Program In Vitro w Chojnicach 2018 – 2020

INVICTA realizatorem miejskiego programu In Vitro w Chojnicach w latach 2018-2020

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Chojnicach

Trwa Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Chojnic na lata 2018-2020. W toku postępowania konkursowego Klinika INVICTA w Gdańsku została wybrana jednym z trzech realizatorów. Pary mieszkające w Chojnicach i rozliczające się w tym mieście podatkowo, mogą skorzystać z dofinansowania zabiegów in vitro w naszej placówce. 

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro w Chojnicach?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Chojnicach mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których leczenie innymi metodami nie daje rokowań lub w przeszłości nie doprowadziło do ciąży;
 • pozostające w związku małżeńskim;
 • rozliczające się (oboje) z podatków z Urzędem Skarbowym w Chojnicach (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT).

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. wiek kobiety mieści się w przedziale 21-40 lat (warunkowo panie w wieku między 18 a 21 lat, jeśli zastosowanie innych niż in vitro metod nie daje rokowań dla uzyskania ciąży oraz pacjentki do 42 lat, jeśli stężenie AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml); wiek mężczyzn nie jest określony;
 2. przeprowadzona została – zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi – odpowiednia diagnostyka hormonalna (AMH, FSH, LH, LTH etc.) oraz badanie USG oraz badanie jajowodów;
 3. para została w Klinice zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku (potwierdzono wskazania do zabiegu oraz wykluczono przeciwwskazania do niego).

Zakres finansowania – in vitro w Chojnicach

Chojnicki projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości 5.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych (zabieg pick up),
 • znieczulenia ogólnego stosowane podczas punkcji,
 • zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro (ICSI oraz hodowla zarodków w Laboratorium In Vitro)
 • przeprowadzenia transferu zarodków do jamy macicy,
 • witryfikacji zarodków z zachowaniem potencjału rozwojowego,
 • przechowywanie zarodków kriokonserwowanych do 1 roku
 • dwie wizyty lekarskie we wczesnej ciąży

Pozostałe koszty, obejmujące m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych zarodków – ponoszą pacjenci.

Realizacja kolejnych zabiegów

Pacjenci mogą skorzystać z maksymalnie 3 zabiegów in vitro z dofinansowaniem  do 80% kosztów (maksymalnie 15.000) łącznie w ciągu całej realizacji programu, tj. do końca 2020 roku – z zastrzeżeniem, że wcześniejszy zabieg nie zakończył się ciążą i urodzeniem dziecka.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej wymaga od pacjentów:

 • potwierdzenia, że para (oboje) w dniu kwalifikacji do programu zamieszkuje na terenie Chojnic i rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w Chojnicach (weryfikacja na podstawie pierwszej strony ostatniej deklaracji PIT),
 • podpisania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisania oświadczenia stanowiącego o pozostawaniu w związku małżeńskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • podpisania dokumentów dot. leczenia (informatory, zgody).

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Skorzystaj z programu

Zgłoś się do Programu in vitro w Chojnicach

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.