Koronavirus SARS-CoV-2 a leczenie niepłodności

Strona główna/Koronavirus SARS-CoV-2 a leczenie niepłodności
Koronavirus SARS-CoV-2 a leczenie niepłodności

Standardy bezpieczeństwa i środki ostrożności w Klinikach INVICTA

By chronić Państwa zdrowie i zapewnić bezpieczeństwo, wdrożyliśmy szczególne procedury związane z higienizacją klinik, ograniczeniem kontaktu bezpośredniego oraz ruchu w klinice, a także minimalizowaniem ryzyka dla personelu.

We wszystkich Klinikach INVICTA stosujemy się do rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, higieny i antyseptyki. Od 2009 roku we wszystkich naszych ośrodkach funkcjonują procedury epidemiologiczne, regularnie omawiane i ćwiczone z personelem, audytowane i co roku aktualizowane. Każdy z oddziałów INVICTA objęty jest opieką pielęgniarki epidemiologicznej. Wdrożona została również opieka lekarza epidemiologa.

Sprawdzamy stan zdrowia Pacjentów

Weryfikacja stanu zdrowia jest obowiązkowa i będzie przeprowadzana kilkukrotnie – podczas rozmowy telefonicznej i umawiania wizyty oraz podczas rejestracji w Klinice.
Prosimy, by nie byli Państwo zaskoczeni prośbą konsultantów INVICTA o udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań i/lub wypełnienie ankiety.

Jeśli będą ku temu przesłanki, konsultant może anulować wizytę i skierować do specjalistycznej placówki. Może też zaproponować konsultację zdalną, w celu omówienia dalszych kroków z lekarzem.

UWAGA!

 • Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo, prosimy, by do Kliniki nie przychodzić z osobami towarzyszącymi (w tym z dziećmi, jeśli ich nie dotyczy porada/badanie).

 • Jeśli wystąpią niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny i nie pojawianie się w Klinice.

W kontekście zagrożenia koronawirusem wdrożyliśmy działania prewencyjne tj.:

 • kontrolę stanu zdrowia Pacjentów i pracowników każdej zmiany (ankiety, pomiar temperatury),
 • uzupełniające procedury dezynfekcyjne przestrzeni wspólnych i gabinetów,

 • bieżącą dezynfekcję klamek i innych przedmiotów użytku codziennego,

 • dodatkowe punkty dezynfekcji dla personelu i pacjentów
 • wzmożoną kontrolę przestrzegania działań profilaktycznych, w tym wietrzenia i sterylizacji pomieszczeń, zachowania odległości między pacjentami w poczekalniach

 • uruchomienie dodatkowych oczyszczaczy powietrza z systemem filtrów, jonizacją, lampami UV niwelujących wirusy, bakterie i inne drobnoustroje w miejscach pobytu pacjentów,
 • instalacja lamp UV oczyszczających powietrze w gabinetach i na salach zabiegowych.

Zmiany w organizacji pracy Klinik, minimalizujące kontakt bezpośredni:

 • możliwość odbywania wizyt zdalnie (video, telefon); w klinice realizowane tylko konsultacje bezwzględnie wymagające obecności osobistej;

 • pacjenci umawiani na oddanie materiału do badań oraz badania USG na konkretną godzinę
 • uruchomione dodatkowe punkty pobrań – brak oczekiwania na pobranie
 • badania USG realizowane przez przeszkolone położne, a nagranie omawiane z lekarzem zdalnie
 • bieżąca kontrola zdrowia pracowników mających kontakt z pacjentami
 • w jednym czasie w klinice obecny tylko kilkuosobowy zespół niezbędnego personelu

By zapewnić ciągłość procesów medycznych – skróciliśmy czas pracy klinik i wprowadziliśmy system pracy zmianowej bazującej na wymienności całych zespołów.

Wizyty zdalne i ograniczenie pobytu w Klinice

W sytuacji, gdy nie jest absolutnie niezbędna fizyczna obecność w Klinice, wszystkim Pacjentom rekomendujemy korzystanie z wizyt online (video-konsultacja z lekarzem).

Konsultacja video (z domu, online) ma taką samą wartość medyczną, jak wizyta bezpośrednia, a ogranicza ryzyka związane z epidemią koronawirusa. Wdrożyliśmy standard wizyt zdalnych z wykorzystaniem narzędzia ZOOM, które zapewnia pełne szyfrowanie transmisji i bezpieczeństwo przekazywanych danych. INVICTA posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wizyt zdalnych – porady przez Internet (video) organizujemy dla naszych pacjentów od 7 lat.

Przebieg wizyty

 • W przypadku zaleceń, pacjent zgłasza się na umówioną godzinę do kliniki w celu pobrania/przekazania materiału do badań oraz wykonania badania USG; wyniki dostępne są online w serwisie medipoint.pl (należy założyć konto podczas pobytu w klinice).
 • W umówionym czasie konsultacji, pacjent łączy się z domu poprzez oprogramowanie zoom z lekarzem.
 • Dzięki połączeniu video, lekarz ma dobry kontakt z pacjentem, może ocenić jego samopoczucie, emocje i szybko reagować na pytania.
 • Lekarz ma podgląd ankiety medycznej, wyników badań oraz dokumentacji pacjenta w systemie i na bieżąco je ocenia
 • Lekarz ma wgląd w pełne nagranie z badania USG; przy pacjencie może dokonać niezbędnych pomiarów, przeanalizować budowę narządów rodnych, ocenić efekty leczenia.
 • Efektem konsultacji zdalnej jest plan leczenia, zalecenia, dodatkowe rekomendacje i/lub e-recepta, którą pacjent może zrealizować w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Wideo-konsultacje z lekarzem

Umów wideo-konsultację