Indukcja owulacji – Stymulacja owulacji

Pacjentkom borykającym się z problemem braku lub sporadycznie występującej owulacji, proponujemy leczenie nakierowane na jej wywołanie.

Co to jest indukcja owulacji?

Indukcja owulacji polega na zastosowaniu na początku cyklu miesiączkowego leków, stymulujących jajeczkowanie. U pacjentek z regularnymi owulacjami stymulacja może zwiększać szansę na zajście w ciążę poprzez zwiększenie ilości pęcherzyków Graafa dojrzewających w jednym cyklu. Z drugiej strony konsekwencją stymulacji owulacji jest zwiększenie ryzyka ciąży mnogiej – dlatego zawsze leczenie powinno przebiegać pod kontrolą lekarza.

Stymulacja owulacji – standard w Klinikach INVICTA

W ramach wdrożonych w INVICTA standardów, w przypadku nadmiernej odpowiedzi na stymulację, lekarz indywidualnie ustala dawkę leków. Dzięki temu wskaźnik ciąż wielopłodowych jest w Klinice na niskim poziomie – porównywalnym z najlepszymi ośrodkami leczenia niepłodności na świecie.

Leczenie farmaceutyczne – jak przebiega?

Jest wiele schematów indukcji owulacji opartych o różne środki farmaceutyczne. O odpowiednim sposobie postępowania decyduje lekarz w oparciu o dane z wywiadu i wyniki wcześniej przeprowadzonych badań. Podstawą doboru leku jest zawsze indywidualna sytuacja kliniczna Pacjentki. Staramy się z jednej strony maksymalnie zwiększyć jej szanse na skuteczne leczenie, ale również zachować pełne bezpieczeństwo w trakcie terapii.

LEKARZ INDYWIDUALNIE USTALA DAWKĘ LEKÓW.