Loading...
Skuteczne in vitro – po niepowodzeniach

Przyczyny niepowodzeń programów in vitro

…niepowodzenie programu in vitro to nie porażka!
To szansa na skuteczniejsze leczenie…

Pacjenci po niepowodzeniu leczenia metodą in vitro są grupą szczególną.

Choć wiadomość o braku ciąży jest obciążeniem emocjonalnym, dane uzyskane podczas terapii mogą mieć istotne znaczenie dla dalszego postępowania. Odpowiednio wykorzystane – pozwalają zmodyfikować leczenie i zwiększyć szanse na uzyskanie ciąży w kolejnej próbie.

Do każdej pary, która w przeszłości doświadczyła niepowodzeń terapii metodą in vitro podchodzimy indywidualnie. Proponujemy spersonalizowany pakiet badań pogłębionych, a także ewentualne dodatkowe konsultacje specjalistyczne. Na podstawie analizy przygotowujemy alternatywną ścieżkę postępowania opartą na najbardziej aktualnej wiedzy, wieloletnim doświadczeniu, a także najnowszych możliwościach diagnostycznych i leczniczych.

Statystyki dot. pacjentów, którzy trafili do Klinik INVICTA z innych placówek – także zagranicznych:

Nieprawidłowa odpowiedź na stymulację 18%
Niska jakość komórek jajowych 14%
Obniżona jakość nasienia 35%
Nieprawidłowy rozwój zarodków 29%
Zaburzenia implantacji zarodków 37%
Utraty ciąży / Poronienia 42%
Skorzystaj z konsultacji

Bezpłatna konsultacja lekarska po niepowodzeniu in vitro

Dla Par u których program in vitro nie zakończył się ciążą – przygotowaliśmy możliwość bezpłatnej konsultacji lekarskiej z lekarzem specjalizującym się w prowadzeniu Pacjentów po niepowodzeniach. Podczas spotkania lekarz omówi dotychczasowe leczenie i odpowie na Wasze pytania i wątpliwości.

Skorzystaj z konsultacji
Chcę wiedzieć więcej
18%

% pacjentek, których może dotyczyć problem

Nieudane in vitro – przyczyny: nieprawidłowa odpowiedź na stymulację

Zgodnie z wynikami badań naukowych, planowanie kontrolowanej stymulacji hormonalnej jajników oparte o ocenę rezerwy jajnikowej (parametr AMH) znacznie zwiększa szansę na odpowiednią odpowiedź organizmu pacjentki na leki. Nieuwzględnienie wyników AMH i dodatkowych badań podczas terapii hormonalnej może wpływać na jej skuteczność.

Znaczenie w przypadku niepowodzeń na etapie odpowiedzi na stymulację może mieć także: dobór typu stymulacji, dzień rozpoczęcia terapii, obecność przedwcześnie dominującego pęcherzyka w jajniku (jego aktywność może blokować wzrost innych pęcherzyków).

U niektórych pacjentek, mimo odpowiedniego poziomu AMH odpowiedź na stymulację jest zbyt słaba (ok. 20% przypadków tzw. hyporesponders). Nieprawidłowości mogą mieć źródło w genach – wynikać z polimorfizmu lub mutacji genów dla hormonów LH, FSH, estradiolu i innych oraz ich receptorów.

Nieprawidłowa odpowiedź na stymulację może skutkować m.in. brakiem komórek jajowych do pobrania, uzyskaniem niedojrzałych komórek, zespołem hiperstymulacji.

Możliwe postępowanie:

modyfikacja sposobu prowadzenia stymulacji pod kątem indywidualnych potrzeb pacjentki, zastosowanie dodatkowej terapii farmakologicznej, diagnostyka genetyczna w kierunku polimorfizmu odpowiednich genów mogących mieć wpływ na terapię

14%

% pacjentek, których może dotyczyć problem

Niska jakość uzyskanych komórek jajowych

Na jakość komórek jajowych najistotniejszy wpływ ma wiek kobiety, a także poziom jej rezerwy jajnikowej (im starsza pacjentka, im niższy poziom AMH tym mniejsza zdolność komórek do zapłodnienia i prawidłowych podziałów). Jednocześnie zaburzenia jakości gamet mogą wynikać również z niedoborów różnych substancji takich jak DHEA, hormon wzrostu, TST. Mogą być też związane z nieprawidłową funkcją proteasomów (odpowiedzialnych za degradację niepotrzebnych cząstek w komórce).

