Program In Vitro w dla Województwa Lubuskiego w 2018

INVICTA realizatorem miejskiego programu In Vitro dla województwa lubuskiego w 2018 roku

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w województwie lubuskim w 2018 roku

Od 3 października 2018 roku rusza program dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w roku 2018. W toku postępowania konkursowego, INVICTA wybrana została jedynym realizatorem programu. W ramach kontraktu, możliwe będzie przeprowadzenie 21 procedur zapłodnienia pozaustrojowego – do 15 grudnia 2018 roku.

Pacjenci będą mogli realizować Program w Klinikach we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku.

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w województwie lubuskim mogą skorzystać niepłodne pary:

 • mieszkające w woj. lubuskim (pacjenci mieszkający i posiadający zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa lubuskiego),
 • pozostające we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna w związku partnerskim lub małżeńskim)
 • u których wiek kobiety mieścić się będzie w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia.

Warunkiem zakwalifikowania do programu będzie również spełnienie następujących kryteriów:

 1. stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,
 2. pozytywna kwalifikacja do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i rekomendacjami m.in. Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wytycznymi National Institute for Health and Care Excellence (NICE 2013)
 3. złożenie oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i nr 3 do umowy (treść oświadczeń będzie udostępniona w wersji elektronicznej do podpisu biometrycznego)

Kryteria wykluczenia

 • Potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikutropowy – FSH powyżej 15mU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/ml)
 • Nawracające uraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia)
 • Nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji
 • Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • Brak macicy

Zakres finansowania – in vitro w województwie lubuskim

Lubuski projekt przewiduje się dofinansowanie w wysokości 4.760 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • przeprowadzenia kwalifikacji pary i wykonania wymaganych ustawowo badań
 • stymulacja mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu
 • wykonania punkcji pęcherzyków jajnikowych w celu pobrania komórek jajowych do zapłodnienia
 • przeprowadzenia znieczulenia ogólnego podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • przeprowadzenia pozaustrojowego zapłodnienia komórek jajowych i nadzoru nad rozwojem zarodka/zarodków in vitro,
 • transferu zarodka/-ów do jamy macicy w cyklu stymulowanym

Pozostałe koszty, obejmujące m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – koszty dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych zarodków i przechowywania ich w banku ponoszą pacjenci.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

  • potwierdzenia, że para (oboje) w dniu kwalifikacji do programu zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia),
  • podpisania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  • podpisania oświadczenia stanowiącego o pozostawaniu w związku małżeńskim lub pozostawaniu we wspólnym pożyciu (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
  • podpisania dokumentów dot. leczenia (informatory, zgody).

Wzorem pozostałych programów dofinansowania ze strony samorządów do leczenia niepłodności, przygotowana została dedykowana pacjentom z województwa lubuskiego oferta (program IVF z dopłatą).

Realizacja kolejnych zabiegów

Pacjenci mogą skorzystać maksymalnie z trzech zabiegów in vitro z dofinansowaniem w ciągu całej realizacji programu, tj. do 15.12.2018 roku.

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Zgłoś się do Programu in vitro w województwie lubuskim

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.