Program In Vitro dla Szczecina 2019-2021

INVICTA realizatorem miejskiego programu In Vitro dla Szczecina 2019-2021

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Szczecinie

Z końcem lutego 2019 roku ruszył program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Szczecina na latach 2019-2021. W toku postępowania konkursowego Klinika INVICTA została wybrana jako jeden z jego realizatorów. Pary mieszkające w Szczecinie mogą skorzystać z dofinansowania zabiegów in vitro w naszej placówce. 

Kto może skorzystać z programu dofinansowania in vitro w Szczecinie?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Szczecinie mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności;
 • pozostające w związku, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności;
 • są mieszkańcami Szczecina co najmniej od 1 stycznia 2017 roku.

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. wiek kobiety – w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy –  mieści się w przedziale 25-40 lat (wg rocznika urodzenia);
 2. wiek mężczyzny – w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy-  mieści sięw przedziale 25-55 roku życia (wg rocznika urodzenia);
 3. w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności dolną granicę wieku kobiety ustala się na 20 lat.

Zakres refundacji in vitro w Szczecinie

Przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • stymulacji mnogiego jajeczkowania;
 • znieczulenia ogólnego podczas punkcji;
 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych;
 • procedura mikroiniekcji plemnika;
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • przechowywania zarodków w banku komórek rozrodczych i zarodków przez okres realizacji Programu;
 • pierwszego kriotransferu w przypadku braku przeprowadzenia transferu zarodków świeżych w ramach realizacji Programu.

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Pozostałe koszty mogą obejmować m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych).

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 • potwierdzenie pozostania w związku małżeńskiem lub partnerskim,  zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności,
 • potwierdzenia, że para (oboje) są mieszkańsami Miasta Szczecin od conajmniej 1 stycznia 2017 roku.
 • pary chcące skorzystać z Programu zobowiązane są przedłożyć kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego w którym zostały złożone lub zaświadczenie ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający udział w Programie.

Realizacja kolejnych zabiegów

Program obejmować będzie dofinansowanie kosztów, co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch, procedur zapłodnienia pozaustrojowego (łącznie nie więcej niż  5 000,00 zł z uwzględnieniem kosztów kriokonserwacji zarodków za jedną procedurę), a różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą Pacjenci.

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Zgłoś się do Programu

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.