Program In Vitro dla Warszawy 2017-2019

INVICTA realizatorem miejskiego programu In Vitro dla Warszawy 2017-2019

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Warszawie

Na przełomie października i listopada br. ruszyła Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019. W toku postępowania konkursowego Klinika INVICTA została wybrana jego realizatorem. Pary mieszkające w Warszawie i spełniające określone w programie kryteria mogą skorzystać z dopłat do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro w Warszawie?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Warszawie mogą skorzystać niepłodne pary:

 • nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję,
 • pozostające w związku, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • w dniu kwalifikacji do programu zamieszkujące na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat.

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat,
 2. u pacjentki rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7ng/ml,
 3. para została w Klinice zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego lub inne metody leczenia rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.

Do programu zakwalifikowane zostaną także kobiety, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną, które:

 • są w wieku 18-40 lat
 • zamieszkują na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat.

Zakres refundacji in vitro w Warszawie

Przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • stymulacji mnogiego jajeczkowania i monitorowania,
 • znieczulenia ogólnego podczas punkcji,
 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych,
 • pobrania plemników w tym także na drodze biopsji jądra, najądrza, mikrochirurgii i przygotowania do zapłodnienia,
 • pozaustrojowego zapłodnienia i nadzoru nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transferu zarodków do jamy macicy,
 • kriokonserwacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym,

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Pozostałe koszty mogą obejmować m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 • potwierdzenia, że para (oboje) w dniu kwalifikacji zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat,
 • podpisania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisania oświadczenia stanowiącego o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • złożenia oświadczenia, że para nie uczestniczyła lub uczestniczyła co najwyżej w 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych,
 • podpisania dokumentów dot. leczenia (informatory, zgody).

Realizacja kolejnych zabiegów

Refundacja in vitro w Warszawie przysługuje do maksymalnie 3 zabiegów, o ile wskutek pierwszego lub drugiego zabiegu nie doszło do urodzenia dziecka. Pacjenci składają oświadczenie, że nie uczestniczyli lub uczestniczyli w co najwyżej 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych (wtedy przysługuje 1 próba).

Pacjenci będą zobowiązani do informowania o wynikach leczenia i wypełnienia ankiety satysfakcji z leczenia po każdej próbie.

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Skorzystaj z programu

Zgłoś się do Programu

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.