Koronavirus SARS-CoV-2 a leczenie niepłodności

Koronawirus a diagnostyka i leczenie w INVICTA

Na bieżąco śledzimy aktualne doniesienia naukowe oraz wytyczne polskich i międzynarodowych towarzystw medycznych w sprawie postępowania w obliczu pandemii SARS-CoV-2. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji będziemy starali zrobić wszystko, by zapewnić ciągłość niezbędnej opieki i leczenia wszystkim pacjentom, którzy są w trakcie procesów medycznych, potrzebują diagnostyki lub poradnictwa.

Wszyscy pacjenci

Prowadzimy konsultacje i diagnostykę laboratoryjną wszystkich pacjentów planujących rozpoczęcie lub kontynuację leczenia. Spotkania z lekarzami odbywają się w większości za pomocą wideo-konsultacji lub teleporady. Badania diagnostyczne (np. pobrania krwi) umawiane są na konkretne godziny i/lub realizowane w sposób wysyłkowy (np. badania genetyczne).

Pacjenci spoza grupy ryzyka

Zapewniamy niezbędną opiekę i ciągłość leczenia wszystkim niepłodnym parom, które są w trakcie procesów medycznych – także wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne podczas wideo-konsultacji.

Realizujemy programy zachowania płodności (zamrażania komórek jajowych i nasienia) dla pacjentów onkologicznych oraz wymagających leczenia operacyjnego.

Pacjentów w procesach medycznych z włączonym leczeniem immunomodulacyjnycm (Metypred, GCSF) prosimy o kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji w celu ustalenia indywidualnego postępowania.

Plan postępowania jest indywidulanie ustalany z lekarzem, po szczegółowej analizie sytuacji medycznej i ew. ryzyka, w oparciu o aktualną wiedzę i możliwości.

Pacjenci z grupy ryzyka

Każdorazowo ustalamy indywidualnie sposób postępowania poprzez kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji. W takich przypadkach może być rekomendowana modyfikacja procesu leczenia.

Prowadzimy konsultacje i diagnostykę laboratoryjną wszystkich pacjentów planujących rozpoczęcie lub kontynuację leczenia. Nadchodzący czas warto wykorzystać na skonsultowanie się z lekarzem oraz świadome zaplanowanie i przygotowanie się do dalszego leczenia. Koncentrujemy się na tym, by proponować działania, których podjęcie jest bezpieczne i odpowiedzialne. Spotkania z lekarzami odbywają się za pomocą wideo-konsultacji. Badania diagnostyczne (np. pobrania krwi) umawiane są na konkretne godziny i/lub realizowane w sposób wysyłkowy (np. badania genetyczne).

Pacjenci spoza grupy ryzyka

Zapewniamy ciągłość opieki wszystkim pacjentom. Jeśli zachodzi taka potrzeba wykonujemy badania laboratoryjne, badania USG oraz wszelkie badania prenatalne. Wizyty lekarskie w większości realizujemy za pomocą wideo-konsultacji lub teleporady.

Pacjenci z grupy ryzyka

Każdorazowo ustalamy indywidualnie sposób postępowania poprzez kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji lub teleporad.

Pacjenci spoza grupy ryzyka

Zapewniamy ciągłość opieki wszystkim pacjentom. Jeśli zachodzi taka potrzeba wykonujemy badania laboratoryjne, badania USG oraz wszelkie badania prenatalne. Wizyty lekarskie w większości realizujemy za pomocą wideo-konsultacji lub teleporady.

Pacjenci z grupy ryzyka

Każdorazowo ustalamy indywidualnie sposób postępowania poprzez kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji lub teleporad.

Pacjenci spoza grupy ryzyka

Zapewniamy ciągłość opieki wszystkim pacjentom. Jeśli zachodzi taka potrzeba wykonujemy badania laboratoryjne, badania USG oraz wszelkie badania prenatalne. Wizyty lekarskie w większości realizujemy za pomocą wideo-konsultacji lub teleporady.

Pacjenci z grupy ryzyka

Każdorazowo ustalamy indywidualnie sposób postępowania poprzez kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji lub teleporad.

Pacjenci spoza grupy ryzyka

Badania diagnostyczne (np. pobrania krwi) umawiane są na konkretne godziny i/lub realizowane w sposób wysyłkowy (np. badania genetyczne).

Pacjenci z grupy ryzyka

Badania diagnostyczne (np. pobrania krwi) umawiane są na konkretne godziny i/lub realizowane w sposób wysyłkowy (np. badania genetyczne).

Najważniejsze informacje – lektura

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii:

Sprawdź

KORONAWIRUS.GOV.PL

Leczenie w INVICTA w obecnej sytuacji epidemiologicznej

Sprawdzamy stan zdrowia pacjentów

Weryfikacja stanu zdrowia jest obowiązkowa i będzie przeprowadzana kilkukrotnie – podczas rozmowy telefonicznej i umawiania wizyty oraz podczas rejestracji w Klinice.

Prosimy, by nie byli Państwo zaskoczeni prośbą konsultantów INVICTA o udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań i/lub wypełnienie ankiety.

Nasi pracownicy rutynowo będą pytali o:

 • Występowanie objawów grypopodobnych mogących świadczyć o infekcji

 • Ostatnie podróże w regiony, w których występował wirus

 • Kontakt z osobami, które potencjalnie mogły być zarażone lub być nosicielami wirusa

 • Narażenie na inne czynniki ryzyka zarażenia wirusem.

