Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA - WARSZAWA

INVICTA Warszawa 2018-01-18T14:13:17+00:00

Naszym Pacjentom gwarantujemy między innymi:

Dostęp on-line do wyników badań, zaleceń lekarskich, recept i historii wizyt

Bezpośredni kontakt z Indywidualnym Opiekunem Pacjenta

Leczenie „szyte na miarę” – dopasowane do Waszych potrzeb

INVICTA Warszawa

Oferta Kliniki

 • Kompleksowa diagnostyka niepłodności żeńskiej i męskiej – w tym badania: nasienia, hormonalne, cytogenetyczne, genetyczne, infekcyjne, immunologiczne, obrazowe

 • Leczenie podstawowe: poradnictwo, monitoring cyklu, farmakoterapia, regulacja zaburzeń hormonalnych, indukcja owulacji, zabiegi operacyjne, inseminacja domaciczna nasieniem partnera lub dawcy

 • Leczenie specjalistyczne: zapłodnienie in vitro wraz z dodatkowymi procedurami zwiększającymi skuteczność m. in. ICSI, IMSI-MSOME, FAMSI, AH, hodowla do stadium blastocysty, separacja plemników, punkcja jajników z osoczem autologicznym (PRP) i inne…

 • Diagnostyka genetyczna zarodków w kierunku aneuploidii / translokacji / chorób jednogenowych – PGS/PGD-NGS

 • Programy biorstwa / adopcji komórek jajowych oraz zarodków

 • Bank komórek jajowych, zarodków i nasienia

 • Program zachowania/zabezpieczenia płodności (mrożenie i przechowywanie komórek jajowych, tkanki jajnikowej, nasienia, zarodków) w tym dla pacjentów z chorobą nowotworową – tzw. oncofertility

Program In Vitro z dofinansowaniem do 5000 zł w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Warszawie

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Cennik usług – INVICTA Warszawa

