Koronawirus a leczenie niepłodności

Standardy bezpieczeństwa i środki ostrożności w Klinikach INVICTA

By chronić Państwa zdrowie i zapewnić bezpieczeństwo, wdrożyliśmy szczególne procedury związane z higienizacją klinik, ograniczeniem kontaktu bezpośredniego oraz ruchu w klinice, a także minimalizowaniem ryzyka dla personelu.
We wszystkich Klinikach INVICTA stosujemy się do rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, higieny i antyseptyki. Od 2009 roku we wszystkich naszych ośrodkach funkcjonują procedury epidemiologiczne, regularnie omawiane i ćwiczone z personelem, audytowane i co roku aktualizowane. Każdy z oddziałów INVICTA objęty jest opieką pielęgniarki epidemiologicznej. Wdrożona została również opieka lekarza epidemiologa.

Sprawdzamy stan zdrowia Pacjentów

Weryfikacja stanu zdrowia jest obowiązkowa i będzie przeprowadzana kilkukrotnie – podczas rozmowy telefonicznej i umawiania wizyty oraz podczas rejestracji w Klinice.
Prosimy, by nie byli Państwo zaskoczeni prośbą konsultantów INVICTA o udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań i/lub wypełnienie ankiety.
Jeśli będą ku temu przesłanki, konsultant może anulować wizytę i skierować do specjalistycznej placówki. Może też zaproponować konsultację zdalną, w celu omówienia dalszych kroków z lekarzem.

UWAGA!
• Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo, prosimy, by do Kliniki nie przychodzić z osobami towarzyszącymi (w tym z dziećmi, jeśli ich nie dotyczy porada/badanie).
• Jeśli wystąpią niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny i nie pojawianie się w Klinice.
W kontekście zagrożenia koronawirusem wdrożyliśmy działania prewencyjne tj.:
• kontrolę stanu zdrowia Pacjentów i pracowników każdej zmiany (ankiety, pomiar temperatury),
• uzupełniające procedury dezynfekcyjne przestrzeni wspólnych i gabinetów,
• bieżącą dezynfekcję klamek i innych przedmiotów użytku codziennego,
• dodatkowe punkty dezynfekcji dla personelu i pacjentów
• wzmożoną kontrolę przestrzegania działań profilaktycznych, w tym wietrzenia i sterylizacji pomieszczeń, zachowania odległości między pacjentami w poczekalniach
• uruchomienie dodatkowych oczyszczaczy powietrza z systemem filtrów, jonizacją, lampami UV niwelujących wirusy, bakterie i inne drobnoustroje w miejscach pobytu pacjentów,
• instalacja lamp UV oczyszczających powietrze w gabinetach i na salach zabiegowych.
Zmiany w organizacji pracy Klinik, minimalizujące kontakt bezpośredni:
• możliwość odbywania wizyt zdalnie (video, telefon); w klinice realizowane tylko konsultacje bezwzględnie wymagające obecności osobistej;
• pacjenci umawiani na oddanie materiału do badań oraz badania USG na konkretną godzinę
• uruchomione dodatkowe punkty pobrań – brak oczekiwania na pobranie
• badania USG realizowane przez przeszkolone położne, a nagranie omawiane z lekarzem zdalnie
• bieżąca kontrola zdrowia pracowników mających kontakt z pacjentami
• w jednym czasie w klinice obecny tylko kilkuosobowy zespół niezbędnego personelu

By zapewnić ciągłość procesów medycznych – skróciliśmy czas pracy klinik i wprowadziliśmy system pracy zmianowej bazującej na wymienności całych zespołów.

