Program In Vitro w Słupsku 2018 – 2022

INVICTA realizatorem miejskiego programu In Vitro w Słupsku w latach 2018-2022

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Słupsku

Na przełomie lipca i sierpnia br. ruszył program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Słupska na lata 2018-2022. W toku postępowania konkursowego INVICTA wybrana została jednym z jego realizatorów. Otrzymaliśmy największą część kontraktu i w skali każdego roku będziemy mogli przeprowadzić po 11 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Pacjenci będą prowadzeni w Klinikach w Słupsku, Gdyni i Gdańsku.

Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro w Słupsku?

Z dofinansowania in vitro w Słupsku mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których leczenie innymi metodami nie daje rokowań lub w przeszłości nie doprowadziło do ciąży;
 • pozostają we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna);
 • zamieszkujące na terenie Słupska od co najmniej roku i rozliczające się (oboje) z podatków z Urzędem Skarbowym w tym mieście (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT).

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. przeszły w przeszłości leczenie niepłodności i wyczerpano inne metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod.
 2. posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
 3. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i rekomendacjami.
 4. u kobiety stwierdzono odpowiedni poziom rezerwy jajnikowej – na podstawie hormonu AMH powyżej 0,7 ng/ml
 5. nie korzystały wcześniej z dofinansowania ze środków publicznych (np. program rządowy lub program o przedmiotowym zakresie finansowany przez inny samorząd) do trzech lub więcej procedur zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro.

Zakres finansowania – in vitro w Słupsku

Słupsku projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości 5.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajnikowych w celu pobrania komórek jajowych do zapłodnienia,
 • przeprowadzenia znieczulenia ogólnego podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • przeprowadzenia pozaustrojowego zapłodnienia komórek jajowych i nadzoru nad rozwojem zarodka/zarodków in vitro,
 • transferu zarodka/-ów do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,
 • zamrożenia klasycznego lub witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywania przez okres 1 roku

Pozostałe koszty, obejmujące m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych zarodków – ponoszą pacjenci.

Realizacja kolejnych zabiegów

Pacjenci mogą skorzystać z maksymalnie 2 zabiegów in vitro z dofinansowaniem łącznie 10.000 zł w ciągu całej realizacji programu, tj. do końca 2022 roku – z zastrzeżeniem, że wcześniejszy zabieg nie zakończył się ciążą i urodzeniem dziecka.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu dofinansowania in vitro w Słupsku od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 • potwierdzenia, że para (oboje) w dniu kwalifikacji do programu zamieszkuje na terenie Słupska od co najmniej roku i rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w tym mieście (weryfikacja na podstawie pierwszej strony ostatniej deklaracji PIT),
 • podpisania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisania oświadczenia stanowiącego o pozostawaniu w związku małżeńskim lub pozostawaniu we wspólnym pożyciu (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • podpisania dokumentów dot. leczenia (informatory, zgody).

Program dofinansowany ze środków Miasta Słupsk

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Zgłoś się do Programu in vitro w Słupsku

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.