaszuk
  Kierownik Kliniki
 • dr n. med. Michał Kunicki
  dr n. med. Michał Kunicki
  Ginekolog - położnik
 • dr Janusz Pałaszewski
  dr Janusz Pałaszewski
  Ginekolog - położnik
 • prof. Grzegorz Jakiel
  prof. Grzegorz Jakiel
  Ginekolog - położnik
 • dr Andrzej Jeżak
  dr Andrzej Jeżak
  Ginekolog - położnik
 • dr Ewa Niedbała-Wykowska
  dr Ewa Niedbała-Wykowska
  Ginekolog - położnik
 • lek. med. Sylwia Miśta
  lek. med. Sylwia Miśta
  Ginekolog - położnik
 • lek. med. Leszek Huzior
  lek. med. Leszek Huzior
  Ginekolog - położnik
 • lek. med. Justyna Milewska
  lek. med. Justyna Milewska
  Ginekolog - położnik
 • dr n. med. Artur Barczyk
  dr n. med. Artur Barczyk
  Genetyk kliniczny
 • dr Anna Radomska
  dr Anna Radomska
  Endokrynolog
 • lek. med. Piotr Ronduda
  lek. med. Piotr Ronduda
  Patomorfolog
 • dr n. med. Jolanta Kunikowska
  dr n. med. Jolanta Kunikowska
  Medycyna nuklearna
 • lel. med. Wojciech Kunisz
  lel. med. Wojciech Kunisz
  Radiolog
 • dr Aleksandra Badtke
  dr Aleksandra Badtke
  Anestezjolog
 • dr Magdalena Kaim-Rarata
  dr Magdalena Kaim-Rarata
  Anestezjolog
 • dr Krystyna Zdziechowska
  dr Krystyna Zdziechowska
  Anestezjolog
 • dr Elżbieta Staszewska-Piórkowska
  dr Elżbieta Staszewska-Piórkowska
  Anestezjolog
 • Aleksandra Jodko-Modlińska
  Aleksandra Jodko-Modlińska
  Psycholog

Zespół laboratorium in vitro

 • dr n. med. Joanna Liss
  dr n. med. Joanna Liss
  Kierownik Laboratorium In Vitro
 • dr n. med. Arkadiusz Samojedny
  dr n. med. Arkadiusz Samojedny
  Z-ca Kierownika w Laboratorium In Vitro w Warszawie
 • Joanna Szczyglińska
  Joanna Szczyglińska
  Z-ca Kierownika Laboratorium In vitro ds. jakości
 • dr n. med. Edyta Brzezicka
  dr n. med. Edyta Brzezicka
  Embriolog
 • Anna Świder
  Anna Świder
  Embriolog
 • Magdalena Malowana
  Magdalena Malowana
  Embriolog
 • Katarzyna Kapcia
  Katarzyna Kapcia
  Embriolog
 • Natalia Słowińska
  Natalia Słowińska
  Embriolog
 • Ewa Tusznio
  Ewa Tusznio
  Embriolog

Zespół Kliniki Leczenia Niepłodności

 • Barbara German
  Barbara German
  Koordynator medyczny
 • Honorata Wiktorow-Nogal
  Honorata Wiktorow-Nogal
  Koordynator medyczny
 • Jowita Wysocka-Malinowska
  Jowita Wysocka-Malinowska
  Koordynator medyczny
 • Anna Waśkowska
  Anna Waśkowska
  Koordynator medyczny zmiany
 • Magdalena Sieńko
  Magdalena Sieńko
  Koordynator programu dawstwa
 • Izabela Krzycholik
  Izabela Krzycholik
  Pielęgniarka
 • Agnieszka Grochowska
  Agnieszka Grochowska
  Pielęgniarka
 • Dorota Drogosiewicz
  Dorota Drogosiewicz
  Pielęgniarka
 • Anna Fila
  Anna Fila
  Położna
 • Urszula Konarzewska
  Urszula Konarzewska
  Położna
 • Agata Miękus
  Agata Miękus
  Położna
 • Natalia Tułodziecka
  Natalia Tułodziecka
  Położna
 • Ewa Mostowska
  Ewa Mostowska
  Położna
 • Damian Golec
  Damian Golec
  Położny
 • Sylwia Orlon
  Sylwia Orlon
  Położna
 • Alicja Cieślińska
  Alicja Cieślińska
  Położna
 • Sławomir Pindara
  Sławomir Pindara
  Obsługa Klienta
 • Iga Cierpisz-Kopczacka
  Iga Cierpisz-Kopczacka
  Obsługa Klienta
 • Katarzyna Winek
  Katarzyna Winek
  Obsługa Klienta
 • Izabela Łęczycka-Norwa
  Izabela Łęczycka-Norwa
  Obsługa Klienta
 • Grażyna Sitkowska
  Grażyna Sitkowska
  Obsługa Klienta
 • Aleksandra Dutkiewicz
  Aleksandra Dutkiewicz
  Obsługa Klienta
7 czynników
wpływających
na skuteczność in vitro.
Sprawdź co ma wpływ na powodzenie leczenia
i na co zwrócić uwagę.
Dowiedz się więcej
close-link
prof. Krzysztof Łukaszuk
Kierownik Kliniki
Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA

Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA i pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; posiada specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, endokrynologii oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości; Senior Clinical Embryologist ESHRE. Jako pionier w Polsce, wspólnie z zespołem ekspertów INVICTA, rozwija autorską metodologię diagnostyki preimplantacyjnej PGD umożliwiającą parom z obciążeniem genetycznym posiadanie zdrowego potomstwa. Szczególnie interesują go zagadnienia związane z oceną rezerwy jajnikowej, pogłębioną diagnostyką niepłodności męskiej, diagnostyką genetyczną oraz kompleksowym leczeniem nawracających poronień. Prowadzi liczne badania naukowe, w tym poświęcone zastosowaniu sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w leczeniu niepłodności (INVICTA wprowadziła tę metodę do praktyki klinicznej jako pierwsza na świecie). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Należy także do polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych takich jak PTG, PTA, PTGC, ESHRE, ASRM. Autor blisko 80 publikacji w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych.

dr n. med. Michał Kunicki
Ginekolog - położnik
Specjalista ginekologii i położnictwa.
Doktor nauk medycznych, specjalista II st. ginekologii i położnictwa oraz specjalista II st. endokrynologii. Lekarz z ponad 18-letnim doświadczeniem w leczeniu niepłodności partnerskiej. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz uczestnikiem licznych konferencji dotyczących endokrynologii ginekologicznej i niepłodności zarówno krajowych jak i zagranicznych. Przez wiele lat prowadził kursy dla lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii, studentów medycyny i farmacji. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE), Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Towarzystwa Nadmiaru Androgenów i Zespołu Policystycznych Jajników (AE-PCOS).

dr Janusz Pałaszewski
Ginekolog - położnik
Specjalista ginekologii i położnictwa
Ordynator Oddziału Szpitalnego Jednoniowego w Klinice INVICTA w Warszawie.Specjalista II st. położnictwa i ginekologii. Lekarz z blisko 20-letnim doświadczeniem w zawodzie, w tym ponad 6-letnim w leczeniu niepłodności. Interesują go zagadnienia związane z zastosowaniem innowacyjnych metod diagnostycznych i nowoczesnych terapii wspomaganego rozrodu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR).

prof. Grzegorz Jakiel
Ginekolog - położnik
Lekarz specjalista ginekolog - położnik
dr Andrzej Jeżak
Ginekolog - położnik
Specjalista ginekologii i położnictwa

Specjalista ginekologii i położnictwa z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwent Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Praktykował w wielu placówkach publicznych i prywatnych. Interesują go zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem niepłodności, w tym laparoskopią i histeroskopią, a także patologią wczesnej ciąży. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR). Jak sam twierdzi d 26 lat jego głównym hobby jest żona. Interesuję się również filozofią i muzyką lat 70-tych, uwielbia górskie wędrówki.

dr Ewa Niedbała-Wykowska
Ginekolog - położnik
Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista ginekologii i położnictwa z wieloletnim, bogatym doświadczeniem. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Umiejętności zawodowe rozwijała podczas pracy w poradniach i na oddziałach ginekologiczno-położniczych. W obszarze jej zainteresowań problematyka kompleksowej diagnostyki i leczenia niepłodności zajmuje szczególne miejsce. Wiedzę nt. nowoczesnych metod terapeutycznych stale rozwija pomagając pacjentom Kliniki INVICTA. W wolnym czasie dużo czyta i podróżuje.