Wizyty zdalne i ograniczenie pobytu w Klinice

W sytuacji, gdy nie jest absolutnie niezbędna fizyczna obecność w Klinice, wszystkim Pacjentom rekomendujemy korzystanie z wizyt online (video-konsultacja z lekarzem).
Konsultacja video (z domu, online) ma taką samą wartość medyczną, jak wizyta bezpośrednia, a ogranicza ryzyka związane z epidemią koronawirusa. Wdrożyliśmy standard wizyt zdalnych z wykorzystaniem narzędzia ZOOM, które zapewnia pełne szyfrowanie transmisji i bezpieczeństwo przekazywanych danych. INVICTA posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wizyt zdalnych – porady przez Internet (video) organizujemy dla naszych pacjentów od 7 lat.
Przebieg wizyty
• W przypadku zaleceń, pacjent zgłasza się na umówioną godzinę do kliniki w celu pobrania/przekazania materiału do badań oraz wykonania badania USG; wyniki dostępne są online w serwisie medipoint.pl (należy założyć konto podczas pobytu w klinice).
• W umówionym czasie konsultacji, pacjent łączy się z domu poprzez oprogramowanie zoom z lekarzem.
• Dzięki połączeniu video, lekarz ma dobry kontakt z pacjentem, może ocenić jego samopoczucie, emocje i szybko reagować na pytania.
• Lekarz ma podgląd ankiety medycznej, wyników badań oraz dokumentacji pacjenta w systemie i na bieżąco je ocenia
• Lekarz ma wgląd w pełne nagranie z badania USG; przy pacjencie może dokonać niezbędnych pomiarów, przeanalizować budowę narządów rodnych, ocenić efekty leczenia.
• Efektem konsultacji zdalnej jest plan leczenia, zalecenia, dodatkowe rekomendacje i/lub e-recepta, którą pacjent może zrealizować w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Bezpieczne leczenie metodą IN VITRO

Nowe rekomendacje towarzystw naukowych wychodzą naprzeciw potrzebom pacjentom umożliwiając skuteczne postępowanie, w tym leczenie metodą in vitro. Oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności i indywidualnym rozpatrzeniu każdego przypadku.

  • Wykonaj test serologiczny w kierunku koronawirusa i rozpocznij leczenie!

  • Po zakwalifikowaniu do Programu IN VITRO, koszt badania serologicznego w kierunku koronawirusa odliczony zostanie od kwoty programu.

  • Kolejne badania molekularne w kierunku koronawirusa w cenie Programu IN VITRO.

Leczenie in vitro
znów możliwe!

Jak skorzystać z Promocji?

1. Wypełnij formularz na stronie i umów wizytę.

Zarejestruj się za pomocą poniższego formularza.
Konsultanci Kliniki INVICTA skontaktują się z Tobą w celu umówienia wizyty (w Klinice lub wideo-konsultacji).

Regulaminy promocji dostępne są w rejestracji Kliniki.

2. Wykonaj test serologiczny w kierunku koronawirusa w Klinice INVICTA:

Umów się przez Infolinię lub Twojego opiekuna na wybraną godzinę do punktu pobrań w Klinice INVICTA.

3. Opłać Program IN VITRO:

Po pozytywnej kwalifikacji do rozpoczęcia leczenia metodą IN VITRO opłać wybrany Program. Koszt badania serologicznego w kierunku koronawirusa zostanie odliczony od kwoty Programu.

4. Przejdź leczenie bezpiecznie:

Dla Twojego bezpieczeństwa Program obejmuje dodatkowe badania genetyczne w kierunku koronawirusa na wszystkich kluczowych jego etapach.

Kto może skorzystać z Promocji?

Z promocji mogą skorzystać pacjenci starający się o potomstwo, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy i pozytywnie przejdą kwalifikację do Programu
IN VITRO. Promocja nie dotyczy jednak pacjentów korzystających z dofinansowania z programów miejskich.

Czas trwania Promocji:

Zgłoszenia do Promocji przyjmujemy od 18 maja do 30 czerwca 2021 r. Decyduje data opłaty za program.

Do kiedy mogę wykonać badania w kierunku koronawirusa w ramach Programu IN VITRO?

Badania w kierunku koronawirusa w ramach Programu wykonać można po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym lecz nie później niż do końca marca 2021 r., zgodnie z wytycznymi co do czasu wykonania badania (przed kwalifikacją, przed transeferem), tak, by zapewnić maksymalnie bezpieczeństwo Pacjentki w trakcie leczenia.

Wypełnij formularz, nasz Opiekun skontaktuje się z Tobą i umówi na wizytę pierwszorazową.

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Promocja obowiązuje we wszystkich Klinikach INVICTA:

INVICTA Gdańsk, ul. Rajska 10

INVICTA Gdańsk
ul. Rajska 10

INVICTA Warszawa
ul. Złota 6

INVICTA Wrocław
ul. Grabiszyńska 186/1

INVICTA Gdynia
ul. Władysława IV 50/3

klinika_slupsk

INVICTA Słupsk
ul. Leszczynowa 16

klinika_bydgoszcz

INVICTA Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 109

Wizyty zdalne i ograniczenie pobytu w Klinice

Zachęcamy do umówienia
wideo-konsultacji
z lekarzem

Dowiedz się więcej

Standardy bezpieczeństwa i środki ostrożności w Klinikach INVICTA

Sprawdź nasze
standardy bezpieczeństwa

Dowiedz się więcej