Program In Vitro w dla Województwa Lubuskiego w 2018

INVICTA realizatorem miejskiego programu In Vitro dla województwa lubuskiego w 2018 roku

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w województwie lubuskim w 2018 roku

Od 3 października 2018 roku rusza program dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w roku 2018. W toku postępowania konkursowego, INVICTA wybrana została jedynym realizatorem programu. W ramach kontraktu, możliwe będzie przeprowadzenie 21 procedur zapłodnienia pozaustrojowego – do 15 grudnia 2018 roku.

Pacjenci będą mogli realizować Program w Klinikach we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku.

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w województwie lubuskim mogą skorzystać niepłodne pary:

 • mieszkające w woj. lubuskim (pacjenci mieszkający i posiadający zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa lubuskiego),
 • pozostające we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna w związku partnerskim lub małżeńskim)
 • u których wiek kobiety mieścić się będzie w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia.

Warunkiem zakwalifikowania do programu będzie również spełnienie następujących kryteriów:

 1. stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,
 2. pozytywna kwalifikacja do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i rekomendacjami m.in. Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wytycznymi National Institute for Health and Care Excellence (NICE 2013)
 3. złożenie oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i nr 3 do umowy (treść oświadczeń będzie udostępniona w wersji elektronicznej do podpisu biometrycznego)

Kryteria wykluczenia

 • Potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikutropowy – FSH powyżej 15mU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/ml)
 • Nawracające uraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia)
 • Nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji
 • Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • Brak macicy

Zakres finansowania – in vitro w województwie lubuskim

Lubuski projekt przewiduje się dofinansowanie w wysokości 4.760 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • przeprowadzenia kwalifikacji pary i wykonania wymaganych ustawowo badań
 • stymulacja mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu
 • wykonania punkcji pęcherzyków jajnikowych w celu pobrania komórek jajowych do zapłodnienia
 • przeprowadzenia znieczulenia ogólnego podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • przeprowadzenia pozaustrojowego zapłodnienia komórek jajowych i nadzoru nad rozwojem zarodka/zarodków in vitro,
 • transferu zarodka/-ów do jamy macicy w cyklu stymulowanym

Pozostałe koszty, obejmujące m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – koszty dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych zarodków i przechowywania ich w banku ponoszą pacjenci.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

  • potwierdzenia, że para (oboje) w dniu kwalifikacji do programu zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia),
  • podpisania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  • podpisania oświadczenia stanowiącego o pozostawaniu w związku małżeńskim lub pozostawaniu we wspólnym pożyciu (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
  • podpisania dokumentów dot. leczenia (informatory, zgody).

Wzorem pozostałych programów dofinansowania ze strony samorządów do leczenia niepłodności, przygotowana została dedykowana pacjentom z województwa lubuskiego oferta (program IVF z dopłatą).

Realizacja kolejnych zabiegów

Pacjenci mogą skorzystać maksymalnie z trzech zabiegów in vitro z dofinansowaniem w ciągu całej realizacji programu, tj. do 15.12.2018 roku.

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Skorzystaj z programu

Zgłoś się do Programu in vitro w województwie lubuskim

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.