Loading...
Program In Vitro Genetics NGS

Program In Vitro All Inclusive Genetics

Złożony z III modułów program In Vitro Genetics NGS  może zwiększyć
szanse na ciążę
dzięki innowacyjnej diagnostyce genetycznej zarodków

Program In Vitro Genetics NGS™ to między innymi:

 • Większa szansa na zdrową ciążę
  dzięki przeprowadzeniu najnowocześniejszej diagnostyki genetycznej zarodków przed transferem

 • Niższy odsetek poronień
  w stosunku do standardowych programów In Vitro

 • Diagnostyka PGT-A (PGS) NGS
  analiza wszystkich chromosomów, w tym w kierunku najczęstszych wad genetycznych m.in. zespół Downa, Edwardsa, Patau, Turnera, Klinefeltera lub badanie zarodków indywidualnie dopasowane do potrzeb pary.

 • Wyższy wskaźnik implantacji zarodków
  dzięki podaniu do macicy zarodków, u których nie stwierdzono zaburzeń

 • Program realizowany przez najbardziej doświadczony zespół embriologiczny w Polsce pod kierownictwem dr Joanny Liss

 • Bezpieczeństwo medyczne i komfort psychiczny
  program zalecany Pacjentom, u których występuje większe ryzyko wad zarodków

INVICTA-stars-small-yellow

Program zgodny z rekomendacjami ASRM – American Society for Reproductive Medicine

Loga_certyfikaty_blue_transp_small

Kto powinien skorzystać Programu?

Czy wiesz, że
jakość komórek jajowych oraz zarodków
zależy od wieku kobiety?

Ryzyko wystąpienia aneuploidii chromosomalnych zwiększa się wraz z wiekiem kobiety i jest niezależne od metody
poczęcia. Jest to jedna z najważniejszych przyczyn powodujących niepowodzenia w staraniach o potomstwo wśród kobiet w wieku powyżej 35 lat.

Występowanie aneuploidii w zarodkach może mieć ogromny wpływ na skuteczność leczenia oraz występowanie poronień.

Aneuploidie w komórkach jajowych

Poniższy wykres przedstawia procent komórek jajowych z aneuploidiami (nieprawidłowych) w porównaniu do wieku kobiety oraz ciąż klinicznych na transfer zarodków – bez zastosowania diagnostyki PGT-A (PGS). Łatwo zauważyć że u kobiet w wieku 35 lat aneuploidie występują w aż 45% komórek, a ich liczba rośnie wraz z wiekiem. Ma to znaczący wpływ na powodzenie program in vitro.

Kliknij wykres aby powiększyć

Aneuploidie w zarodkach

Wykres przedstawia występowanie aneuploidii chromosomowych w zarodkach w zależności od wieku kobiety. Biopsja zarodków została przeprowadzona w stadium blastocysty. Warto zauważyć, że także kobiety w wieku poniżej 35 r.ż. są narażone na częste (około 31,7%) występowanie zmian genetycznych w zarodkach.

Aneuploidie w zarodkach - statystyki

Kliknij wykres aby powiększyć

Poronienia a wiek kobiety

Wykres prezentuje korelację wieku kobiety z poronieniami w danej grupie  wiekowej. Średnia dla Pacjentek powyżej 35 r.ż. wynosi aż 33,7%. Poronienia mogą mieć podłoże genetyczne – np. występowanie aneuploidii chromosomowych w zarodkach.

Aneuploidie w zarodkach - statystyki

Kliknij wykres aby powiększyć

Loga_certyfikaty_blue_transp_small

Skuteczność Programu

Skuteczność Programu

Przeprowadzając badanie PGT-A (PGS) NGS diagnozujemy wszystkie aneuploidie chromosomowe występujące w każdym zarodku. Ma to istotne znaczenie dla skuteczności programu zapłodnienia pozaustrojowego.

