Program In Vitro dla Warszawy 2020-2022

INVICTA realizatorem miejskiego programu In Vitro dla Warszawy 2020-2022

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Warszawie

W lutym ruszyła Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2020-2022. W toku postępowania konkursowego Klinika INVICTA została wybrana jego realizatorem. Pary mieszkające w Warszawie i spełniające określone w programie kryteria mogą skorzystać z dopłat do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro w Warszawie w 2020-2022?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Warszawie mogą skorzystać niepłodne pary:

 • nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję,
 • pozostające w związku, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • w dniu kwalifikacji do programu zamieszkujące na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat.

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat,
 2. u pacjentki rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7ng/ml,
 3. para została w Klinice zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego lub inne metody leczenia rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.

Do programu zakwalifikowane zostaną także kobiety, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną, które:

 • są w wieku 18-40 lat
 • zamieszkują na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat.

Zakres refundacji in vitro w Warszawie

Przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 6.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • stymulacji mnogiego jajeczkowania i monitorowania,
 • znieczulenia ogólnego podczas punkcji,
 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych,
 • pobrania plemników w tym także na drodze biopsji jądra, najądrza, mikrochirurgii i przygotowania do zapłodnienia,
 • pozaustrojowego zapłodnienia i nadzoru nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transferu zarodków do jamy macicy,
 • kriokonserwacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym,

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Pozostałe koszty mogą obejmować m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu dofinansowania in vitro w Warszawie 2020-2022 od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 • potwierdzenia, że para (oboje) w dniu kwalifikacji zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat,
 • podpisania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisania oświadczenia stanowiącego o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • złożenia oświadczenia, że para nie uczestniczyła lub uczestniczyła co najwyżej w 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych,
 • podpisania dokumentów dot. leczenia (informatory, zgody).

Realizacja kolejnych zabiegów

Refundacja in vitro w Warszawie przysługuje do maksymalnie 3 zabiegów, o ile wskutek pierwszego lub drugiego zabiegu nie doszło do urodzenia dziecka. Pacjenci składają oświadczenie, że nie uczestniczyli lub uczestniczyli w co najwyżej 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych (wtedy przysługuje 1 próba).

Pacjenci będą zobowiązani do informowania o wynikach leczenia i wypełnienia ankiety satysfakcji z leczenia po każdej próbie.

Projekt dofinansowanie do in vitro współfinansuje m.st. Warszawa

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Zgłoś się do Programu

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Nasz konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.