Program In Vitro w Gminie Miasto Świdnica na lata 2020-2023

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Programu Leczenia Niepłodności w Gminie Miasto Świdnica w latach 2020-2023

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica

W listopadzie 2020 roku ruszył program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023. Klinika INVICTA została wybrana jako realizator programu. Pary mieszkające na terenie Gminy Miasto Świdnica mogą skorzystać z dofinansowania zabiegów in vitro w placówce INVICTA we Wrocławiu.

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro w Gminie Miasto Świdnica?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Gminie Miasto Świdnica skorzystać mogą niepłodne pary spełniające poniższe kryteria:

 • stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
 • para zgłaszająca akces do Programu zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Świdnica (jest zameldowana na terenie Gminy Miasto Świdnica od min 12 m-cy w chwili zgłoszenia do Programu);

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. w dniu zgłoszenia do Programu wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat, a mężczyzny 25-50 lat;
 2. decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w niniejszym Programie.

Zakres finansowania – in vitro w Gminie Miasto Świdnica

Warunkiem uzyskania dofinansowania do procedury jest przeprowadzenie co najmniej jednej z wymienionych poniżej interwencji:
1. procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie następujących elementów:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań,
 • stymulację mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu,
 • dobór anonimowego dawcy nasienia (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach;

2.  procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań,
 • dobór anonimowej dawczyni komórek rozrodczych,
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów,
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach;

3. procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych badań,
 • dobór anonimowych dawców zarodka,
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów,
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

Realizacja kolejnych zabiegów

Pacjenci mogą skorzystać z maksymalnie 1 zabiegu in vitro, dofinansowane maksymalnie do 5000 zł.

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Zgłoś się do Programu in vitro w Gminie Miasto Świdnica

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacyjna jest płatna.