Rządowy Program Leczenia Niepłodności – Bezpłatne In Vitro

Rządowy Program Leczenia Niepłodności

Ponad połowa Pacjentów w Klinice INVICTA kończy leczenie sukcesem!

Szanowni Państwo!

Realizacja Rządowego Programu Leczenia Niepłodności w Klinikach INVICTA dobiegła końca. Pacjentów zainteresowanych prywatnym leczeniem zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowaną ofertą.

Bezpłatne In Vitro w Klinice INVICTA

 • 50% Pacjentek w Klinice INVICTA zachodzi w ciążę po 1 cyklu!
 • Jesteśmy jedną z najskuteczniejszych Klinik realizujących Program Rządowy
 • Realizujemy program w Klinikach w: Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu
 • Tylko w INVICTA: Możliwość skorzystania z najnowocześniejszej diagnostyki genetycznej zarodków PGS-NGS 360°™

Ponad połowa Pacjentów w Klinice INVICTA kończy leczenie sukcesem!

Skuteczność

50% Pacjentek w Klinice INVICTA zachodzi w ciążę po 1 cyklu!

Kwalifikacje

Kobieta: < 40 lat, AMH: > 0,7
Partner: gęstość plemników

Pytania

Najczęściej zadawane pytania przez Pacjentów!

Zmiana realizatora

Zmień realizatora Programu na Klinikę INVICTA!

O Programie

Miło nam poinformować, że Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA przez kolejne dwa lata będą kontynuować realizację programu zdrowotnego „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016″ w placówkach w Gdańsku, Warszawie i we Wrocławiu. Cieszymy się, że dzięki finansowaniu procedury przez Ministerstwo Zdrowia wielu naszych pacjentów zyska szansę na skuteczne leczenie i spełnienie swoich marzeń o rodzinie.

Pacjenci w ramach Programu otrzymują bezpłatnie program zapłodnienia pozaustrojowego oraz refundowane leki do stymulacji (jeśli Pacjent spełnia warunki kwalifikacji). Dzięki temu, dzisiaj Pary, które dotychczas nie mogły sobie pozwolić na leczenie otrzymują finansową alternatywę w postaci Programu Rządowego.

Informacje wstępne

Warto rozważyć

Przed przystąpieniem do kwalifikacji warto wcześniej skonsultować się z lekarzem – leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego wymaga dokładnej oceny stanu zdrowia (w tym braku przeciwwskazań medycznych do rozpoczęcia starań o ciążę) oraz ewentualnego rozważenia innego rodzaju terapii. Czasem – zanim Pacjenci mogą zostać zakwalifikowani do Programu – zalecane może być wykonanie dodatkowych badań lub przeprowadzenie leczenia. Wizyta jest nieobowiązkowa i jest płatna. W jej trakcie lekarz oceni dotychczasową dokumentację, wyniki badań, sposób leczenia i w razie potrzeby wskaże, jakie działania należy uzupełnić, by Pacjenci mogli spełnić warunki kwalifikacji do Programu.

Pierwsza wizyta u realizatora

Pacjenci spotykają się z upoważnionym pracownikiem Kliniki (nie jest to lekarz), który wyjaśni zasady organizacji Programu. Wizyta ta jest nieodpłatna i obowiązkowa – konieczna jest osobiste zgłoszenie do wybranej placówki obojga partnerów (po wcześniejszym ustaleniu terminu). Pary przystępujące do kwalifikacji do Programu w pierwszej kolejności zapoznają się z warunkami uczestnictwa oraz wymaganymi dokumentami (regulamin, zgody, oświadczenia). Swoją decyzję zarówno kobieta jak i mężczyzna podczas spotkania potwierdzi podpisem. Następnie dane pary zostaną wpisane do elektronicznego Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji. Potem wspólnie z personelem ustalany jest termin wizyty kwalifikacyjnej.