Wizyty i badania ginekologiczne
Wizyty lekarskie wraz z USG 230
USG-HSG850
USG ginekologiczne Doppler160
Konsultacja genetyczna200
Konsultacja anestezjologiczna120
Histeroskopia diagnostyczna2000
Histeroskopia operacyjna3300
Histeroskopia diagnostyczna - histeroskopia office3000-4000
Histeroskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków z endometrium2800
Histeroskopia operacyjna – histeroskopia office3500-4500
Laparoskopia diagnostyczna 3500
Laparoskopia operacyjna4000
Opieka medyczna z indywidualnym nadzorem do 12 h1500
Punkcja torbieli jajnika (1 jajnik)800
Punkcja torbieli jajnika (2 jajniki) 1200
Diagnostyka
Panel pierwszorazowy dla Kobiet
AMH; Inhibina B; SHBG; E2; FSH; LH; Anty-TPO; DHEA-SO4; MTCx2; TST; TSH
801
Badanie AMH - Anty Mullerian Hormon170
Badanie nasienia - Komputerowa analiza nasienia CASA120
Fragmentacja DNA plemnika530
Badania Genetyczne
Kariotyp385
Czynnik V Leiden i Genu Protrombiny II550
AZF275
CFTR (2)275
CFTR (33)880
MTHFR275
Inseminacja domaciczna
Inseminacja domaciczna nasieniem partnera IUI800
Inseminacja domaciczna nasieniem dawcy AID1500
Zapłodnienie in vitro
Program In Vitro Standard
zawiera: pobranie komórek, transfer zarodków, wizyty i badania laboratoryjne
6500
Procedury dodatkowe
Znieczulenie ogólne do zabiegu pobrania komórek jajowych (pickup)370
ICSI 900
IMSI-MSOME550
Hodowla do stadium blastocysty500
AH - assisted hatching550
FAMSI950
Separacja plemników1100
Biopsja jądra ze znieczuleniem (TESA/PESA)1500
Embryo Glue320
Nasienie z Europejskiego Genetycznego Banku Nasienia INVICTA500
Nadzór nad implantacją zarodków po transferze450
Kriokonserwacja
Mrożenie depozytu biopsji jądra + 1 rok przechowywania600
Przechowywanie zamrożonego materiału - tkanka jądrowa (1 rok)500
Mrożenie komórek jajowych + 1 rok przechowywania900
Roczna opłata za przechowywanie (w kolejnych latach)400
Mrożenie nasienia + 1 rok przechowywania600
Roczna opłata za przechowywanie (w kolejnych latach)400
Mrożenie zarodków + 1 rok przechowywania800
Roczna opłata za przechowywanie (w kolejnych latach)400
Inne
UMA Test (Uterine Muscle Activity Test) 200
Punkcja jajników z osoczem autologicznym3000
Wlew domaciczny z osoczem autologicznym (PRP)1000
Aktywacja endometrium 1200
Wlewy dożylne z atozybanu500-700
Wlew dożylny z intralipidów700
BadanieCena PLN
Badanie nasienia - komputerowa analiza nasienia CASA120
Morfologia nasienia66
Fragmentacja DNA plemnika525
Test hypoosmotyczny (HOS)165
MSOME - Motile Sperm Organelle Morphology Examination165
Test wiązania plemników z hialuronianem275
AMH - Anti-Muellerian hormone170
Inhibina B170
FSH - Hormon folikulotropowy43
E2 - estradiol43
PRG - progesteron43
LH - hormon luteinizujący43
TSH – hormone tyreotropowy33
Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta - (B-HCG)44
TST50
SHBG Białko wiążące hormony płciowe58
DHEA-SO4 – Siarczan dehydroepiandrosteronu49
Anty-TPO - Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej49
MTCx2 - Test z metoclopramidem x 286
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBs antygen (HBsAg)37
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) - przeciwciała (anty-HCV)44
Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgG44
Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgM44
Toxoplasma gondi - przeciwciała IgG (anty-ToxoIgG)38
Toxoplasma gondi - przeciwciała IgM (anty-ToxoIgM)38
Wirus cytomegalii (CMV) - przeciwciała IgG (anty-CMV IgG)44
Wirus cytomegalii (CMV) - przeciwciała IgM (anty-CMV IgM)44
Test w kierunku kiły (VDRL)16
Wirus nabytego niedoboru odporności (HIV) - przeciwciała HIV1/HIV2 + antygen p2444
Oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh 60
Kariotyp385
Czynnik V Leiden i Genu Protrombiny Leiden II / V550
AZF275
CFTR (2)275
CFTR (33)880
MTHFR275
Programy In Vitro
Program In Vitro Standard
zawiera: wizyty, pobranie komórek, transfer zarodków
6500
Program In Vitro Optimum
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, znieczulenie ogólne, transfer zarodków
9300
Program In Vitro Optimum+
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, znieczulenie ogólne, transfer zarodków leki do stymulacji
13000
Program In Vitro Biorstwo Zarodków
zawiera: wizyty, transfer z mrożonych zarodków, AH, badania laboratoryjne (w tym infekcyjne)
6900
Program In Vitro Biorstwo Zarodków+
zawiera: wizyty, transfer z mrożonych zarodków, AH, leki przed transferem, badania laboratoryjne (w tym infekcyjne)
7800
Program In Vitro All Inclusive
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, IMSI, FAMSI, znieczulenie ogólne, transfer zarodków, mrożenie zarodków, nadzór nad implantacją, badania laboratoryjne
11300
Program In Vitro All Inclusive+
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, IMSI, FAMSI, znieczulenie ogólne, transfer zarodków, leki do stymulacji, mrożenie zarodków, nadzór nad implantacją, badania laboratoryjne
15000
Program In Vitro All Inclusive Genetics NGS
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, IMSI, FAMSI, znieczulenie ogólne, transfer zarodków, mrożenie zarodków, nadzór nad implantacją, PGS NGS skrinning chromosomów(24 chromosomy) do 8 zarodków, konsultacja genetyczna, badania laboratoryjne
od 20770
Program In Vitro All Inclusive Genetics NGS+
