Bank komórek jajowych i bank spermy

Dawstwo komórek jajowych i dawstwo nasienia

Europejski Genetyczny Bank Komórek Jajowych i Nasienia INVICTA został stworzony w celu niesienia pomocy niepłodnym Parom w walce o potomstwo. Zdajemy sobie sprawę, że Bank ma ogromne znaczenie dla Par Kliniki INVICTA, dlatego w sposób szczególny doceniamy „Dar Serca” jaki przekazują do Banku INVICTA Honorowe Dawczynie i Dawcy.

Proces kwalifikacji dawczyń i dawców obejmuje pełną diagnostykę medyczną (w tym genetyczną) oraz kwalifikację psychologiczną, co gwarantuje biorcom wysoki poziom bezpieczeństwa. Cały proces zgodny jest z międzynarodowymi standardami organizacji zajmujących się metodami wspomaganego rozrodu i embriologią (m.in. ASRM, ESHRE). Gwarantuje to bezpieczeństwo zarówno dawców/dawczyń jak i biorców gamet. Europejski Genetyczny Bank Komórek Jajowych i Nasienia INVICTA korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań teleinformatycznych zapewniając anonimowość dawców/dawczyń oraz kontrolę procesu dawstwa.

Bank Komórek Jajowych INVICTA

Bank Nasienia INVICTA

Przekaż Dar Życia. Podziel się swoimi komórkami jajowymi. Pomóż innym Parom spełnić marzenie o potomstwie!

FORMULARZ

Jesteś młody i masz ich miliony…Zostań Honorowym Dawcą Nasienia i pomóż innym w walce o upragnione potomstwo

FORMULARZ

Kwalifikacja Dawczyń Komórek Jajowych

Kwalifikacja Dawców Nasienia

W ramach procesu kwalifikacji przechodzisz przez badania laboratoryjne, konsultacje medyczne i psychologiczne. Każdy z etapów jest zakończony decyzją kwalifikującą Cię do dalszego etapu. Proces kwalifikacji trwa ok. 2 tygodni. Długość Programu Honorowych Dawców Nasienia zależy od Ciebie i trwa od 2 do 4 tygodni.