Program In Vitro All Inclusive Genetics NGS - Statystyki

Ciąża kliniczna na transfer zarodków w przypadku programu in vitro z PGT-A (PGS).
Średnia skuteczność we wszystkich grupach Pacjentów, którzy mieli wskazania do zastosowania diagnostyki genetycznej zarodków.
Warto zauważyć, że w poszczególnych grupach wiekowych, dzięki zastosowaniu PGT-A (PGS) możemy zwiększyć skuteczność od 50% do nawet 90%.

Czy mogę skorzystać z Programu In Vitro Genetics NGS?

Wskazania medyczne do Programu

Wykonanie diagnostyki genetycznej zarodków wymaga posiadania wskazań medycznych do takiej procedury. Wskazania są omawiane między innymi z doświadczonym lekarzem genetykiem.

 • Wiek kobiety powyżej 35 roku życia
  wszystkie kobiety w wieku 35 lat i więcej mogą być narażone na wyższe ryzyko występowania aneuploidii u potomstwa

 • Poronienia samoistne
  występowanie poronień samoistnych w przeszłości

 • Niepowodzenia w leczeniu metodą in vitro w przeszłości
  przynajmniej 2 programy in vitro nie zakończone ciążą

 • Obciążony wywiad genetyczny
  wystepowanie chorób genetycznych w rodzinie lub nosicielstwo chorób jednogenowych

 • Nosicielstwo translokacji chromosomowych
  potwierdzone w badaniu kariotypu

 • Wiek kobiety poniżej 35 lat
  w przypadku zwiększonego ryzyka występowania aneuploidii chromosomowych

Loga_certyfikaty_blue_transp_small

Doświadczenie

Nie ma alternatywy dla doświadczenia klinicznego

Program In Vitro All Inclusive Genetics

Złożony z III modułów Program In Vitro Genetics NGS™ to unikalne połączenie wiedzy medycznej, doświadczenia klinicznego, jakości pracy laboratorium biologii molekularnej oraz jakości pracy laboratorium in vitro. Nad przebiegiem Twojego leczenia czuwa konsylium lekarskie oraz zespół doświadczonych embriologów.

Sprawdź, w jaki sposób realizujemy 5 najważniejszych etapów programu in vitro, które mają największy wpływ na powodzenie terapii.

Stymulacja hormonalna ma na celu pobudzenie jajników do produkcji pęcherzyków jajnikowych zawierających komórki jajowe. Zwykle w wyniku stymulacji udaje się uzyskać od kilku do kilkunastu pęcherzyków jajnikowych. Powodzenie procedury in vitro w znacznym stopniu zależy od możliwości pobrania w jednym momencie większej liczby pęcherzyków i następnie dojrzałych komórek jajowych.

ISP – Individual Stimulation Protocol

Spersonalizowany program stymulacji hormonalnej dobierany indywidualnie dla każdej Pacjentki pozwala na zmniejszenie ryzyka hiperstymulacji, a z drugiej strony na uzyskanie odpowiedniej liczby komórek jajowych.
Program jest prowadzony z wykorzystaniem najnowszej wiedzy w zakresie oddziaływania poziomu hormonów, w tym AMH, na organizm kobiety oraz doświadczeń klinicznych.

Jakość i liczba komórek jajowych zależą od wielu czynników – między innymi od sposobu prowadzenia stymulacji hormonalnej oraz sposobu, w jaki zostanie przeprowadzony zabieg ich pobrania. Zabieg p obrania przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą USG przez doświadczonych specjalistów.  Jednocześnie wraz z lekarzem pracują embriolodzy, którzy na bieżąco współpracują w celu uzyskania jak najlepszego materiału od Pacjentki.

OQA – Oocyte Quality Assessment

Cały proces jest prowadzony wg unikalnego standardu – OQA – Oocyte Quality Assessment – opracowanego przez zespół Laboratorium In Vitro INVICTA pod kierownictwem dr Joanny Liss.