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, IMSI, FAMSI, znieczulenie ogólne, transfer zarodków leki do stymulacji, mrożenie zarodków, nadzór nad implantacją, PGS NGS skrinning chromosomów(24 chromosomy) do 8 zarodków, konsultacja genetyczna, badania laboratoryjne
od 25170
Program In Vitro z Komórkami Dawczyni IVF1 FRESH S
zawiera: wizyty, pobranie komórek, mrożenie nasienia, ICSI, hodowla do blastocysty, AH, EmbryoGlue, dodatkowa procedura (1 do wyboru: FAMSI, IMSI-MSOME, nasinie z Banku Nasienia INVICTA), znieczulenie ogólne, transfer zarodków, leki do stymulacji, nadzór nad implantacją, badania laboratoryjne
19600
Program In Vitro z Komórkami Dawczyni IVF1 FRESH S TOTAL
zawiera: wizyty, pobranie komórek, mrożenie nasienia, ICSI, hodowla do blastocysty, AH, EmbryoGlue, dodatkowa procedura (1 do wyboru: FAMSI, IMSI-MSOME, nasinie z Banku Nasienia INVICTA), znieczulenie ogólne, transfer zarodków, leki do stymulacji, nadzór nad implantacją, badania laboratoryjne
25000
Program In Vitro z Komórkami Dawczyni IVF1 FRESH NS
zawiera: wizyty, pobranie komórek, mrożenie nasienia, ICSI, hodowla do blastocysty, AH, EmbryoGlue, dodatkowa procedura (1 do wyboru: FAMSI, IMSI-MSOME, nasinie z Banku Nasienia INVICTA), znieczulenie ogólne, transfer zarodków, mrożenie zarodków, leki do stymulacji, nadzór nad implantacją, badania laboratoryjne
18600
Program In Vitro z Komórkami Dawczyni IVF1 FRESH NS TOTAL
zawiera: wizyty, pobranie komórek, mrożenie nasienia, ICSI, hodowla do blastocysty, AH, EmbryoGlue, dodatkowa procedura (1 do wyboru: FAMSI, IMSI-MSOME, nasinie z Banku Nasienia INVICTA), znieczulenie ogólne, transfer zarodków, mrożenie zarodków, leki do stymulacji, nadzór nad implantacją, badania laboratoryjne
24000
Program In Vitro z Komórkami Dawczyni IVF1 FROZEN
zawiera: wizyty, pobranie komórek, mrożenie nasienia, ICSI, hodowla do blastocysty, znieczulenie ogólne, transfer zarodków, leki do stymulacji, mrożenie zarodków, nadzór nad implantacją, badania laboratoryjne
17000
Program In Vitro z Komórkami Dawczyni IVF1 FROZEN TOTAL
zawiera: wizyty, pobranie komórek, mrożenie nasienia, ICSI, hodowla do blastocysty, znieczulenie ogólne, transfer zarodków, leki do stymulacji, mrożenie zarodków, nadzór nad implantacją, badania laboratoryjne
22500
Program IVF Mrożenie Zarodków
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, znieczulenie ogólne, mrożenie zarodków, badania laboratoryjne, PGD biopsja
10390
Program IVF Mrożenie Zarodków+
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, znieczulenie ogólne, leki do stymulacji, mrożenie zarodków, badania laboratoryjne, PGD biopsja
13990
Program In Vitro ICSI z KRIO
zawiera: wizyty, ICSI, hodowla do blastocysty, AH, transfer zarodków, mrożenie zarodków, nadzór nad implantacją
8200
Program In Vitro ICSI z KRIO+
zawiera: wizyty, ICSI, hodowla do blastocysty, AH, transfer zarodków, leki do stymulacji, mrożenie zarodków
9000
Program In Vitro ETM STANDARD
zawiera: transfer zarodków
1800
Program In Vitro ETM STANDARD+
zawiera: transfer zarodków, leki przed transferem
2650
Program In Vitro ETM OPTIMUM
zawiera: wizyty, AH, transfer zarodków,
3100
Program In Vitro ETM OPTIMUM+
zawiera: wizyty, AH, transfer zarodków, leki przed transferem, badania laboratoryjne
3900
Program In Vitro ETM ALL INCLUSIVE
zawiera: wizyty, AH, transfer zarodków, nadzór nad implantacją, badania laboratoryjne
4300
Program In Vitro ETM ALL INCLUSIVE+
zawiera: wizyty, AH, transfer zarodków, leki przed transferem, nadzór nad implantacją, badania laboratoryjne
5100
Program In Vitro N cykl naturalny
zawiera: wizyty, pobranie komórek, ICSI, hodowla do blastocysty, znieczulenie ogólne, transfer zarodków, badania laboratoryjne
8300
Program IVF Mrożenie Komórek
zawiera: wizyty, pobranie komórek, znieczulenie ogólne, mrożenie komórek
5700
Program IVF Mrożenie Komórek+
zawiera: wizyty, pobranie komórek, znieczulenie ogólne, leki do stymulacji, mrożenie komórek
9300
PGS NGS - badanie wszystkich 24 chromosomów
Aneuploidie wszystkich chromosomów 1-4 zarodków (cykl mrożony)5990
Aneuploidie wszystkich chromosomów - dodatkowy zarodek790
Diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich 1-4 zarodków5990
Diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich - dodatkowy zarodek 790
Choroby jednogenowe, aberracje chromosomowe strukturalne, HLA
Diagnostyka PGD ONE FM (w kierunku najczęściej występujących mutacji) - dla jednej choroby10000
PGD chorób jednogenowych (dla jednej choroby, ta sama cena jeśli partnerzy mają dwie różne mutacje)15000
PGD chorób jednogenowych - kolejny raz12000
PGD chorób jednogenowych częste mutacje (PGD ONE FM™) dla dwóch chorób 16000
PGD chorób jednogenowych sprzężonych z chromosomem X lub Y (PGD X-linked™)5990
PGD translokacji chromosomowych - wzajemnych (PGD TRS™)7990
PGD translokacji chromosomowych - wzajemnych (PGD TRS™) wraz z oznaczaniem nosicielstwa13000
PGD translokacji chromosomowych - wzajemnych (PGD TRS™) wraz z oznaczaniem nosicielstwa – kolejny raz 10400
PGD chorób jednogenowych dla 2 chorób genetycznych25000
PGD chorób jednogenowych dla 2 chorób genetycznych -kolejny raz20000
PGD chorób jednogenowych dla 1 choroby genetycznej oraz dobór HLA25000
PGD chorób jednogenowych dla 1 choroby genetycznej oraz dobór HLA - kolejny raz20000