lek. med. Sylwia Miśta
Ginekolog - położnik
Lekarz specjalista ginekolog - położnik
lek. med. Leszek Huzior
Ginekolog - położnik
Lekarz specjalista ginekolog - położnik
lek. med. Justyna Milewska
Ginekolog - położnik
Lekarz ginekolog - położnik
dr n. med. Artur Barczyk
Genetyk kliniczny
Genetyk

Doktor nauk medycznych w dziedzinie genetyki, specjalista genetyki klinicznej, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze poradnictwa genetycznego, a także jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Przez jakiś czas pracował również w Wydziale Współpracy Międzynarodowej NFZ. Specjalizuje się w niepłodności (zwłaszcza męskiej, praca doktorska pt. Analiza aberracji chromosomowych w plemnikach mężczyzn z rodzin o podwyższonym ryzyku mejotycznej nondysjunkcji), diagnostyce prenatalnej i postnatalnej, nowotworach dziedzicznych i chorobach metabolicznych. Prywatnie mąż i ojciec.

dr Anna Radomska
Endokrynolog
Specjalista endokrynologii i chorób wewnętrznych.
lek. med. Piotr Ronduda
Patomorfolog
Lekarz patomorfolog
dr n. med. Jolanta Kunikowska
Medycyna nuklearna
Lekarz specjalista medycyna nuklearna
lel. med. Wojciech Kunisz
Radiolog
Lekarz radiolog I st.
dr Aleksandra Badtke
Anestezjolog
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr Magdalena Kaim-Rarata
Anestezjolog
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr Krystyna Zdziechowska
Anestezjolog
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr Elżbieta Staszewska-Piórkowska
Anestezjolog
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Aleksandra Jodko-Modlińska
Psycholog

Psycholog
Psycholog kliniczny, seksuolog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada Certyfikat biegłego sądowego w dziedzinie psychologii i seksuologii (Fundacja Na Rzecz Dobrych Praktyk w Opiniowaniu Sądowym). Pacjentom pomaga od ponad 11 lat, w INVICTA od kilku lat wspiera pary borykające się z problemem niepłodności, a także konsultuje dawców oraz biorców gamet i zarodków. Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej na wydziałach psychologii (SWPS, UW) i lekarskim (WUM) wykorzystuje także w codziennej praktyce klinicznej. Prywatnie żona i mama 4-letniego Ignasia.

dr n. med. Joanna Liss
Kierownik Laboratorium In Vitro
Kierownik Laboratorium In Vitro
Kierownik Laboratoriów In Vitro i członek zespołu naukowego Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA. Embriolog z wieloletnim doświadczeniem. Posiada certyfikat Senior Clinical Embryologist ESHRE. Współautorka projektów naukowych poświęconych autorskiej diagnostyce preimplantacyjnej w kierunku chorób rzadkich oraz skuteczności procedur embriologicznych w leczeniu niepłodności. Jako prekursorka w kraju wdrażała m.in. metody kriokonserwacji komórek jajowych oraz tkanki jajnikowej, procedury FAMSI i separację plemników. Członek wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTGC, PTDL, ESHRE, ASRM, PGDIS).

dr n. med. Arkadiusz Samojedny
Z-ca Kierownika w Laboratorium In Vitro w Warszawie
Zastępca Kierownika w Laboratorium In Vitro w Warszawie
Joanna Szczyglińska
Z-ca Kierownika Laboratorium In vitro ds. jakości
Z-ca Kierownika Laboratorium In vitro ds. jakości
dr n. med. Edyta Brzezicka
Embriolog
Asystent II-go stopnia Laboratorium In Vitro
Doświadczony embriolog, doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wiedzę i kompetencje doskonaliła m.in. podczas pracy na Uniwersytecie Stanowym w Pensylwanii, US (Pensylvania State University). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR).

Anna Świder
Embriolog
Starszy asystent laboratorium IVF
Magdalena Malowana
Embriolog
Asystent I stopnia laboratorium in vitro - Koordynator ds. analityki

Absolwentka kierunku Analityka Medyczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Swoją wiedzę stale aktualizuje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Za pracę “The influence of T4 phage preparations on the expression of CD80 and CD86 on human monocytes and dendritic cells in vitro” została wyróżniona podczas 9 th Warsaw International Medical Congress 2013. Interesuje się zagadnieniami z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i terapii fagowej.