Embriolodzy w Klinikach INVICTA na bieżąco komunikują się z lekarzem pobierającym komórki podczas zabiegu oraz kontrolują obecność kumulusa w pęcherzyku jajnikowym. Następnie oceniana jest jakość kumulusa, w którym powinna znajdować się komórka jajowa. Ocena komórki jajowej jest prowadzona po oddzieleniu komórek ziarnistych. W Klinikach INVICTA oceniamy przede wszystkim: dojrzałość komórki, strukturę cytoplazmy komórki jajowej, grubość otoczki, grubość przestrzeni podotoczkowej, morfologię pierwszego ciałka kierunkowego, wielkość komórki.

Jeśli wiemy, że w poprzednim cyklu komórki zapładniały się nieprawidłowo, możemy pobudzić wewnętrzne mechanizmy pomagające wniknąć plemnikowi do komórki jajowej – celem zapłodnienia – aktywacja oocytów za pomocą jonoforów wapniowych.

Kluczową rolę w skuteczności programów zapłodnienia pozaustrojowego odgrywa jakość pracy laboratorium in vitro, które odpowiada za ocenę komórek jajowych, wybór plemnika do procedury oraz przeprowadzenie zapłodnienia in vitro. W laboratorium INVICTA zdajemy sobie sprawę, z jak delikatnym materiałem mamy do czynienia – dlatego oprócz norm wewnętrznych, norm ISO, rekomendacji międzynarodowych towarzystw naukowych, inkubujemy i obserwujemy zarodki w specjalnych warunkach – np. niska prężność tlenu, odpowiednie podłoża z wysoką zawartością hialuronianu.

Program In Vitro All Inclusive obejmuje rekomendowane procedury wykonywane w laboratorium in vitro. Są to techniki, które mogą mieć znaczący wpływ na skuteczność Programu – między innymi: ICSI, Hodowla zarodka do stadium blastocysty oraz AH (assisted hatching). Dodatkowo w medycznie uzasadnionych przypadkach (czynnik męski) stosujemy technikę FAMSI lub IMSI-MSOME.

Na piątą dobę hodowli – w stadium blastocysty – wykonywana jest biopsja zarodków. Pobierany jest materiał do diagnostyki. Procedura wykonywana jest przez najbardziej doświadczonych embriologów. Materiał jest wysyłany do Laboratorium Biologii Molekularnej INVICTA. Czas oczekiwania na wyniki wynosi około 14 dni. Zarodki są poddawane procesowi witryfikacji – są mrożone w celu ich późniejszego wykorzystania do transferu w kolejnym cyklu Pacjentki.

PGS-NGS 360º™

Zarodki badane są najnowocześniejszą techniką NGS – Next Generation Sequencing wg procesu przygotowanego prze Laboratorium Biologii Molekularnej INVICTA. W ramach programu prowadzimy diagnostykę wszystkich 24 chromosomów jednocześnie z niespotykaną dotąd dokładnością – na poziomie 99,999% (Q50 wg Phred Quality Score). Technika NGS uważana jest za referencyjną w stosunku do wszystkich stosowanych dotychczas metod badania materiału genetycznego.

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA w 2013 roku jako pierwsza na świecie wdrożyła technikę NGS jako podstawową metodę badania zarodków.

Kluczowym elementem wpływającym na powodzenie zabiegów transferu zarodków oraz implantację może być przygotowanie śluzówki kobiety oraz uzyskanie odpowiedniej receptywności endometrium. Proces ten może się okazać znacznie łatwiejszy w przypadku Programu All Inclusive Genetics – ponieważ jest on prowadzony w cyklu mrożonym. Badania dowodzą, że takie postępowanie może mieć pozytywny wpływ na uzyskiwane efekty w postaci ciąży. Nasze doświadczenia w tym zakresie pozwalają stosować autorskie metody przygotowania do transferu – minimalizując ryzyko niepowodzenia. Po transferze zarodków prowadzimy nadzór nad Pacjentką – tzw. nadzór nad implantacją.