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub zarejestrować wizytę wypełnij poniższy formularz. Konsultant Kliniki skontaktuje się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA – Warszawa

ul. Złota 6, 00-019 Warszawa, T: 58 58 58 801

Placówka mieści się w samym centrum Warszawy przy ul. Złotej 6. Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół ponad 50 specjalistów oraz nowoczesne gabinety lekarskie o najwyższym standardzie wyposażenia. Dzięki nieszablonowemu wystrojowi wnętrz oraz profesjonalnej miłej obsłudze, mogą Państwo skorzystać z naszej oferty w komfortowych warunkach. Placówka dysponuje nowoczesną salą operacyjną, gdzie wykonywane są zabiegi w ramach Szpitala – Oddziału jednodniowego. Zapewniamy kompleksowe leczenie niepłodności wraz z najnowocześniejszymi procedurami leczniczymi.

Kierownik Oddziału: Sylwia Barczewska

Sprawdź aktualne Promocje

Klinika Invicta w Warszawie położona jest w samym centrum miasta równolegle do ulicy Marszałkowskiej. Tak wyjątkowa lokalizacja Placówki medycznej pozwala na szybki i łatwy dojazd i kontakt z naszą kliniką. Od strony Galerii Centrum z daleka widoczne jest logo naszej placówki, umieszczone na szybach I piętra. Ponadto usytuowanie Kliniki w centrum miasta pozwala naszym pacjentom i wszystkim chętnym chcącym odwiedzić placówkę na dojazd środkami komunikacji miejskiej oraz samochodem.
Do Kliniki Invicta można dojechać środkami komunikacji miejskiej, które zatrzymują się na przystanku Centrum lub Świętokrzyska.