Wizyta kwalifikacyjna

W jej trakcie lekarz ocenia przedstawioną dokumentację, wyniki badań oraz sytuację medyczną pary. Na tej podstawie podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu pary do Programu. Wizyta jest obowiązkowa i nie jest płatna. Decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu pary jest ostateczna

Kwalifikacja medyczna

Informacje na temat kwalifikacji otrzymacie kontaktując się bezpośrednio z Kliniką INVICTA. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, na wizytę powinniście zgłosić się OBOJE. Zostaniecie poproszeni o dostarczenie:

 • dokumentacji medycznej – potwierdzającej zdiagnozowaną bezwzględną niepłodność bądź leczenie z tego tytułu w okresie co najmniej 12 miesięcy, a w określonych przypadkach w okresie 24 miesięcy (I i II stopień endometriozy, niepłodność idiopatyczna u kobiet poniżej 35 roku życia, gęstość plemników 3-15 mln/ml); poprzez dokumentację medyczną rozumiemy dokumenty np. historię choroby, wypisy szpitalne, epikryzy, wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań obrazowych, zaświadczenia lekarskie z załączonymi wynikami badań, potwierdzającymi rozpoznanie i leczenie oraz inne, na podstawie których lekarz będzie mógł zweryfikować sytuację medyczną kwalifikowanej pary
 • wyników badań laboratoryjnych
  • Partnerka – AMH (Anty Mullerian Hormon)
  • Partner – badanie nasienia. Badania ważne są 6 miesięcy. Jeśli nie posiadasz wymaganych badań możesz wykonać je w Laboratoriach Medycznych INVICTA:
   – Badanie AMH – 120 zł-140zł (czas oczekiwania na wynik: 2 tygodnie)
   – Badanie ogólne nasienia – 100 zł
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość Partnerki i Partnera – np. dowód osobisty

Kryteria kwalifikacji do zdrowotnego programu Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego

Aby skorzystać z Programu Rządowego musicie spełniać łącznie trzy kryteria:

 • stwierdzono u Was bezwzględną przyczynę niepłodności lub leczyliście się bezskutecznie z tego powodu przez min. 12 miesięcy (do momentu zgłoszenia się do Programu; para musi dostarczyć dokumentację medyczną potwierdzającą prowadzone dotąd działania medyczne, wizyty, zabiegi)
 • kobiety, które nie ukończyły 40 roku życia w momencie zgłoszenia się do Programu (liczy się data pierwszej wizyty u realizatora Programu)
 • dotyczy Was przynajmniej jedno z niżej wymienionych wskazań do zapłodnienia pozaustrojowego i nie występują w Waszym przypadku przeciwwskazania do takiej procedury.

Wskazania do programu zapłodnienia pozaustrojowego

 • czynnik jajowodowy, w tym trwałe uszkodzenie jajowodów lub brak możliwości operacyjnego usunięcia przyczyny niepłodności (pacjentka nie kwalifikuje się do zabiegu z powodu braku szansy na powodzenie takiego leczenia) lub upośledzona funkcja jajowodów przy zachowanej ich drożności lub nieskuteczne operacje mikrochirurgiczne
 • czynnik jajnikowy – brak ciąży po co najmniej 6 cyklach farmakologicznej indukcji owulacji
 • endometrioza (w zależności od stopnia zaawansowania choroby, stosuje się różne kryteria)
 • niepłodność idiopatyczna (o nieznanej przyczynie)
  – u kobiet poniżej 35 roku życia trwająca dłużej niż 24 miesiące
  – u kobiet powyżej 35 roku życia trwająca dłużej niż 12 miesięcy
 • czynnik męski, w tym gęstość plemników poniżej 3 mln/ml nasienia jeśli niepłodność trwa dłużej niż 12 miesięcy lub gęstość plemników 3-15 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 24 miesiące
 • dodatkowo z programu skorzystać mogą pacjenci z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych lub zakaźnych (osoby, u których w przyszłości np. z powodu zastosowanej terapii dojść może do utraty płodności)

Przeciwwskazaniem do zabiegu in vitro może być bardzo zły ogólny stan zdrowia czy niektóre nowotwory (tzw. hormonozależne) – każdorazowo czynniki ryzyka ustala na podstawie badań i konsultacji lekarz.

