Program In Vitro Gminy Miasto Oława na lata 2022-2024

Program in vitro z dofinansowaniem w ramach Programu Leczenia Niepłodności w Gminie Miasto Oława w latach 2022-2024

Informujemy, że Invicta została jedynym realizatorem Programów finansowanych przez Urząd Miasta Oława:

1. Diagnostyka oraz leczenie przyczynowe niepłodności dla mieszkańców Gminy Miasto Oława w latach 2022-2024, programu polityki
zdrowotnej,
2. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Oława w latach 2022-2024.

Programy realizowane są w Klinice Invicta we Wrocławiu.

Termin realizacji Programów: 10.05.2022- 31.12.2024

Diagnostyka oraz leczenie przyczynowe niepłodności dla mieszkańców Gminy Miasto Oława

1. Rejestracja uczestników programu odbywa się w Urzędzie Miejskim w Oławie po wypełnieniu przez zainteresowaną parę wniosku.
2. Wnioski wydawane są w Urzędzie Miejskim w Oławie: w komórce merytorycznej, w biurze podawczym lub w sekretariacie. Znajdują się
również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce „Obsługa klienta – jak załatwić sprawę” oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego, w zakładce „Przeciwdziałanie niezamierzonej bezdzietności mieszkańców miasta Oława w latach 2022-
2024 „Będziemy rodzicami”.
3. Para zamierzająca skorzystać z w/w Programów wypełnia wniosek wraz z zawartymi w nim oświadczeniami, o dofinansowanie do
wybranego przez siebie modułu, przedstawiając do wglądu dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto
Oława, przez każdego z uczestników.
4. Pracownik merytoryczny dokonujący weryfikacji wniosku, wypełnia część II wniosku jednego z modułów Programu, stanowiącą
potwierdzenie spełnienia lub nie, kryteriów formalnych włączenia do programu.
5. Po pozytywnym zakwalifikowaniu Wnioskodawcy do udziału w programie, pracownik Urzędu informuje Wnioskodawcę oraz
przesyła drogą elektroniczną, plikiem zaszyfrowanym skan wniosku do Invicty.
6. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym zakwalifikowaniu do udziału w programie z Urzędu Pacjenci w terminie 30 dni zgłaszają się do
Invicta celem dalszej kwalifikacji zgodnie z właściwymi modułami Programu oraz dokumentacją medyczną.

• badanie poziomu hormonu antymullerowskiego -AMH
• pakiet badań hormonalnych kobiety (hormon folikulotropowy -FSH, hormon luteinzujący – LH, estradiol, tyreotropina -TSH,
testosteron i prolaktyna),
• rozszerzone badanie nasienia,
• trzy konsultacje ginekologiczne w kierunku diagnostyki i leczenia niepłodności, w tym konsultacja wstępna pary,
• konsultację andrologiczną, jeżeli wyniki badań wykażą nieprawidłowości w obrębie jakości nasienia,
• konsultację andrologiczną,j jeżeli wyniki badań wykażą nieprawidłowości w obrębie poziomu hormonów,
• konsultację dietetyczną pary.

 •  1 590,00 zł w całości pokrywa Urząd Miejski w Oławie.
  Jeżeli para wykona badania diagnostyczne gwarantowane w ramach Programu i nie zgłosi się w uzgodnionym z Realizatorem terminie na
  wszystkie konsultacje lekarskie objęte Programem, zobowiązana jest sfinansować przeprowadzone badania z własnych środków.

• wiek kobiety mieści się w przedziale 24 – 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
• od minimum 12 miesięcy bezskutecznie starają się o ciążę (w przypadku, kiedy kobieta ukończyła 35 r.ż. wymagany okres
bezskutecznych starań skraca się do minimum 6 miesięcy);
• są mieszkańcami Gminy Miasto Oława.
Kryteria wykluczenia:
• pary, które odbyły lub odbywają diagnostykę i leczenie w ramach projektu “Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia
prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” lub w ramach jego kontynuacji na rok 2021.

O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (w miarę dostępności miejsc), przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia
do Programu i braku kryteriów wykluczających.

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Oława

 • kwalifikację na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
 • dobór dawcy nasienia, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);
 • punkcję pęcherzyków jajnikowych;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.
 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawczyni komórek rozrodczych, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.
 •  kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawców zarodka, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro w Gminie Miasto Oława?

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

• wiek kobiety mieści się w przedziale 24 – 42 lata (w/g rocznika urodzenia);
• spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub
innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
• są mieszkańcami miasta Oława;
• wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych
kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

Kryteria wykluczenia

 •  potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy
 •  potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii
  leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.
 •  wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii
  leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego

Dofinansowanie

do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie – do 5000 zł
do procedury adopcji zarodka – do 2500 zł

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasto Oława– finansowany przez Urząd Miasta Oława.

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z informacjami o programie i zostaw nam kontakt do siebie.

Opiekun z Kliniki INVICTA skontaktuje się z Tobą – pomoże dopełnić formalności i umówić wizytę kwalifikacyjną.

Zgłoś się do Programu in vitro w Gminie Miasto Oława

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacyjna jest płatna.

Programy in vitro, które realizujemy w okolicy:

Wrocław

Program in vitro
dla Wrocławia

Warunki formalne

Jelcz-Laskowice

Program in vitro
dla  Gminy Jelcz-Laskowice

Warunki formalne

IVF STANDARD

Program
komercyjny

Warunki formalne