 • autobusy – przystanek Centrum
 • tramwaje – przystanek Centrum lub Świętokrzyska
 • metrem – przystanek Centrum

Dojazd z lotniska Chopina w Warszawie

 • autobus 210 – przystanek dworzec PKP Gdańsk Główny
 • taxi – 19688, 8111111, 191 91 (szacunkowy koszt wynosi 35,00-50,00 zł, czas przejazdu około 30-40 minut).

Dojazd z dworca PKP

Chcąc dojechać do kliniki komunikacją PKP należy wysiąść na przystanku Warszawa Śródmieście i po wyjściu z podziemii dworca kierować się w kierunku Rotundy, dalej Galerii Centrum i podążając wzdłuż Galerii skręcić w prawą stronę w ulicę Złotą. Następnie idąc lewą stroną ulicy Złotej skręcić w drugą ulicę w lewo (za Pasażem Wiecha). Na końcu ulicy znajduje sie wejście do Kliniki Invicta.

Dojazd samochodem
Udając sie do Kliniki Invicta samochodem, należy jadąc ulicą Marszałkowską w kierunku Placu Bankowego skręcić w prawą stronę w ul. Sienkiewicza, a następnie ponownie w prawo w ulice Zgoda. Wokół dostępne są miejsca parkingowe oraz duży parking strzeżony przy Filharmonii.

Infolinia: 58 58 58 801

Godziny otwarcia

Klinika Leczenia Niepłodności
pn – pt:
7:00 – 21:00 | sobota: 7:00 – 15:00

Punkt Pobrań:
pn – pt: 7:00 – 20:00 | sobota: 7:00-14:00
w celu potwierdzenia wykonania badania skontaktuj się z rejestracją.

Badanie nasienia:
pn – pt: 07:00 – 8:00, 11:00 – 17:30 | sobota: 07:00 – 13:00

Aktualne promocje

Bezpłatna konsultacja specjalistyczna dla par które zakończyły program in vitro niepowodzeniem.

Dowiedz się więcej

Zespół lekarski

 • prof. Krzysztof Łukaszuk
  prof. Krzysztof Łukaszuk
  Kierownik Kliniki
 • dr n. med. Michał Kunicki
  dr n. med. Michał Kunicki
  Ginekolog - położnik
 • dr n. med. Marek Neuberg
  dr n. med. Marek Neuberg
  Ginekolog - położnik
 • dr Andrzej Jeżak
  dr Andrzej Jeżak
  Ginekolog - położnik
 • dr Ewa Niedbała-Wykowska
  dr Ewa Niedbała-Wykowska
  Ginekolog - położnik
 • dr Janusz Pałaszewski
  dr Janusz Pałaszewski
  Ginekolog - położnik
 • dr n. med. Artur Barczyk
  dr n. med. Artur Barczyk
  Genetyk kliniczny
 • dr Aleksandra Badtke
  dr Aleksandra Badtke
  Anestezjolog
 • dr Magdalena Kaim-Rarata
  dr Magdalena Kaim-Rarata
  Anestezjolog
 • dr Krystyna Zdziechowska
  dr Krystyna Zdziechowska
  Anestezjolog
 • dr Elżbieta Staszewska-Piórkowska
  dr Elżbieta Staszewska-Piórkowska
  Anestezjolog
 • dr Anna Radomska
  dr Anna Radomska
  Endokrynolog
 • Aleksandra Jodko-Modlińska
  Aleksandra Jodko-Modlińska
  Psycholog

Zespół laboratorium in vitro

 • dr n. med. Joanna Liss
  dr n. med. Joanna Liss
  Senior Clinical Embryologist
 • dr n. biol. Edyta Brzezicka
  dr n. biol. Edyta Brzezicka
  Embriolog
 • Ewa Tusznio
  Ewa Tusznio
  Embriolog
 • Magdalena Pacek
  Magdalena Pacek
  Asystent lab. in vitro
 • Joanna Szczyglińska
  Joanna Szczyglińska
  Z-ca Kierownika Laboratorium IVF
 • Anna Świder
  Anna Świder
  Starszy asystent laboratorium IVF
 • Arkadiusz Samojedny
  Arkadiusz Samojedny