Niska jakość komórek jajowych oznacza gorsze rokowania w zakresie uzyskania zapłodnień i prawidłowego rozwoju zarodków.

Możliwe postępowanie:

w przypadku niedoborów – odpowiednia, spersonalizowana suplementacja oparta o wyniki badań pacjentów; przy zwiększonym ryzyku genetycznym – konsultacje specjalistyczne, badania rodziców, diagnostyka przedimplantacyjna PGS/PGD, program in vitro z komórkami jajowymi od dawczyni.

35%

% pacjentów, których może dotyczyć problem

Obniżona jakość nasienia

Jednym z powodów niepowodzeń programów zapłodnienia pozaustrojowego może być jakość nasienia partnera.

Mimo prawidłowych parametrów podstawowych, zaburzenia w materiale genetycznym ze strony mężczyzny lub niedojrzałość plemników, może skutkować brakiem zapłodnień lub zatrzymaniem rozwoju zarodków. W przypadku podejrzenia czynnika męskiego zaleca się pogłębioną diagnostykę .

Możliwe postępowanie:

konsultacja andrologiczna, badania m.in. fragmentacja DNA plemnika, badanie morfologii plemników pod dużym powiększeniem MSOME, test hypoosmotyczny HOS, rozszerzone badanie nasienia SOME+HOS oraz test wiązania plemników z hialuronioanem. Dobór odpowiedniej diagnostyki zaleca lekarz na podstawie wskazań, leczenie andrologiczne, biopsja jądra, procedury w laboratorium in vitro – np. separacja plemników, FAMSI, IMSI-MSOME.

9%

% pacjentek, których może dotyczyć problem

Komórki jajowe wyglądają prawidłowo, ale nie zapładniają się

Oddziaływanie gamet jest skomplikowaną reakcją, w którą zaangażowanych jest wiele czynników i mechanizmów. Dojrzały, prawidłowy plemnik wykazuje podwyższone stężenie wapnia wewnątrzkomórkowego. Zanim zapłodni on komórkę jajową, musi być zdolny do związania się z jej osłonką przejrzystą i jej penetracji.

W wyniku połączenia gamet plemnik wprowadza do komórki jajowej czynnik aktywujący ją: fosfolipazę C zeta (PLC zeta), która prowadzi do powstania w jajeczku odpowiedniego stężenia wolnych jonów wapniowych. To właśnie ono umożliwia aktywację komórki jajowej oraz sprawia, że zachodzą kolejne podziały komórkowe i rozwija się zarodek. Czasem jednak ten mechanizm zawodzi.

W przypadku par leczących się z wykorzystaniem metody in vitro obserwuje się wówczas niski odsetek zapłodnionych komórek (poniżej 30%) lub całkowity ich brak.

Możliwe postępowanie:

aktywacja komórek jajowych z użyciem jonoforów wapnia; metoda może zwiększać odsetek zapłodnień nawet o ok. 40%. Jedocześnie jest bezpieczna dla dalszego rozwoju zarodków. Pogłębiona diagnostyka czynnika męskiego. Techniki wspomagające wybór odpowiedniego plemnika w laboratorium in vitro (IMSI-MSOME, FAMSI).

29%

% pacjentów, których może dotyczyć problem

Zatrzymanie lub poważne zaburzenia rozwoju zarodków

Podczas pierwszych kilku dni po zapłodnieniu, zarodkom zapewnia się optymalne warunki do wzrostu, a ich postępy są uważnie monitorowany przez embriologów.

Zaburzenia w podziałach na tym etapie, zatrzymanie rozwoju lub poważne nieprawidłowości w tym procesie wynikają zazwyczaj z przyczyn genetycznych. W takich sytuacjach zaleca się przeprowadzenie kompleksowych badań przyszłych rodziców i zaplanowanie leczenia w oparciu o uzyskane informacje.

Możliwe postępowanie:

Badania genetyczne przyszłych rodziców, konsultacja genetyczna, diagnostyka przedimplantacyjna PGS/PGD.

