Porównanie programów in vitro

Programy leczenia umożliwiają – w ramach jednej zrabatowanej opłaty ryczałtowej – przeprowadzenie kompleksowej terapii ukierunkowanej na rozwiązanie konkretnego problemu związanego z płodnością. Pakiety all inclusive obejmują również szereg dodatkowych procedur, których zastosowanie zwiększa szanse na powodzenie i uzyskanie zdrowej ciąży.

Porównanie programów in vitro w Klinikach INVICTA

Usługi / Badania / Procedury medyczneIn Vitro StandardIn Vitro Optimum / + In Vitro All Inclusive / +
Kwalifikacja do programu – wizyty, badania
Wizyty lekarskie w Programie
Porada genetyczna - przed diagnostyką PGD
Porada psychologiczna (2)
Porada anestezjologiczna
Badania anestezjologiczne (PD3)
Znieczulenie ogólne przed zabiegiem pick-up
Badania laboratoryjne przed IVF estradiol (PD4)
Badania laboratoryjne przed zabiegiem pick-up (PD5)
Zabieg pobrania komórek jajowych Pick-Up
ICSI
Hodowla do stadium blastocysty
AH embryohatching
FAMSI / IMSI-MSOME / Nasienie dawcy z Banku Nasienia
(jedna procedura do wyboru)
EmbryoGlue
Diagnostyka PGS-NGS 360 - panel - 24 chromosomy (biopsja do 8 zarodków)
Mrożenie zarodków +1 rok przechowywania
Transfer świeżych zarodków
Porada lekarska przed transferem mrożonych zarodków
Badania laboratoryjne przed transferem mrożonych zarodków (PD7)
Transfer mrożonych zarodków
Pakiet leków do transferu mrożonych zarodków
Badania laboratoryjne przed weryfikacjami (PD6)
Nadzór nad implantacją po transferze (3 weryfikacje)
Weryfikacja 4 po transferze zarodków (porada konsultacyjna)
Weryfikacja 5 (porada konsultacyjna)
Pakiet leków do stymulacji i po transferze zarodków

Optimum +


All Inclusive +
Konsultacja po nieudanym Programie IVF
Testy COVID-19
Cena programu7.500 PLN10.900 PLN
Szczegóły
14.600 PLN
Szczegóły
12.900 PLN
Szczegóły
16.600 PLN
Szczegóły
In Vitro StandardIn Vitro OptimumIn Vitro All Inclusive