Zespół Kliniki Leczenia Niepłodności

 • Barbara German
  Barbara German
  Koordynator medyczny
 • Honorata Wiktorow-Nogal
  Honorata Wiktorow-Nogal
  Koordynator medyczny
 • Jowita Wysocka-Malinowska
  Jowita Wysocka-Malinowska
  Koordynator medyczny
 • Ewa Mostowska
  Ewa Mostowska
  Położna
 • Elżbieta Kmieć
  Elżbieta Kmieć
  Położna
 • Izabela Krzycholik
  Izabela Krzycholik
  Pielęgniarka
 • Damian Golec
  Damian Golec
  Położny
 • Anna Kobylarczyk
  Anna Kobylarczyk
  Położna
 • Urszula Konarzewska
  Urszula Konarzewska
  Położna
 • Sylwia Orlon
  Sylwia Orlon
  Położna
 • Anna Waśkowska
  Anna Waśkowska
  Położna
 • Joanna Olesińska
  Joanna Olesińska
  Położna
 • Agata Miękus
  Agata Miękus
  Położna
 • Sławomir Pindara
  Sławomir Pindara
  Specjalista ds. Obsługi Klientów
7 czynników
wpływających
na skuteczność in vitro.
Sprawdź co ma wpływ na powodzenie leczenia
i na co zwrócić uwagę.
Dowiedz się więcej
close-link
prof. Krzysztof Łukaszuk
Kierownik Kliniki
Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA

Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA i pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; posiada specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, endokrynologii oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości; Senior Clinical Embryologist ESHRE. Jako pionier w Polsce, wspólnie z zespołem ekspertów INVICTA, rozwija autorską metodologię diagnostyki preimplantacyjnej PGD umożliwiającą parom z obciążeniem genetycznym posiadanie zdrowego potomstwa. Szczególnie interesują go zagadnienia związane z oceną rezerwy jajnikowej, pogłębioną diagnostyką niepłodności męskiej, diagnostyką genetyczną oraz kompleksowym leczeniem nawracających poronień. Prowadzi liczne badania naukowe, w tym poświęcone zastosowaniu sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w leczeniu niepłodności (INVICTA wprowadziła tę metodę do praktyki klinicznej jako pierwsza na świecie). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Należy także do polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych takich jak PTG, PTA, PTGC, ESHRE, ASRM. Autor blisko 80 publikacji w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych.

dr n. med. Michał Kunicki
Ginekolog - położnik
Specjalista ginekologii i położnictwa.
Doktor nauk medycznych, specjalista II st. ginekologii i położnictwa oraz specjalista II st. endokrynologii. Lekarz z ponad 18-letnim doświadczeniem w leczeniu niepłodności partnerskiej. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz uczestnikiem licznych konferencji dotyczących endokrynologii ginekologicznej i niepłodności zarówno krajowych jak i zagranicznych. Przez wiele lat prowadził kursy dla lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii, studentów medycyny i farmacji. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE), Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Towarzystwa Nadmiaru Androgenów i Zespołu Policystycznych Jajników (AE-PCOS).

dr n. med. Marek Neuberg
Ginekolog - położnik
Specjalista ginekologii i położnictwa.
Doktor nauk medycznych, specjalista II st. połoznictwa i ginekologii. Jest lekarzem z 29-letnim stażem pracy. Należy do European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR). Przez wiele lat był ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego we Wrocławiu. Specjalizuje się w wykonywaniu zabiegów i operacji ginekologicznych małoinwazyjnych techniką laparoskopową oraz histeroskopową, które przeprowadza zgodnie ze standardami ESGE.

dr Andrzej Jeżak
Ginekolog - położnik
Specjalista ginekologii i położnictwa

Specjalista ginekologii i położnictwa z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwent Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Praktykował w wielu placówkach publicznych i prywatnych. Interesują go zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem niepłodności, w tym laparoskopią i histeroskopią, a także patologią wczesnej ciąży. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR). Jak sam twierdzi d 26 lat jego głównym hobby jest żona. Interesuję się również filozofią i muzyką lat 70-tych, uwielbia górskie wędrówki.