Nadzór nad implantacją

Odpowiedni nadzór nad przebiegiem bardzo wczesnego etapu ciąży stanowi niezwykle ważny etap w programach zapłodnienia pozaustrojowego w Klinikach INVICTA. Wg naszych badań – prawidłowo prowadzony nadzór nad implantacją może zwiększyć skuteczność programu in vitro średnio o około 8%.

Podczas opieki nad Pacjentką po transferze lekarz na bieżąco monitoruje dawkowanie luteiny  i wprowadza niezbędne modyfikacje w zależności od wyników badań i sytuacji medycznej pacjentki.

Ten etap procesu ma także dodatkowe znaczenie diagnostyczne. W przypadku niepowodzenia programu – nasi specjaliści zyskują bezcenną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać przy planowaniu dalszego leczenia. Często właśnie na podstawie informacji pozyskanych po transferze zarodków można radykalnie zmienić sposób postępowania przy kolejnej próbie Pacjenta. Nasi specjaliści o tym wiedzą i dlatego dbają o prawidłowe prowadzenie nadzoru aż do 5-tego tygodnia po transferze zarodka.

W ramach programu In Vitro All Inclusive pacjentki otrzymują leki pomagające przygotować śluzówkę do transferu oraz leki po transferze – Luteina.

Loga_certyfikaty_blue_transp_small

Udział w Programie
Dowiedz się więcej

Przeprowadzenie badań genetycznych zarodków wymaga ich zamrożenia. Czy transfer mrożonych zarodków może obniżyć skuteczność programu?

Wręcz przeciwnie. Badania naukowe wskazują, że przeprowadzenie programu in vitro w cyklu mrożonym może mieć pozytywny wpływ na skuteczność leczenia. W ramach takiego postępowania, organizm kobiety może zregenerować się i powrócić do naturalnej równowagi po stymulacji hormonalnej i zabiegach. Lekarze mogą jeszcze lepiej przygotować endometrium na przyjęcie zarodka, a sama pacjentka odczuwa mniejszy stres, bo poszczególne procedury przeprowadzane są w dłuższych ostępach czasowych.

Dowiedz się więcej

Loga_certyfikaty_blue_transp_small

Szczegóły Programu

Program In Vitro Genetics NGS™

Program In Vitro Genetics NGS™ to pierwsza w Polsce elastyczna propozycja, w ramach której Pacjenci mają dostęp do wszystkich niezbędnych w procesie zapłodnienia pozaustrojowego badań, wizyt lekarskich, procedur i leków oraz diagnostyki genetycznej zarodków.

Program został stworzony z myślą o wszystkich Parach, które cenią sobie kompleksowe podejście do leczenia, możliwość dostsosowania procesu do indywidualnych potrzeb oraz przejrzystość w kalulacji budżetu potrzebnego do jego przeprowadzenia. Program In Vitro Genetics NGS został podzielony na III moduły tak, aby para na każdym etapie mogła podejmować z lekarzem optymalne dla siebie decyzje. Opłaty za kazdy z modułów pobierane sa oddzielnie, a więc płatności mogą być rozłożone w czasie. Takie rozwiązanie pozwala zepewnić elastyczność terapii  np. w przypadku decyzji o realizacji kolejnego programu IVF w celu zgromadzenia zarodków do dalszej diagnostyki.

IVF Genetics NGS składa się z 3 odrębnych pakietów, w ramach których otrzymujesz między innymi:

Etapy modułu I

od 12.900 PLN od 16.500 PLN z lekami

I moduł - Mrożenie zarodków z biopsją

Moduł ten składa się z niezbędnych etapów In Vitro, biopsji zarodków i ich zamrożenia.

Etapy modułu I
Etapy modułu II

od 2.300 PLN

II moduł - Diagnostyka Preimplantacyjna

Moduł ten zawiera badanie PGS -NGS 360° lub inną diagnostykę preimplantacyjną dostosowaną do potrzeb Pajcentów

Etapy modułu II
Etapy modułu III

od 2.550 PLN
od 3.550 PLN z lekami

III moduł - Transfer Mrożonych Zarodków

Moduł ten obejmuje działani i procedury potrzebne do przeprowadzenia procedury transferu zarodków.

