Program In Vitro we Wrocławiu

Dofinansowanie In Vitro we Wrocławiu w 2020 roku – INVICTA realizatorem miejskiego programu

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia w roku 2020

Trwa Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia. W toku postępowania konkursowego INVICTA została wybrana realizatorem programu.

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro we Wrocławiu w 2020?

Z dofinansowania zabiegów in vitro we Wrocławiu mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których leczenie innymi metodami nie daje rokowań lub w przeszłości nie doprowadziło do ciąży;
 • para zgłaszająca się do programy mieszka na terenie Wrocławia.

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. W dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL) lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka;
 2. Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i rekomendacjami;
 3. U kobiety stwierdzono odpowiedni poziom rezerwy jajnikowej – na podstawie hormonu AMH powyżej 0,5 ng/ml;
 4. Prawidłowo reagować na przeprowadzoną stymulację jajeczkowania;
 5. Brak wad macicy, które bezwzględnie uniemożliwiają donoszenie ciąży.

Zakres finansowania – in vitro we Wrocławiu w 2020

Dofinansowanie Urzędu Miejskiego do programu in vitro wynosi 5.000 zł i składa się z następujących elementów:

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (komórek jajowych i nasienia) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy:

 • przeprowadzenie kwalifikacji par do udziału w Programie oraz wykonanie badań, do których obliguje Ustawa o leczeniu niepłodności;
  kontrolowaną stymulację;
 • kontrolna stymulacja jajeczkowania prowadząca do uzyskania komórek jajowych o pełnym potencjale rozrodczym;
 • punkcję jajników, tj. pobranie komórek jajowych pod kontrolą ultrasonografii;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej drogą klasyczną (samoistne zapłodnienie) lub metodą docytoplazmatycznej iniekcji plemnika (ICSI);
 • hodowlę zarodków;
 • transfer zarodków do jamy macicy;
 • przechowanie zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione do macicy, do czasu ich pozyskania.

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego;
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojem i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Procedura adopcji zarodka:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

Pozostałe koszty, obejmujące m.in. badania laboratoryjne, dodatkowe konsultacje specjalistyczne – ponoszą pacjenci.

Realizacja kolejnych zabiegów

W edycji realizowanej w 2020 roku mogą wziąć udział jedynie pacjenci, którzy wcześniej nie skorzystali z dofinansowania do leczenia w 2019.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 • w dniu kwalifikacji do Programu para zamieszkuje na terenie Wrocławia i rozliczają podatek dochodowy w Urzędach Skarbowych we Wrocławiu (z wyłącznieniem I Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 34, 50-515 Wrocław)

Program finansowany jest ze środków miasta Wrocław.

Wrocław logo

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Skorzystaj z programu

Zgłoś się do Programu in vitro we Wrocławiu

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacyjna jest płatna.