dr Ewa Niedbała-Wykowska
Ginekolog - położnik
Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista ginekologii i położnictwa z wieloletnim, bogatym doświadczeniem. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Umiejętności zawodowe rozwijała podczas pracy w poradniach i na oddziałach ginekologiczno-położniczych. W obszarze jej zainteresowań problematyka kompleksowej diagnostyki i leczenia niepłodności zajmuje szczególne miejsce. Wiedzę nt. nowoczesnych metod terapeutycznych stale rozwija pomagając pacjentom Kliniki INVICTA. W wolnym czasie dużo czyta i podróżuje.

dr Janusz Pałaszewski
Ginekolog - położnik
Specjalista ginekologii i położnictwa
Ordynator Oddziału Szpitalnego Jednoniowego w Klinice INVICTA w Warszawie.Specjalista II st. położnictwa i ginekologii. Lekarz z blisko 20-letnim doświadczeniem w zawodzie, w tym ponad 6-letnim w leczeniu niepłodności. Interesują go zagadnienia związane z zastosowaniem innowacyjnych metod diagnostycznych i nowoczesnych terapii wspomaganego rozrodu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR).

dr n. med. Artur Barczyk
Genetyk kliniczny
Genetyk

Doktor nauk medycznych w dziedzinie genetyki, specjalista genetyki klinicznej, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze poradnictwa genetycznego, a także jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Przez jakiś czas pracował również w Wydziale Współpracy Międzynarodowej NFZ. Specjalizuje się w niepłodności (zwłaszcza męskiej, praca doktorska pt. Analiza aberracji chromosomowych w plemnikach mężczyzn z rodzin o podwyższonym ryzyku mejotycznej nondysjunkcji), diagnostyce prenatalnej i postnatalnej, nowotworach dziedzicznych i chorobach metabolicznych. Prywatnie mąż i ojciec.

dr Aleksandra Badtke
Anestezjolog
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr Magdalena Kaim-Rarata
Anestezjolog
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr Krystyna Zdziechowska
Anestezjolog
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr Elżbieta Staszewska-Piórkowska
Anestezjolog
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr Anna Radomska
Endokrynolog
Specjalista endokrynologii i chorób wewnętrznych.
Aleksandra Jodko-Modlińska
Psycholog

Psycholog
Psycholog kliniczny, seksuolog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada Certyfikat biegłego sądowego w dziedzinie psychologii i seksuologii (Fundacja Na Rzecz Dobrych Praktyk w Opiniowaniu Sądowym). Pacjentom pomaga od ponad 11 lat, w INVICTA od kilku lat wspiera pary borykające się z problemem niepłodności, a także konsultuje dawców oraz biorców gamet i zarodków. Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej na wydziałach psychologii (SWPS, UW) i lekarskim (WUM) wykorzystuje także w codziennej praktyce klinicznej. Prywatnie żona i mama 4-letniego Ignasia.

dr n. med. Joanna Liss
Senior Clinical Embryologist
Kierownik Laboratorium In Vitro
Kierownik Laboratoriów In Vitro i członek zespołu naukowego Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA. Embriolog z z ponad 15-letnim doświadczeniem. Posiada certyfikat Senior Clinical Embryologist ESHRE. Współautorka projektów naukowych poświęconych autorskiej diagnostyce preimplantacyjnej w kierunku chorób rzadkich oraz skuteczności procedur embriologicznych w leczeniu niepłodności. Jako prekursorka w kraju wdrażała m.in. metody kriokonserwacji komórek jajowych oraz tkanki jajnikowej, procedury FAMSI i separację plemników. Członek wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTGC, PTDL, ESHRE, ASRM, PGDIS).

dr n. biol. Edyta Brzezicka
Embriolog
Asystent I-go stopnia Laboratorium In Vitro
Doświadczony embriolog, doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Biotechnologia. Wiedzę i kompetencje doskonaliła m.in. podczas pracy na Uniwersytecie Stanowym w Pensylwanii, US (Pensylvania State University). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR).

