Program In Vitro dla Gdańska 2017-2025

Dofinansowanie in vitro dla Gdańska 2021-2025 – INVICTA realizatorem miejskiego programu

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Gdańsku

Z dniem 1.01.2021 rozpoczęliśmy rekrutację do programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gdańska, który UCHWAŁĄ NR XXIX/754/20 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 października 2020 r. został zmieniony na „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2025”.

W toku postępowania konkursowego Klinika INVICTA została wybrana głównym realizatorem programu.

Pary mieszkające w Gdańsku i rozliczające się w tym mieście podatkowo, mogą skorzystać z dofinansowania zabiegów in vitro w naszej placówce. 

Kto może skorzystać z programu dofinansowania in vitro w Gdańsku?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Gdańsku mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których leczenie innymi metodami nie daje rokowań lub w przeszłości nie doprowadziło do ciąży;
 • rozliczające się (oboje) z podatków z Urzędem Skarbowym w Gdańsku (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT – wystarczy pierwsza strona z danymi osobowymi);
 • które uczestniczyły w mniej niż 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych, w ramach „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020” i/ lub innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych (Programie Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia lub Samorządy innych miast, np. Łodzi, Częstochowy, Warszawy).

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety z chorobą nowotworową) oraz odpowiednim poziomem hormonu AMH powyżej 0,7ng/ml oraz co najmniej z trzema pęcherzykami obecnymi w jajniku; kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu – od 18 roku życia, wiek mężczyzn nie jest określony,
 2. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku,
 3. wypełniły oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia stanowiące o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

Zakres dofinansowania in vitro w Gdańsku w 2021 roku

Przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych,
 • znieczulenia ogólnego stosowanego podczas punkcji,
 • zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • przeprowadzenia transferu zarodków do jamy macicy,
 • witryfikacji (mrożenia) zarodków z zachowaniem potencjału rozwojowego,
 • przechowywania zarodków kriokonserwowanych do roku,
 • dwie wizyty lekarskie w czasie ciąży.

Pozostałe koszty, obejmujące m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych zarodków – ponoszą pacjenci.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 •  potwierdzenia, że para (oboje) w dniu kwalifikacji do programu zamieszkuje na terenie Gdańska przynajmniej od roku i rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w Gdańsku (weryfikacja na podstawie pierwszej strony ostatniej deklaracji PIT),
 • podpisania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisania oświadczenia stanowiącego o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • złożenia oświadczenia, że para nie uczestniczyła w co najmniej 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych,
 • podpisania dokumentów dot. leczenia (informatory, zgody).

Realizacja kolejnych zabiegów

Pacjenci mogą skorzystać z maksymalnie 3 zabiegów in vitro z dofinansowaniem łącznie w ciągu całej realizacji programu, tj. do 31 grudnia 2023 roku – z zastrzeżeniem, że wcześniejszy zabieg nie zakończył się ciążą i urodzeniem dziecka. Warunkiem przystąpienia do kolejnej procedury jest wcześniejsze wykorzystanie wszystkich, utworzonych w ramach poprzedniego programu zarodków.

Uwaga! Możliwość przeprowadzenia kolejnych, następujących po sobie zabiegów in vitro z następczym zamrożeniem zarodków tj. bez wykorzystania zarodków świeżych, dopuszczone jest jedynie w przypadku wykonywania diagnostyki preimplantacyjnej oraz w przypadku procedury przeprowadzanej w celu zachowania płodności z przyczyn onkologicznych. Możliwość przeprowadzenia kolejnych, następujących po sobie procedur z następczym zamrożeniem komórek jajowych bez tworzenia z nich zarodków, dopuszczone jest jedynie w przypadku procedury przeprowadzanej w celu zachowania płodności z przyczyn onkologicznych.

Sfinansowano ze środków Gminy Miasta Gdańska

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Zgłoś się do Programu in vitro w Gdańsku

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.