Program In Vitro Nowogard 2020-2022

INVICTA realizatorem programu In Vitro dla mieszkańców
Gminy Nowogard 2020-2022

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Programu Leczenia Niepłodności w Gminie Nowogard

W sierpniu ruszył program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Nowogard na lata 2020-2022. Klinika INVICTA została wybrana realizatorem programu. Do końca trwania programu leczeniem zostanie objętych 20 par. Pary mieszkające na terenie Gminy Nowograd mogą skorzystać z dofinansowania zabiegów in vitro w naszej placówce. 

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro w Gminie Nowogard?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Gminie Nowogard mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
 • zamieszkałe w Nowogardzie;
 • pozostające we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna w związku partnerskim lub małżeńskim);
 • które posiadają pozytywną kwalifikację do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i rekomendacjami in. Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wytycznymi National Institute for Health and Care Excellence (NICE 2013).

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. wiek kobiety, będzie mieścić się w przedziale 20-40 lat (wg rocznika urodzenia);
 2. dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/mL lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych).

Zakres refundacji in vitro w Gminie Nowogard

Przewiduje się dofinansowanie w wysokości 50%, nie więcej jednak niż do kwoty 10.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajnikowych w celu pobrania komórek jajowych do zapłodnienia,
 • przeprowadzenia znieczulenia ogólnego podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • pobranie nasienia (w uzasadnionych przypadkach poprzez biopsję jądra lub najądrzy),
 • przeprowadzenia pozaustrojowego zapłodnienia,
 • hodowlę zarodków,
 • transfer zarodka/-ów do jamy macicy.

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 • potwierdzenia, że para (oboje) w dniu kwalifikacji do programu są mieszkańcami Gminy Nowogard,
 • potwierdzenie niepowodzenia wcześniejszej diagnostyki i leczenia niższego rzędu wg obowiązujących rekomendacji lub posiadanie bezpośrednich wskazań do zapłodnienia pozaustrojowego.

Realizacja kolejnych zabiegów

Maksymalnie dopuszcza się jedno podejście do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.

Program dofinansowany ze środków Gminy Nowogard

Gmina Nowogard logo

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Zgłoś się do Programu

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.