37%

% par, których może dotyczyć problem

Zaburzenia implantacji
– RIF (Repeated Implantation Failure)

Niepowodzenia na etapie implantacji mogą wynikać z nieprawidłowego rozwoju zarodków lub zaburzeń po stronie endometrium/macicy.

Zarówno wiek kobiety, jej rezerwa jajnikowa, nosicielstwo mutacji genetycznych, jak i podwyższony wskaźnik fragmentacji DNA plemników partnera mogą zwiększać ryzyko zmian genetycznych i skutkować obumarciem zarodka, jeszcze przed jego wszczepieniem się w ścianę macicy.

Zaburzenia implantacji mogą być skutkiem polipów lub nieprawidłowego wzrostu endometrium, zmian w macicy (mięśniaki, zrosty) lub jej nieprawidłowej budowy.

W nielicznych przypadkach niepowodzenie po transferze może wynikać z czynnika immunologicznego. Przyczynę niepowodzeń należy zweryfikować w pogłębionej diagnostyce.

Możliwe postępowanie:

w przypadku czynników genetycznych – diagnostyka przedimplantacyjna; przy zaburzeniach funkcji endometrium – odpowiednia farmakoterapia; ew. małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne w przypadku zmian w macicy. Badanie Fragmentacji DNA Plemnika. Badania immunologiczne.

43%

% par, których może dotyczyć problem

Nawracające poronienia i utraty ciąż
– RM (Recurrent Miscarriages), RPL (Recurrent Pregnancy Loss)

Występujące w danej konfiguracji partnerskiej nawracające (przynajmniej 2) utraty ciąż lub poronienia na wczesnym jej etapie mogą mieć wiele różnych przyczyn – od czynników endokrynologicznych, poprzez genetyczne, immunologiczne czy anatomiczne.

Dlatego pacjenci doświadczający tego typu problemów wymagają szerokiej diagnostyki i poradnictwa, świadczonego przez zespół specjalistów różnych dyscyplin. Wskazane jest również zapewnienie im odpowiedniego wsparcia psychologicznego tzw. Tender Loving Care (TLC).

Wbrew obiegowej opinii, stres i stan emocjonalny pacjentki mogą mieć wpływ na szanse na utrzymanie ciąży.

Możliwe postępowanie:

dostosowane do zdiagnozowanych przyczyn niepowodzeń – w zależności od źródeł problemu (od zastosowania leków, suplementów, poprzez drobne zabiegi, aż po badania genetyczne zarodków – diagnostyka PGS/PGD)

Przyczyny niepłodności wśród Pacjentów realizujących program in vitro

Przyczyny niepłodności w grupach wiekowych

Źródło: cda.gov (2006) http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5805a1.htm

Niepłodność u kobiet i mężczyzn: Najczęstsze, zdiagnozowane przyczyny wśród populacji amerykańskiej – na podstawie SART – Society for Assisted Reproductive Technology. Dane zostały opracowane dla grupy Pacjentów, którzy wykonywali program zapłodnienia pozaustrojowego. Obniżona rezerwa jajnikowa oraz czynnik męski to dwie najczęściej występujące przyczyny niepłodności. Klinika INVICTA od lat prowadzi badania naukowe których efektem jest bardzo dobra skuteczność wśród Par z obniżonym poziomem AMH oraz z czynnikiem męskim. Efektem są nowoczesne badania diagnostyczne oraz procedury które stosujemy na co dzień w naszych Klinikach.

Anulowane cykle in vitro na etapie pobrania komórek jajowych lub transferu zarodków

Przyczyny niepłodności w grupach wiekowych

Źródło: SART-  http://www.sart.org/ (2014 r.)

Wykres prezentuje procent przerwanych cykli in vitro z powodu braku komórek jajowych do pobrania oraz  braku zarodków do podania – na podstawie SART – Society for Assisted Reproductive Technology. Brak komórek do pobrania oznacza, że z jakichkolwiek przyczyn (np. obniżona rezerwa jajnikowa, źle zaplanowany protokół stymulacji) nie udało się pozyskać komórek jajowych od Pacjentki. W przypadku braku zarodków do podania – mimo pobrania komórek jajowych – nie udało się zapłodnić komórek lub komórki się zapłodniły ale zarodki rozwijały się nieprawidłowo.