Katarzyna Kapcia
Embriolog
Asystent II-go stopnia Laboratorium In Vitro
Natalia Słowińska
Embriolog
Młodszy asystent laboratorium in vitro
Ewa Tusznio
Embriolog
Starszy asystent Laboratorium In Vitro
Embriolog z kilkuletnim doświadczeniem. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku Analityka Medyczna. Posiada uprawnienia diagnosty laboratoryjnego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie biologii molekularnej. W codziennej pracy wykorzystuje bogatą wiedzę, którą stale aktualizuje. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR).

Barbara German
Koordynator medyczny
Koordynator Medyczny Oddziału
Honorata Wiktorow-Nogal
Koordynator medyczny
Koordynator Medyczny Zmiany, Położna

Ukończyła studia na kierunku położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a także Podyplomowe Studia Menadżerskie – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Ponad 7-letnie doświadczenie i kompetencje zawodowe wykorzystuje otaczając pacjentów Kliniki kompleksową opieką. W Invicta pełni także funkcję auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Prywatnie mama dwójki dzieci i szczęśliwa żona.

Jowita Wysocka-Malinowska
Koordynator medyczny
Koordynator Medyczny Zmiany, Położna
Anna Waśkowska
Koordynator medyczny zmiany
Położna - Koordynator medyczny zmiany
Magdalena Sieńko
Koordynator programu dawstwa
Położna - koordynator dawstwa
Izabela Krzycholik
Pielęgniarka
Pielęgniarka
Agnieszka Grochowska
Pielęgniarka
Pielęgniarka
Dorota Drogosiewicz
Pielęgniarka
Pielęgniarka
Anna Fila
Położna
Położna - Opiekun klienta

Położna, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień zajmuje się kompleksową opieką nad pacjentami leczącymi się w klinice leczenia niepłodności. W tym obszarze widzi też swój przyszły rozwój. Interesuje się muzyką, sportem i literaturą.

Urszula Konarzewska
Położna
Położna - Opiekun klienta

Położna, magister położnictwa, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła także Wyższą Szkołę Nauk Społecznych na kierunku Dietetyka i planowanie żywienia, a także Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunku Holistyczna opieka. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy z pacjentami kliniki leczenia niepłodności, gdzie widzi dalszy swój rozwój. W INVICTA jest obecnie koordynatorem medycznym programów biorstwa komórek jajowych. Interesują ją kulinaria, a wolne chwile chętnie spędza na desce snowboardowej.

Agata Miękus
Położna
Położna - Opiekun klienta
Natalia Tułodziecka
Położna
Położna - Opiekun klienta
Ewa Mostowska
Położna
Położna

Położna z ponad 7-letnim doświadczeniem. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od lat służy pomocą parom leczącym się z powodu niepłodności oraz pacjentkom w ciąży, realizuje także działania na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy. Interesują ją tematy związane ze zdrowiem kobiet i urodą. Chętnie podróżuje i eksperymentuje w kuchni.

Damian Golec
Położny
Położny

Położny z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Stale podnosi kompetencje i rozwija umiejętności, w tym w zakresie wsparcia par leczących się w klinice leczenia niepłodności. Interesuje się sportem, kinem i muzyką, chętnie tańczy.

Sylwia Orlon
Położna
Położna

Położna, absolwentka kierunku położnictwo Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i Medycznego Studium Zawodowego w Olsztynie. W zawodzie pracuje od ponad 15 lat, aktualizując wiedze i zdobywając nowe uprawnienia podczas szkoleń doskonalących. W wolnym czasie czyta książki historyczne i biograficzne.

Alicja Cieślińska
Położna
Położna
Sławomir Pindara
Obsługa Klienta
Specjalista ds. Obsługi Klienta

 

Iga Cierpisz-Kopczacka
Obsługa Klienta
Specjalista ds. obsługi klienta - Opiekun klienta
Katarzyna Winek
Obsługa Klienta
Asystent ds. obsługi klienta - Opiekun klienta
Izabela Łęczycka-Norwa
Obsługa Klienta
Asystent ds. obsługi klienta - Opiekun klienta
Grażyna Sitkowska
Obsługa Klienta
Asystent ds. obsługi klienta - Opiekun klienta
Aleksandra Dutkiewicz
Obsługa Klienta
Młodszy asystent ds. obsługi klienta