Program In Vitro w województwie warmińsko-mazurskim

INVICTA realizatorem programu in vitro dla mieszkańców
województwa warmińsko-mazurskiego

Program in vitro z dofinansowaniem w ramach Programu Leczenia Niepłodności w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku.

Informujemy, iż zostaliśmy realizatorem Programu Polityki Zdrowotnej „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 roku”.

Zapisy do udziału w Programie: 4.05.2022 od godz. 8:00 – 17.05.2022 do godz. 13:00

Okres trwania programu: od dnia 18.05.2022 – 31.12.2022

Możliwość zgłoszenia się i zapisania na wizytę kwalifikacyjną w ramach Programu:

 • pod nr telefonu 58 58 58 800 wew. 4 (do wszystkich lokalizacji)
 • e-mail: kln@invicta.pl
 • osobiście w każdej klinice Invicta

Każdy pracownik INVICTA (opiekun dyżurujący pod wskazanym numerem telefonu, czy na miejscu w każdej klinice Invicta) udzieli wszelkich informacji o zasadach udziału w Programie.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisanie się na listę nie gwarantuje udziału w Programie ze względu na ostateczny budżet, który zostanie przyznany z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

Miejsce realizacji Programu

Pary biorące udział w Programie mają możliwość realizacji Programu we wszystkich lokalizacjach INVICTA:

Część kliniczna – w tym kwalifikacja do Programu

 • Klinika Invicta w Gdańsku, ul. Rajska 10
 • Klinika Invicta w Warszawie ul. Złota 6
 • Klinika Invicta we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 186/1B
 • Klinika Invicta w Gdyni ul. Władysława IV 50
 • Klinika Invicta w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 109
 • Klinika Invicta w Słupsku ul. Leszczynowa 16

Część biotechnologiczna tylko w Klinikach:

 • Klinika Invicta w Gdańsku, ul. Rajska 10
 • Klinika Invicta w Warszawie ul. Złota 6
 • Klinika Invicta we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 186/1B

Kwalifikacja do programu:

Pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, i które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20- 42 lat według rocznika urodzenia,
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,
 • są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego,
 • ostatnie rozliczone zeznanie podatkowe zostało złożone w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Kryteria wykluczenia z Programu

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL,
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
  • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 • brak macicy.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL,
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 • brak macicy,
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 • brak macicy,
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Koszty

W okresie realizacji programu para może skorzystać z jednokrotnego dofinansowania do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych oraz dawstwo męskich komórek rozrodczych) lub do programu adopcji zarodka.

Każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinasowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji:

 • dofinansowanie w kwocie do 5000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego LUB jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych),
 • dofinansowanie w wysokości do 2500 do części klinicznej jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

Na część kliniczną procedury zapłodnienia pozaustrojowego składa się:

 • wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz badań dodatkowych,
 • przeprowadzenie i monitorowanie stymulacji owulacji (w przypadku dawstwa partnerskiego lub dawstwa męskich komórek rozrodczych w dawstwie innym niż partnerskie) oraz ewentualny dobór dawcy nasienia (w przypadku dawstwa męskich komórek rozrodczych),
 • w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie z wykorzystaniem żeńskiej komórki rozrodczej lub adopcji zarodka, na część kliniczną składa się wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i dodatkowych, przygotowanie biorczyni do dalszych etapów postępowania zakończonego transferem zarodka, oraz wybór dawczyni komórki jajowej lub dawców zarodka.

Na część biotechnologiczną procedury zapłodnienia pozaustrojowego składa się:

 • punkcja komórek jajowych przeprowadzona w znieczuleniu ogólnym,
 • pobranie nasienia (również – jeżeli zaistnieje taka potrzeba – poprzez biopsję jądra lub biopsję najądrzy),
 • przeprowadzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego,
 • hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków oraz ich transfer do macicy i kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane.

Program dofinansowany ze środków Urzędy Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij formularz – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Zgłoś się do Programu

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.

Programy in vitro, które realizujemy w okolicy:

Gdańsk

Program in vitro
dla  Gdańska

Warunki formalne

Sopot

Program in vitro
dla  Miasta Sopot

Warunki formalne

IVF STANDARD

Program
komercyjny

Warunki formalne