Jeśli będą ku temu przesłanki, konsultant może anulować wizytę i skierować do specjalistycznej placówki. Może też zaproponować konsultację zdalną, w celu omówienia dalszych kroków z lekarzem.

Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo, prosimy, by do Kliniki nie przychodzić z osobami towarzyszącymi (w tym z dziećmi, jeśli ich nie dotyczy porada/badanie).
Jeśli wystąpią niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny i nie pojawianie się w Klinice.

Wizyty zdalne i ograniczenie pobytu w Klinice

W sytuacji, gdy nie jest absolutnie niezbędna fizyczna obecność w Klinice, wszystkim Pacjentom rekomendujemy korzystanie z wizyt online (video-konsultacja z lekarzem).

Konsultacja video (z domu, online) ma taką samą wartość medyczną, jak wizyta bezpośrednia, a ogranicza ryzyka związane z epidemią koronawirusa.

Wdrożyliśmy standard wizyt zdalnych z wykorzystaniem narzędzia ZOOM, które zapewnia pełne szyfrowanie transmisji i bezpieczeństwo przekazywanych danych.

INVICTA posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wizyt zdalnych – porady przez Internet (video) organizujemy dla naszych pacjentów od 7 lat.

Przebieg wizyty:

 • W przypadku zaleceń, pacjent zgłasza się na umówioną godzinę do kliniki w celu pobrania/przekazania materiału do badań oraz wykonania badania USG; wyniki dostępne są online w serwisie medipoint.pl (należy założyć konto podczas pobytu w klinice).
 • W umówionym czasie konsultacji, pacjent łączy się z domu poprzez oprogramowanie zoom z lekarzem.
 • Dzięki połączeniu video, lekarz ma dobry kontakt z pacjentem, może ocenić jego samopoczucie, emocje i szybko reagować na pytania.
 • Lekarz ma podgląd ankiety medycznej, wyników badań oraz dokumentacji pacjenta w systemie i na bieżąco je ocenia
 • Lekarz ma wgląd w pełne nagranie z badania USG; przy pacjencie może dokonać niezbędnych pomiarów, przeanalizować budowę narządów rodnych, ocenić efekty leczenia.
 • Efektem konsultacji zdalnej jest plan leczenia, zalecenia, dodatkowe rekomendacje i/lub e-recepta, którą pacjent może zrealizować w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Pacjentom, chcącym wykonać badanie nasienia, prosimy w miarę możliwości o dostarczanie do Kliniki materiału pobranego w domu (do jałowego pojemnika, jak na mocz). Na dostarczenie próbki do laboratorium od momentu pobrania pacjent ma 30 min.

Środki ostrożności i zmiany w organizacji pracy klinik

By chronić Państwa zdrowie i zapewnić bezpieczeństwo, wdrożyliśmy szczególne procedury związane z higienizacją klinik, ograniczeniem kontaktu bezpośredniego oraz ruchu w klinice, a także minimalizowaniem ryzyka dla personelu.

We wszystkich Klinikach INVICTA stosujemy się do rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, higieny i antyseptyki. Od 2009 roku we wszystkich naszych ośrodkach funkcjonują procedury epidemiologiczne, regularnie omawiane i ćwiczone z personelem, audytowane i co roku aktualizowane. Każdy z oddziałów INVICTA objęty jest opieką pielęgniarki epidemiologicznej. Wdrożona została również opieka lekarza epidemiologa.

W kontekście zagrożenia koronawirusem wdrożyliśmy działania prewencyjne tj.:

 • kontrolę stanu zdrowia Pacjentów i pracowników każdej zmiany (ankiety, pomiar temperatury),

 • uzupełniające procedury dezynfekcyjne przestrzeni wspólnych i gabinetów,

 • bieżącą dezynfekcję klamek i innych przedmiotów użytku codziennego,

 • dodatkowe punkty dezynfekcji dla personelu i pacjentów

 • wzmożoną kontrolę przestrzegania działań profilaktycznych, w tym wietrzenia i sterylizacji pomieszczeń, zachowania odległości między pacjentami w poczekalniach

 • uruchomienie dodatkowych oczyszczaczy powietrza z systemem filtrów, jonizacją, lampami UV niwelujących wirusy, bakterie i inne drobnoustroje w miejscach pobytu pacjentów,

 • instalacja lamp UV oczyszczających powietrze w gabinetach i na salach zabiegowych.

Zmiany w organizacji pracy Klinik, minimalizujące kontakt bezpośredni:

 • zalecenia odbywania wizyt zdalnie (video, telefon); w klinice realizowane tylko konsultacje bezwzględnie wymagające obecności osobistej;

 • pacjenci umawiani na oddanie materiału do badań oraz badania USG na konkretną godzinę

 • uruchomione dodatkowe punkty pobrań – brak oczekiwania na pobranie

 • badania USG realizowane przez przeszkolone położne, a nagranie omawiane z lekarzem zdalnie

 • bieżąca kontrola zdrowia pracowników mających kontakt z pacjentami

 • w jednym czasie w klinice obecny tylko kilkuosobowy zespół niezbędnego personelu

By zapewnić ciągłość procesów medycznych – skróciliśmy czas pracy klinik i wprowadziliśmy system pracy zmianowej bazującej na wymienności całych zespołów.

Sprawdź zmiany godzin pracy Klinik

 • INVICTA Gdańsk

 • INVICTA Warszawa

 • INVICTA Wrocław

 • INVICTA Gdynia

 • INVICTA Słupsk

 • INVICTA Bydgoszcz