Program In Vitro we Wrocławiu

Dofinansowanie In Vitro we Wrocławiu w 2021 roku – INVICTA realizatorem miejskiego programu

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia w roku 2021

Trwa Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia. W toku postępowania konkursowego INVICTA została wybrana realizatorem programu.

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro we Wrocławiu w 2021?

Z dofinansowania zabiegów in vitro we Wrocławiu mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których leczenie innymi metodami nie daje rokowań lub w przeszłości nie doprowadziło do ciąży;
 • para zgłaszająca się do programy mieszka na terenie Wrocławia.

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL) lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka;
 2. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i rekomendacjami;
 3. u kobiety stwierdzono odpowiedni poziom rezerwy jajnikowej – na podstawie hormonu AMH powyżej 0,5 ng/ml;
 4. prawidłowo reagować na przeprowadzoną stymulację jajeczkowania;
 5. brak wad macicy, które bezwzględnie uniemożliwiają donoszenie ciąży.

Zakres finansowania – in vitro we Wrocławiu w 2021

Dofinansowanie Urzędu Miejskiego do programu in vitro wynosi 5.000 zł i składa się z następujących elementów:

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (komórek jajowych i nasienia) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy:

 • przeprowadzenie kwalifikacji par do udziału w Programie oraz wykonanie badań, do których obliguje Ustawa o leczeniu niepłodności;
  kontrolowaną stymulację;
 • kontrolna stymulacja jajeczkowania prowadząca do uzyskania komórek jajowych o pełnym potencjale rozrodczym;
 • punkcję jajników, tj. pobranie komórek jajowych pod kontrolą ultrasonografii;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej drogą klasyczną (samoistne zapłodnienie) lub metodą docytoplazmatycznej iniekcji plemnika (ICSI);
 • hodowlę zarodków;
 • transfer zarodków do jamy macicy;
 • przechowanie zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione do macicy, do czasu ich pozyskania.

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego;
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojem i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Procedura adopcji zarodka:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

Pozostałe koszty, obejmujące m.in. badania laboratoryjne, dodatkowe konsultacje specjalistyczne – ponoszą pacjenci.

Realizacja kolejnych zabiegów

W edycji realizowanej w 2021 roku mogą wziąć udział jedynie pacjenci, którzy wcześniej nie skorzystali z dofinansowania do leczenia w 2019 lub 2020.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 • w dniu kwalifikacji do Programu para zamieszkuje na terenie Wrocławia i rozliczają podatek dochodowy w Urzędach Skarbowych we Wrocławiu (z wyłącznieniem I Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 34, 50-515 Wrocław)

Program finansowany jest ze środków miasta Wrocław.

Wrocław logo

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Zgłoś się do Programu in vitro we Wrocławiu

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacyjna jest płatna.