Kryteria wykluczenia z Programu

 • brak możliwości wystymulowania lub pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów
 • poziom FSH powyżej 15mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub poziom hormonu antymullerowskiego poniżej 0, 5 ng/mL  w przypadku metody wcześniejszej i poniżej 0,7 ng/mL przy użyciu metody II generacji (ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację owulacji)
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo prowadzoną stymulację jajeczkowania (brak pozyskania komórek jajowych w 2-óch cyklach stymulacji)
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • brak macicy.
Leczenie w ramach programu

Po pozytywnym przejściu kwalifikacji, para wpisywana jest do kolejki pacjentów oczekujących na świadczenie i może rozpocząć leczenie (o terminie decydować będzie kolejność zgłoszeń i zainteresowanie leczeniem). Na stronie Ministerstwa Zdrowia (www.invitro.gov.pl) oraz poniżej można zapoznać się ze szczegółowym opisem kryteriów, jakie muszą spełniać osoby, które skorzystają z Programu.

Każda para, która zostanie zakwalifikowana do programu może skorzystać z trzech zindywidualizowanych procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Na jeden cykl składa się część kliniczna (wizyty, badania, prowadzenie stymulacji hormonalnej) oraz biotechnologiczna (procedury w laboratorium in vitro, transfer zarodków, ew. zamrożenie niewykorzystanych zarodków), a także ewentualny transfer zamrożonych zarodków (aż do wykorzystania wszystkich powstałych w danym cyklu).

Zmiana realizatora

Co musisz wiedzieć, zanim się zdecydujesz

 • W ramach rządowego programu leczenia niepłodności każda para ma prawo do jednorazowej zmiany realizatora, jeśli tego chce.
  Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji wizyty kwalifikacyjnej.
 • Nie jest wymagana zgoda placówki, w której pacjenci zostali zakwalifikowani i leczyli się do tej pory.
 • Realizatora możesz zmienić tylko raz w trakcie trwania programu.
 • Zmiany można dokonać zaraz po kwalifikacji, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia lub po zakończeniu pełnego cyklu in vitro (gdy para wykorzysta już wszystkie posiadane zamrożone zarodki).
 • W nowej placówce para wpisywana jest na koniec listy osób oczekujących – w INVICTA zabiegi wykonywane są na bieżąco, para nie musi się więc obawiać, że zmiana będzie oznaczała opóźnienie leczenia.

Zmiana realizatora krok po kroku

 • Aby zmienić klinikę na inną w ramach rządowego programu para powinna złożyć pisemne oświadczenie w ośrodku, w którym została zakwalifikowana i leczyła się do tej pory.
 • Pismo powinno zawierać najważniejsze dane Pacjentów (imiona i nazwiska partnerów, numery PESEL) i jednoznaczną informację o tym, że chcą oni zmienić placówkę na innego realizatora (należy wskazać konkretną klinikę).
 • Dokument jest przekazywany do Ministerstwa Zdrowia, które dokonuje wnioskowanej zmiany.
 • Informacje o zrealizowaniu wniosku otrzymują obie kliniki – dotychczasowy i nowy realizator. Pacjenci kontaktują się z nową, wybraną kliniką w celu ustalenia terminu wizyty.

Od czego zacząć?

Zapoznaj się z  informacjami o Programie oraz wypełnij ankietę – nasz konsultant oddzwoni do Ciebie w ciągu 3 dni roboczych. Konsultant udzieli Ci niezbędnych informacji oraz doradzi w zakresie organizacji i rejestracji wizyty kwalifikacyjnej.

♥ 53% – skuteczność in vitro w Programie Rządowym
(ciąża kliniczna na cykl)

Ponad połowa Pacjentów w Klinice INVICTA kończy leczenie sukcesem!

