Program In Vitro w Słupsku 2018 – 2022

INVICTA realizatorem miejskiego programu In Vitro w Słupsku w latach 2018-2022

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Słupsku

Na przełomie lipca i sierpnia br. ruszył program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Słupska na lata 2018-2022. W toku postępowania konkursowego INVICTA wybrana została jednym z jego realizatorów. Otrzymaliśmy największą część kontraktu i w skali każdego roku będziemy mogli przeprowadzić po 11 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Pacjenci będą prowadzeni w Klinikach w Słupsku, Gdyni i Gdańsku.

Pobierz PDF ze skróconą informacją o programie tutaj

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro w Słupsku?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Słupsku mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których leczenie innymi metodami nie daje rokowań lub w przeszłości nie doprowadziło do ciąży;
 • pozostają we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna);
 • zamieszkujące na terenie Słupska od co najmniej roku i rozliczające się (oboje) z podatków z Urzędem Skarbowym w tym mieście (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT).

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. przeszły w przeszłości leczenie niepłodności i wyczerpano inne metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod.
 2. posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
 3. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i rekomendacjami.
 4. u kobiety stwierdzono odpowiedni poziom rezerwy jajnikowej – na podstawie hormonu AMH powyżej 0,7 ng/ml
 5. nie korzystały wcześniej z dofinansowania ze środków publicznych (np. program rządowy lub program o przedmiotowym zakresie finansowany przez inny samorząd) do trzech lub więcej procedur zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro.

Zakres finansowania – in vitro w Słupsku

Słupsku projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości 5.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajnikowych w celu pobrania komórek jajowych do zapłodnienia,
 • przeprowadzenia znieczulenia ogólnego podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • przeprowadzenia pozaustrojowego zapłodnienia komórek jajowych i nadzoru nad rozwojem zarodka/zarodków in vitro,
 • transferu zarodka/-ów do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,
 • zamrożenia klasycznego lub witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywania przez okres 1 roku

Pozostałe koszty, obejmujące m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych zarodków – ponoszą pacjenci.

Realizacja kolejnych zabiegów

Pacjenci mogą skorzystać z maksymalnie 2 zabiegów in vitro z dofinansowaniem łącznie 10.000 zł w ciągu całej realizacji programu, tj. do końca 2022 roku – z zastrzeżeniem, że wcześniejszy zabieg nie zakończył się ciążą i urodzeniem dziecka.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 • potwierdzenia, że para (oboje) w dniu kwalifikacji do programu zamieszkuje na terenie Słupska od co najmniej roku i rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w tym mieście (weryfikacja na podstawie pierwszej strony ostatniej deklaracji PIT),
 • podpisania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisania oświadczenia stanowiącego o pozostawaniu w związku małżeńskim lub pozostawaniu we wspólnym pożyciu (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • podpisania dokumentów dot. leczenia (informatory, zgody).

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Skorzystaj z programu

Zgłoś się do Programu in vitro w Słupsku

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacyjna jest płatna. Koszt wizyty to 200zł.