Program In Vitro Tarnowo Podgórne 2019-2021

INVICTA realizatorem programu In Vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne 2019-2021

Program In Vitro z dofinansowaniem w ramach Programu Leczenia Niepłodności w Gminie Tarnowo Podgórne

We wrześniu 2019 roku ruszył program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021. W toku postępowania konkursowego Klinika INVICTA została wybrana jako jeden z jego realizatorów. Pary mieszkające na terenie Gminy Tarnowo Podgórne mogą skorzystać z dofinansowania zabiegów in vitro w naszej placówce. 

Kto może skorzystać z dofinansowania programu in vitro w Gminie Tarnowo Podgórne?

Z dofinansowania zabiegów in vitro w Gminie Tarnowo Podgórne mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których jest stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie;
 • pozostające w związku, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności;
 • zamieszkują na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (są zameldowani na terenie Gminy Tarnowo Podgórne od minimum 12 miesięcy w chwili zgłoszenia do Programu)
 • posiadają Kartę Mieszkańca.
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów
 • decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w niniejszym Programie.

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. wiek kobiety – w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy –  mieści się w przedziale 25-43 lat (wg rocznika urodzenia);
 2. wiek mężczyzny – w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy-  mieści się w przedziale 25-50 roku życia (wg rocznika urodzenia).

Zakres refundacji in vitro w Gminie Tarnowo Podgórne

Przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie):

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;
 • stymulację mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu;
 • dobór anonimowego dawcy nasienia (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie)
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji;
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego;
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie):

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;
 • dobór anonimowej dawczyni komórek rozrodczych
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad roz-wojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego;
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach

Przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 2.000 zł do procedury adopcji zarodka składającej się z następujących elementów:

Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie):

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych badań;
 • dobór anonimowych dawców zarodka
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy

Każda Para zakwalifikowana do niniejszego Programu otrzyma możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty u psychologa posiadającego praktykę w dziedzinie psychologii leczenia niepłodności na terenie prowadzonej przez Realizatora działalności. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Pozostałe koszty mogą obejmować m.in. badania laboratoryjne (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowe konsultacje specjalistyczne, koszty leków, a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych).

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 • potwierdzenie pozostania w związku małżeńskim lub partnerskim,  zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności,
 • potwierdzenia, że w dniu kwalifikacji para (oboje) są mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne (są zameldowani na terenie Gminy Tarnowo Podgórne od minimum 12 miesięcy),
 • pary chcące skorzystać z Programu zobowiązane są przedłożyć kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego w którym zostały złożone lub zaświadczenie ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający udział w Programie.
 • podpisania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisania dokumentów dot. leczenia (informatory, zgody).

Realizacja kolejnych zabiegów

Pacjenci mogą skorzystać z maksymalnie 2 zabiegów in vitro z wykorzystaniem dawstwa partnerskiego oraz innego niż partnerskie do kwoty 5.000 zł za procedurę (maksymalnie 10.000 zł w ciągu całej realizacji programu, tj. do końca 2021 rok) lub do kwoty 2.000 zł do procedury anonimowego biorstwa zarodka (maksymalnie 4.000 zł w ciągu całej realizacji programu).

Program realizowany ze środków Miasta Tarnowo Podgórne

Program in vitro Miasta Tarnowo Podgórne

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

Zgłoś się do Programu

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Zgłoszenia pacjentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta kwalifikacja jest płatna.