Program In Vitro dla Szczecina 2019-2021

Refundacja in vitro dla Szczecina 2019-2021 – INVICTA realizatorem miejskiego programu

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności w Szczecinie

logo szczecina

Z końcem lutego 2019 roku ruszył program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Szczecina na latach 2019-2021. W toku postępowania konkursowego Klinika INVICTA została wybrana jako jeden z jego realizatorów. Pary mieszkające w Szczecinie od co najmniej 01 stycznia 2017 roku będą mogły skorzystać z dofinansowania zabiegów in vitro w naszej placówce. 

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Skorzystaj z programu

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro w Szczecinie?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Szczecinie mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności;
 • pozostające w związku, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności;
 • są mieszkańcami Szczecina co najmniej od 1 stycznia 2017 roku.

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. wiek kobiety – w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy –  mieści się w przedziale 25-40 lat (wg rocznika urodzenia);
 2. wiek mężczyzny – w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy-  mieści się w przedziale 25-55 roku życia (wg rocznika urodzenia);
 3. w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności dolną granicę wieku kobiety ustala się na 20 lat.

Zakres refundacji in vitro w Szczecinie

Przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • stymulacji mnogiego jajeczkowania;
 • znieczulenia ogólnego podczas punkcji;
 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych;
 • procedura mikroiniekcji plemnika;
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • przechowywania zarodków w banku komórek rozrodczych i zarodków przez okres realizacji Programu;
 • pierwszego kriotransferu w przypadku braku przeprowadzenia transferu zarodków świeżych w ramach realizacji Programu.

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Pozostałe koszty mogą obejmować m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych).

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 • potwierdzenie pozostania w związku małżeńskim lub partnerskim, zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności,
 • potwierdzenia, że para (oboje) są mieszkańcami Miasta Szczecin od co najmniej 1 stycznia 2017 roku.
 • pary chcące skorzystać z Programu zobowiązane są przedłożyć kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego w którym zostały złożone lub zaświadczenie ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający udział w Programie.

Realizacja kolejnych zabiegów

Program obejmować będzie dofinansowanie kosztów, co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch, procedur zapłodnienia pozaustrojowego (łącznie nie więcej niż  5 000,00 zł z uwzględnieniem kosztów kriokonserwacji zarodków za jedną procedurę), a różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą Pacjenci.

Zgłoś się do Programu

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacyjna jest płatna. Koszt wizyty to 200zł.