Etapy modułu III

MODUŁ I – Mrożenie Zarodków

Konsultacje lekarskie

Wizyty w programie wraz z poradaą anestezjologiczną.
Liczba wizyt ograniczona jest wyłącznie wskazaniami lekarskimi.

Leki do stymulacji hormonalnej
(pakiety z lekami)

Komplet leków do stymulacji hormonalnej – bez limitu – decydują wyłącznie wskazania lekarskie i protokół stymulacji. Program stymulacji jest projektowany indywidualnie dla każdej Pacjentki.

Badania laboratoryjne

Komplet badań laboratoryjnych, w tym: podczas procesu stymulacji, przed zabiegiem pobrania komórek jajowych, anestezjologiczne, przed transferem zarodków i inne…

Procedury w laboratorium in vitro

Przygotowanie  do zapłodnienia i zapłodnienie in vitro, w tym preparatyka nasienia, ICSI, hodowla do stadium blastocysty w specjalnych warunkach sprzyjających rozwojowi zarodków.  Para ma możliwość dopłacenia za dodatkowe procedury, takiej jak:  AH, EmbryoGlue, IMSI-MSOME/FAMSI/Bank nasienia.

Biopsja zarodków

Pobranie materiału z zarodków do badań genetycznych. Procedura jest realizowana przez doświadczonych embriologów i nie ma ona wpływu na jakość zarodków.

Mrożenie zarodków

Mrożenie do 2 zarodków w celu ich podania w przyszłym cyklu Pacjentki; przeprowadzane metodą witryfikacji w dedykowanych sprzyjających bezpieczeństwu podłożach.

MODUŁ II – Diagnostyka preimplantacyjna NGS

Diagnostyka PGS-NGS 360º™

Wykonanie diagnostyki genetycznej zarodków w Laboratorium Biologii Molekularnej INVICTA. Diagnostyka jest wykonywana najnowoczesniejszą techniką NGS – Next Generation Sequencing i obejmuje analizę wszystkich chromosomów zarodka.

Ew. diagnostyka indywidualnie dobrana lub łączona

Wykonanie diagnostyki genetycznej zarodków w kierunku zdiagnozowanego u Pacjentów ryzyka zaburzeń genetycznych u płodu. Możliwość przeprowadzenia diagnostyki PGS NGS 360 połączonej z innym badaniem genetycznym zarodków z jednej biopsji.

MODUŁ III – Transfer Mrożonych Zarodków

Transfer zarodków – w przyszłym cyklu Pacjentki

Przygotowanie śluzówki, rozmrożenie i transfer zarodków, pobyt Pacjentki na sali pozabiegowej pod kontrolą położnej i lekarza.

Nadzór nad implantacją zarodków

Nadzór nad implantacją zarodków przez doświadczonego specjalistę w celu bieżącego monitoringu stanu Pacjentki oraz kontroli dawkowania leków po transferze.

Konsultacja po programie

Konsultacja lekarska po zakończonym programie w celu oceny jego efektu. W przypadku niepowodzenia konsultacja poprzedzona jest konsylium lekarskim, które przygotowuje spersonalizowany plan leczenia.

Loga_certyfikaty_blue_transp_small

Skontaktuj się z nami

Inne programy in vitro w ofercie, które mogą Cię zainteresować.

Program In Vitro Optimum

Program In Vitro Optiumum™

In Vitro Optimum™ jest propozycją przede wszystkim dla Pacjentów, którzy chcą ograniczyć koszty leczenia, zachowując jednocześnie odpowiedni jego poziom.

Program In Vitro All Inclusive

Program In Vitro All Inclusive™

Program In Vitro All Inclusive to pierwsza w Polsce propozycja, w ramach której Pacjenci mają dostęp do wszystkich niezbędnych w procesie zapłodnienia pozaustrojowego badań, wizyt lekarskich, procedur i leków – ponosząc jednorazową zryczałtowaną opłatę.