Ewa Tusznio
Embriolog
Młodszy asystent Laboratorium In Vitro
Embriolog z kilkuletnim doświadczeniem. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku Analityka Medyczna. Posiada uprawnienia diagnosty laboratoryjnego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie biologii molekularnej. W codziennej pracy wykorzystuje bogatą wiedzę, którą stale aktualizuje. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR).

Magdalena Pacek
Asystent lab. in vitro
Asystent laboratorium in vitro

Absolwentka kierunku Analityka Medyczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Swoją wiedzę stale aktualizuje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Za pracę “The influence of T4 phage preparations on the expression of CD80 and CD86 on human monocytes and dendritic cells in vitro” została wyróżniona podczas 9 th Warsaw International Medical Congress 2013. Interesuje się zagadnieniami z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i terapii fagowej.

Joanna Szczyglińska
Z-ca Kierownika Laboratorium IVF
z-ca Kierownika Laboratorium IVF
Anna Świder
Starszy asystent laboratorium IVF
Starszy asystent laboratorium IVF
Arkadiusz Samojedny
Z-ca Kierownika Laboratorium Medycznego
Barbara German
Koordynator medyczny
Koordynator Medyczny Oddziału
Honorata Wiktorow-Nogal
Koordynator medyczny
Koordynator Medyczny Zmiany, Położna

Ukończyła studia na kierunku położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a także Podyplomowe Studia Menadżerskie – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Ponad 7-letnie doświadczenie i kompetencje zawodowe wykorzystuje otaczając pacjentów Kliniki kompleksową opieką. W Invicta pełni także funkcję auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Prywatnie mama dwójki dzieci i szczęśliwa żona.

Jowita Wysocka-Malinowska
Koordynator medyczny
Koordynator Medyczny Zmiany, Położna
Ewa Mostowska
Położna
Położna

Położna z ponad 7-letnim doświadczeniem. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od lat służy pomocą parom leczącym się z powodu niepłodności oraz pacjentkom w ciąży, realizuje także działania na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy. Interesują ją tematy związane ze zdrowiem kobiet i urodą. Chętnie podróżuje i eksperymentuje w kuchni.

Elżbieta Kmieć
Położna
Położna

Magister położnictwa, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada bogate, kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które wykorzystuje zapewniając kompleksową opiekę Pacjentom Kliniki. Interesują ją zagadnienia związane z leczeniem niepłodności. Lubi podróże i dobrą kuchnię.

Izabela Krzycholik
Pielęgniarka
Pielęgniarka
Damian Golec
Położny
Położny

Położny z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Stale podnosi kompetencje i rozwija umiejętności, w tym w zakresie wsparcia par leczących się w klinice leczenia niepłodności. Interesuje się sportem, kinem i muzyką, chętnie tańczy.

Anna Kobylarczyk
Położna
Położna

Położna, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień zajmuje się kompleksową opieką nad pacjentami leczącymi się w klinice leczenia niepłodności. W tym obszarze widzi też swój przyszły rozwój. Interesuje się muzyką, sportem i literaturą.

Urszula Konarzewska
Położna
Położna

Położna, magister położnictwa, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła także Wyższą Szkołę Nauk Społecznych na kierunku Dietetyka i planowanie żywienia, a także Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunku Holistyczna opieka. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy z pacjentami kliniki leczenia niepłodności, gdzie widzi dalszy swój rozwój. W INVICTA jest obecnie koordynatorem medycznym programów biorstwa komórek jajowych. Interesują ją kulinaria, a wolne chwile chętnie spędza na desce snowboardowej.

Sylwia Orlon
Położna
Położna

Położna, absolwentka kierunku położnictwo Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i Medycznego Studium Zawodowego w Olsztynie. W zawodzie pracuje od ponad 15 lat, aktualizując wiedze i zdobywając nowe uprawnienia podczas szkoleń doskonalących. W wolnym czasie czyta książki historyczne i biograficzne.

Anna Waśkowska
Położna
Położna
Joanna Olesińska
Położna
Położna
Agata Miękus
Położna
Położna
Sławomir Pindara
Specjalista ds. Obsługi Klientów
Specjalista ds. Obsługi Klienta