Program In Vitro w Słupsku 2018 – 2022

INVICTA realizatorem miejskiego programu in vitro w Słupsku w latach 2018-2022

In vitro Słupsk – wysokość dofinansowania

Dofinansowanie do in vitro w Słupsku wynosi do 5 000 zł.

Zakres dofinansowania – in vitro w Słupsku

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajnikowych w celu pobrania komórek jajowych do zapłodnienia;
 • przeprowadzenia znieczulenia ogólnego podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • przeprowadzenia pozaustrojowego zapłodnienia komórek jajowych i nadzoru nad rozwojem zarodka/zarodków in vitro;
 • transferu zarodka/-ów do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego;
 • zamrożenia klasycznego lub witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywania przez okres 1 roku.

Pozostałe koszty, obejmujące m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych zarodków – ponoszą pacjenci.

Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro w Słupsku?

Z dofinansowania in vitro w Słupsku mogą skorzystać niepłodne pary:

 • przeszły w przeszłości leczenie niepłodności i wyczerpano inne metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod;
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • rozliczające się (oboje) z podatków w Urzędzie Skarbowym w Słupsku;
 • mieszkają na terenie Słupska.
 • posiadanie bezpośredniego wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego;
 • zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i rekomendacjami;
 • u kobiety stwierdzono odpowiedni poziom rezerwy jajnikowej – na podstawie hormonu AMH powyżej 0,7 ng/ml;
 • nie korzystały wcześniej z dofinansowania ze środków publicznych (np. program rządowy lub program o przedmiotowym zakresie finansowany przez inny samorząd) do trzech lub więcej procedur zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro.

Program dofinansowany ze środków miasta Słupsk.

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z informacjami o programie i zostaw nam kontakt do siebie.

Opiekun z Kliniki INVICTA skontaktuje się z Tobą – pomoże dopełnić formalności i umówić wizytę kwalifikacyjną.

Zgłoś się do Programu in vitro w Słupsku

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.

Programy in vitro, które realizujemy w okolicy:

Gmina Słupsk

Program in vitro
dla  Gminy Słupsk

Warunki formalne

Kołobrzeg

Program in vitro
dla  Kołobrzegu

Warunki formalne

IVF STANDARD

Program
komercyjny

Warunki formalne