Dofinansowanie in vitro 2021 – Wrocław

Dofinansowanie in vitro 2021 – Wrocław

In vitro Wrocław – wysokość dofinansowania

Dofinansowanie do in vitro z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu wynosi do 5 000 zł.

Zakres dofinansowania – in vitro we Wrocławiu w 2021

 • przeprowadzenie kwalifikacji par do udziału w Programie oraz wykonanie badań, do których obliguje Ustawa o leczeniu niepłodności;
 • kontrolna stymulacja jajeczkowania prowadząca do uzyskania komórek jajowych o pełnym potencjale rozrodczym;
 • punkcja jajników, tj. pobranie komórek jajowych pod kontrolą ultrasonografii;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej drogą klasyczną (samoistne zapłodnienie) lub metodą docytoplazmatycznej iniekcji plemnika (ICSI);
 • hodowla zarodków;
 • transfer zarodków do jamy macicy;
 • przechowanie zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione do macicy, do czasu ich pozyskania.
 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego;
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.
 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

Pacjenci ponoszą koszty obejmujące m.in. badania laboratoryjne oraz dodatkowe konsultacje specjalistyczne.

Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro we Wrocławiu?

Z dofinansowania in vitro we Wrocławiu mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których leczenie niepłodności innymi metodami nie daje rokowań lub w przeszłości nie doprowadziło do ciąży;
 • które nie korzystały z dofinansowania do leczenia w poprzednich latach (2019 i 2020);
 • mieszkające na terenie Wrocławia;
 • rozliczające podatek dochodowy w Urzędach Skarbowych we Wrocławiu (z wyłączeniem I Urzędu Skarbowego).
 • w dniu zgłoszenia do programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42r.ż. (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0,7ng/ml) lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i rekomendacjami;
 • u kobiety stwierdzono odpowiedni poziom rezerwy jajnikowej – na podstawie hormonu AMH powyżej 0,5ng/ml;
 • kobieta prawidłowo reaguje na przeprowadzoną stymulację jajeczkowania;
 • brak wad macicy, które bezwzględnie uniemożliwiają donoszenie ciąży.

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia w 2021 roku – finansowany ze środków miasta Wrocław.

Wrocław logo

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z informacjami o programie i zostaw nam kontakt do siebie.

Opiekun z Kliniki INVICTA skontaktuje się z Tobą – pomoże dopełnić formalności i umówić wizytę kwalifikacyjną.

Zostaw nam kontakt do siebie

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Opiekun z Kliniki INVICTA skontaktuje się z Tobą – pomoże dopełnić formalności i umówić wizytę kwalifikacyjną.

Programy in vitro, które realizujemy w okolicy:

Gmina Świdnica

Program in vitro
dla Gminy Świdnica

Warunki formalne

Jelcz-Laskowice

Program in vitro
dla  Gminy Jelcz-Laskowice

Warunki formalne

IVF STANDARD

Program
komercyjny

Warunki formalne