Program In Vitro dla Gdańska 2017-2020

INVICTA realizatorem miejskiego programu In Vitro dla Gdańska 2017-2020

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Gdańsku

W połowie października 2017 roku ruszył program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gdańska na latach 2017-2020. W toku postępowania konkursowego Klinika INVICTA została wybrana jego realizatorem. Pary mieszkające w Gdańsku i rozliczające się w tym mieście podatkowo, będą mogą skorzystać z dofinansowania zabiegów in vitro w naszej placówce. 

Pobierz PDF ze skróconą informacją o programie tutaj

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro w Gdańsku?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Gdańsku mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których leczenie innymi metodami nie daje rokowań lub w przeszłości nie doprowadziło do ciąży
 • rozliczające się (oboje) z podatków z Urzędem Skarbowym w Gdańsku (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT – wystarczy pierwsza strona z danymi osobowymi)
 • które nie uczestniczyły lub uczestniczyły co najwyżej w 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych.

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety z chorobą nowotworową); kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu – od 18 roku życia, wiek mężczyzn nie jest określony,
 2. u pacjentki stwierdza się poziom hormonu AMH powyżej 0,7ng/ml oraz co najmniej
  trzy pęcherzyki obecne w jajniku;
 3. para została w Klinice zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku,

Zakres finansowania – in vitro w Gdańsku

Przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych,
 • znieczulenia ogólnego stosowanego podczas punkcji,
 • zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • przeprowadzenia transferu zarodków do jamy macicy,
 • witryfikacji (mrożenia) zarodków z zachowaniem potencjału rozwojowego,
 • przechowywania zarodków kriokonserwowanych do roku,
 • dwie wizyty lekarskie w czasie ciąży,

Pozostałe koszty, obejmujące m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych zarodków – ponoszą pacjenci.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 • potwierdzenia, że para (oboje) w dniu kwalifikacji do programu zamieszkuje na terenie Gdańska przynajmniej od roku i rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w Gdańsku (weryfikacja na podstawie pierwszej strony ostatniej deklaracji PIT),
 • podpisania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisania oświadczenia stanowiącego o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • złożenia oświadczenia, że para nie uczestniczyła lub uczestniczyła co najwyżej w 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych,
 • podpisania dokumentów dot. leczenia (informatory, zgody).

Realizacja kolejnych zabiegów

Pacjenci mogą skorzystać z maksymalnie 3 zabiegów in vitro z dofinansowaniem łącznie w ciągu całej realizacji programu, tj. do 31 grudnia 2020 roku – z zastrzeżeniem, że wcześniejszy zabieg nie zakończył się ciążą i urodzeniem dziecka. Warunkiem przystąpienia do kolejnej procedury jest wcześniejsze wykorzystanie wszystkich, utworzonych w ramach poprzedniego programu zarodków.

Uwaga! Możliwość przeprowadzenia kolejnych, następujących po sobie zabiegów in vitro z następczym zamrożeniem zarodków tj. bez wykorzystania zarodków świeżych, dopuszczone jest jedynie w przypadku wykonywania diagnostyki preimplantacyjnej oraz w przypadku procedury przeprowadzanej w celu zachowania płodności z przyczyn onkologicznych. Możliwość przeprowadzenia kolejnych, następujących po sobie procedur z następczym zamrożeniem komórek jajowych bez tworzenia z nich zarodków, dopuszczone jest jedynie w przypadku procedury przeprowadzanej w celu zachowania płodności z przyczyn onkologicznych.

logo miasta Gdańsk

Sfinansowano ze środków Gminy Miasta Gdańska

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Skorzystaj z programu

Zgłoś się do Programu in vitro w Gdańsku

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacyjna jest płatna. Koszt wizyty to 200zł.