Zwiększ swoje szanse nawet do 70% dzięki
PGS-NGS 360°™

Najczęściej zadawane pytania

– Pacjent uprawniony do refundacji leków: 500 – 800 zł / cykl
– Pacjent nieuprawniony do refundacji leków: 3000 – 4500 zł / cykl

Tak, wg zasad opisanych przez ministerstwo, do programu może się zakwalifikować pacjentka, która w momencie zgłoszenia się do niego (pierwsza wizyta u realizatora) nie ukończyła 40 lat. Ważne jest jednak spełnienie wszystkich pozostałych warunków kwalifikacji.
Niestety Program nie przewiduje takiej możliwości. Mogą wziąć w nim udział pary, u których istnieje możliwość pobrania własnych gamet.
Punkcja jądra znajduje się na liście finansowanych przez Rząd procedur.

Podczas kwalifikacji brane będą pod uwagę wyniki:

– badania AMH – poziom tego hormonu musi być wyższy niż o,5 ng/mL przy użyciu metody wcześniejszej i 0.7 ng/mL – przy użyciu metody II generacji lub
– FSH – którego poziom nie powinien przekroczyć 15mU/mL w 2-3 dniu cyklu.
Pacjentki, u których wynik będzie niezgodny z tym kryterium, ze względu na ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania, nie będą kwalifikowane.

Tak. Pacjent może wybrać dowolną klinikę spośród tych, które zostały wytypowane do realizacji Programu, w której będzie się leczyć.
Program rządowy finansuje podstawowe procedury medyczne. Pacjenci będą musieli pokryć koszty wstępnych badań, niezbędnych w procesie kwalifikacji i ewentualnych wcześniejszych konsultacji z lekarzem. Dodatkowo płatne są leki, podawane w trakcie procedury – m.in. leki antykoncepcyjne, leki do stymulacji oraz antybiotyki. Dla pacjenta, który uprawniony jest do korzystania z leków objętych refundacją jest to wydatek na poziomie od ok 200 do 1500 tys. zł. Przystępując do programu para musi być przygotowana finansowo na zakup leków – procedura zapłodnienia pozaustrojowego nie będzie możliwa bez ich zastosowania lub przy wykorzystania tylko części określonej dla pacjentki dawki. Stosowanie się do zaleceń lekarskich jest kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów i powodzenia procedury.
Według zapisów zatwierdzonego przez Ministerstwo dokumentu, program skierowany jest do niepłodnych par. Pozostawanie w związku małżeńskim nie jest warunkiem kwalifikacji do niego.
Przede wszystkim należy skontaktować się z wybraną kliniką. W pierwszej kolejności para zapoznaje się i podpisuje niezbędne dokumenty, a jej dane wprowadzane są do elektronicznego rejestru (tzw. wizyta u realizatora). Następnie umawiany jest termin wizyty kwalifikacyjnej. W jej trakcie lekarz zdecyduje, czy możliwe jest zakwalifikowanie Was do programu. Jeśli tak, zostaniecie wpisani na listę osób oczekujących na rozpoczęcie leczenia.
Programy zapłodnienia pozaustrojowego będą w Klinikach INVICTA realizowane na bieżąco – według kolejności zakwalifikowania pary do programu. Do końca programu w naszych placówkach w ramach programu rządowego będziemy mogli wykonać w trzech naszych placówkach ok. 2800 cykli.

Inne Programy in vitro, które mogą Cię zainteresować:

In Vitro All Inclusive Genetics NGS™

Pełen program in vitro wraz z diagnostyką genetyczną zarodków techniką NGS
Badanie 24 chromosomów!

Cena od 20.100

Sprawdź

In Vitro Optimum™

Program In Vitro wraz z podstawowymi procedurami medycznymi

Cena od 9.300

Sprawdź

In Vitro All Inclusive™

Pełen program in vitro wraz z wizytami, lekami do stymulacji i procedurami dodatkowymi zwiększającymi skuteczność leczenia!

Cena od 11.300

Sprawdź