Monitoring cyklu – Monitorowanie cyklu

Monitoring cyklu umożliwia określenie najbardziej optymalnego momentu na poczęcie dziecka. Podczas regularnych spotkań z Pacjentką, lekarz obserwuje i ocenia wzrost oraz dojrzewanie pęcherzyka Graafa, a także grubość i strukturę błony śluzowej macicy (endometrium). W celu pełnej oceny cyklu miesięcznego niezbędne są co najmniej trzy wizyty połączone z badaniami ultrasonograficznymi.

Monitoring cyklu: jak przebiega w naszej klinice?

Podczas pierwszego spotkania z lekarzem, które odbywa się w czasie miesiączki, sprawdzana jest budowana jajników i wykluczana obecność nieprawidłowości takich jak np. torbiele.

Dwie kolejne wizyty pozwalają na ocenę wzrastania pęcherzyków Graafa (ew. ich liczbę w przypadku stymulacji jajeczkowania), wystąpienie owulacji oraz tempo i stopień narastania grubości endometrium. W praktyce proces polega na badaniu USG przed spodziewaną owulacją oraz na kolejnej wizycie połączonej z kontrolnym USG na kilka dni po czasie, kiedy pęcherzyk powinien pęknąć.

Jednorazowe stwierdzenie prawidłowego przebiegu cyklu czy też zaobserwowanie nieprawidłowości w czasie jego trwania nie zawsze pozwala na wyciągnięcie jednoznacznego wniosku o funkcjonowaniu układu rozrodczego Pacjentki. Cykle miesięczne kobiet charakteryzują się dużą zmiennością, tj. cykle prawidłowe mogą występować na przemian z nieprawidłowymi. Stąd też czasem istnieje konieczność monitorowania owulacji w kilku cyklach, aby upewnić się co do powtarzalności uzyskiwanych wyników. Wielokrotne stwierdzenie zaburzeń w tym zakresie może wskazywać na nieprawidłowość owulacji jako jedną z przyczyn niepłodności.

CZASEM ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ MONITOROWANIA OWULACJI W KILKU CYKLACH.