Program In Vitro w Chojnicach 2018 – 2023

INVICTA realizatorem miejskiego programu In Vitro w Chojnicach w latach 2018-2023

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Chojnicach

Trwa Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Chojnic na lata 2018-2023. W toku postępowania konkursowego Klinika INVICTA w Gdańsku została wybrana jednym z trzech realizatorów. Pary mieszkające w Chojnicach i rozliczające się w tym mieście podatkowo, mogą skorzystać z dofinansowania zabiegów in vitro w naszej placówce. 

Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro w Chojnicach?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Chojnicach mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których leczenie innymi metodami nie daje rokowań lub w przeszłości nie doprowadziło do ciąży;
 • pozostające w związku małżeńskim;
 • rozliczające się (oboje) z podatków z Urzędem Skarbowym w Chojnicach (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT).

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. wiek kobiety mieści się w przedziale 21-40 lat (warunkowo panie w wieku między 18 a 21 lat, jeśli zastosowanie innych niż in vitro metod nie daje rokowań dla uzyskania ciąży oraz pacjentki do 42 lat, jeśli stężenie AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml); wiek mężczyzn nie jest określony;
 2. przeprowadzona została – zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi – odpowiednia diagnostyka hormonalna (AMH, FSH, LH, LTH etc.) oraz badanie USG oraz badanie jajowodów;
 3. para została w Klinice zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku (potwierdzono wskazania do zabiegu oraz wykluczono przeciwwskazania do niego).

Zakres finansowania – in vitro w Chojnicach

Chojnicki projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości 5.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych (zabieg pick up),
 • znieczulenia ogólnego stosowane podczas punkcji,
 • zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro (ICSI oraz hodowla zarodków w Laboratorium In Vitro)
 • przeprowadzenia transferu zarodków do jamy macicy,
 • witryfikacji zarodków z zachowaniem potencjału rozwojowego,
 • przechowywanie zarodków kriokonserwowanych do 1 roku
 • dwie wizyty lekarskie we wczesnej ciąży

Pozostałe koszty, obejmujące m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych zarodków – ponoszą pacjenci.

Realizacja kolejnych zabiegów

Pacjenci mogą skorzystać z maksymalnie 3 zabiegów in vitro z dofinansowaniem  do 80% kosztów (maksymalnie 15.000) łącznie w ciągu całej realizacji programu, tj. do końca 2023 roku – z zastrzeżeniem, że wcześniejszy zabieg nie zakończył się ciążą i urodzeniem dziecka.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej wymaga od pacjentów:

 • potwierdzenia, że para (oboje) w dniu kwalifikacji do programu zamieszkuje na terenie Chojnic i rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w Chojnicach (weryfikacja na podstawie pierwszej strony ostatniej deklaracji PIT),
 • podpisania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisania oświadczenia stanowiącego o pozostawaniu w związku małżeńskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • podpisania dokumentów dot. leczenia (informatory, zgody).

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Zgłoś się do Programu in vitro w Chojnicach

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.