Program In Vitro dla Kołobrzegu 2019-2023

INVICTA realizatorem miejskiego programu In Vitro dla Kołobrzegu 2019-2023

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Kołobrzegu

Ruszył program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg na lata 2020-2023. INVICTA została wybrana realizatorem programu i otrzymała na skalę konkursu największy kontrakt. Do końca roku przeprowadzi leczenie dla co najmniej 6 par 

Kto może skorzystać z programu dofinansowania in vitro w Kołobrzegu?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Kołobrzegu mogą skorzystać niepłodne pary:

 • w chwili przystąpienia do programu polityki zdrowotnej posiadają dokumentację medyczną z rozpoznaną bezpłodnością o oznaczeniu ICD 10: N46 (niepłodność męska) lub N97 (niepłodność kobieca);
 • spełniają określone w ustawie o leczeniu niepłodności warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów;

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. Wiek kobiety musi się przy tym mieścić się w przedziale od 20 do 40 lat (wg. rocznika urodzenia).
 2. Warunkiem udziału w programie jest posiadanie przez obie osoby w parze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca

Zakres finansowania – in vitro w Kołobrzegu

Przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do procedury in vitro z wykorzystaniem własnych komórek rozrodczych. Dofinansowane leczenie będzie obejmowało:

 • porady lekarskie,
 • porady psychologiczne,
 • wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia badania pary,
 • badania USG i laboratoryjne w celu oceny procesu stymulacji jajeczkowania,
 • znieczulenie anestezjologiczne,
 • punkcję jajników w celu pobrania komórek jajowych,
 • preparatykę nasienia,
 • zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI oraz nadzór nad rozwojem zarodków,
 • hodowlę zarodków,
 • transfer zarodków do macicy oraz przygotowanie zarodków do przechowywania (kriokonserwacja)

Koszty wynikające z konieczności przeprowadzenia m.in. uzupełniających badań laboratoryjnych, dodatkowych konsultacji specjalistycznych, nie ujętych w programie specjalistycznych procedur (diagnostycznych, zabiegowych, embriologicznych) pozostają po stronie pary.

Realizacja kolejnych zabiegów

Maksymalnie dopuszcza się jedno podejście do zabiegu. Koszty przechowywania zarodków oraz ew. kritransferów będą ponoszone w całości przez parę, w ramach kontynuacji leczenia niepłodności – poza programem.

Sfinansowano ze środków Gminy Miasta Kołobrzeg

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Zgłoś się do Programu in vitro w Kołobrzegu

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.