Aneuploidie w zarodkach a wiek kobiety

Źródło: SART-  http://www.sart.org/

Wykres prezentuje korelację wieku kobiety z występowaniem aneuploidii chromosomowych w zarodkach  – na podstawie SART – Society for Assisted Reproductive Technology. Dane zostały opracowane dla grupy Pacjentów którzy wykonywali program zapłodnienia pozaustrojowego – biopsja zarodków została przeprowadzona w stadium blastocysty. Łatwo zauważyć, że także kobiety w wieku poniżej 35 r.ż. są narażone na częste (około 31,7%) występowanie zmian genetycznych w zarodkach. Mogą prowadzić one do braku implantacji, poronień lub utrat ciąż. Kliniki INVICTA realizują badania aneuploidii chromosomowych w zarodkach od 2005 roku – od 2013 r. stosujemy najnowocześniejszą technikę NGS (Next Generation Sequencing), która daje niespotykaną dotąd dokładność odczytu materiału genetycznego.

Poronienia a wiek kobiety

Źródło: SART-  http://www.sart.org/

Wykres prezentuje korelację wieku kobiety z poronieniami w danej grupie  – na podstawie SART – Society for Assisted Reproductive Technology. Dane zostały opracowane dla grupy Pacjentów którzy wykonywali program zapłodnienia pozaustrojowego. Średnia dla Pacentek powyżej 35 r.ż. wynosi 33,7%. Poronienia mogą mieć podłoże genetyczne – występowanie aneuploidii chromosomowych w zarodkach. Kliniki INVICTA specjalizują się w prowadzeniu Pacjentek po poronieniach oraz utratach ciąż. Stosując diagnostykę genetyczną zarodków PGS-NGS 360 uzyskujemy bardzo dobre wyniki – ponad 70% skuteczność – potwierdzone międzynarodowymi publikacjami w tym zakresie.

Bezpłatna konsultacja lekarska po niepowodzeniu in vitro

W Klinikach INVICTA wiemy, jak pomagać pacjentom, którzy doświadczyli niepowodzenia procedury in vitro.

Oferujemy Wam opiekę zespołu lekarzy i embriologów doświadczonych w leczeniu zaburzeń płodności. Na miejscu w Klinice otrzymacie również dostęp do specjalistów z różnych dziedzin, w tym m.in. endokrynologów, immunologów oraz psychologów.

Wierzymy, że kompleksowe podejście może zwiększyć skuteczność Waszego leczenia.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

offer_images3

Konsultacja po niepowodzeniu in vitro – krok po kroku

 • Zebranie dokumentacji:
  wyniki dotychczasowych badań laboratoryjnych (na każdym etapie leczenia – kwalifikacja, diagnostyka podczas programu IVF i po jego zakończeniu), epikryza embriologiczna (podsumowanie procedur i obserwacji z laboratorium IVF), wypisy po zabiegach (pick-up i transfer), wypisy szpitalne, historia leczenia oraz wywiad medyczny to nieocenione źródło ważnych informacji; rekomendujemy przygotowanie dokumentacji z wyprzedzeniem.
 • Analiza dokumentacji przez lekarza
  W celu optymalnego wykorzystania czasu podczas wizyty, lekarz powinien mieć możliwość zapoznania się z możliwie kompletną dokumentacją pacjentów przed bezpośrednim spotkaniem. Może wówczas lepiej przygotować się do konsultacji i przekazać parze bardziej szczegółowe rozpoznanie.

 • Wizyta konsultacyjna
  Podczas spotkania ze specjalistą omówione będą czynniki, które mogły mieć wpływ na brak powodzenia podczas wcześniejszego leczenia i zlecona zostanie ewentualna dodatkowa diagnostyka. Być może już na tym etapie lekarz będzie mógł zaproponować konkretne działania, jakie można podjąć w przyszłości, by zwiększyć szanse na uzyskanie ciąży.
Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowanego połączenia SSL. Nie spamujemy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

Bezpłatne konsultacje po niepowodzeniach leczenia metodą in vitro
prowadzą eksperci z Klinik INVICTA.

Klinika Leczenia Niepłodności w Gdańsku

 • prof. Krzysztof Łukaszuk
  prof. Krzysztof Łukaszuk
  Współzałożyciel Kliniki
 • dr Andrzej Hajdusianek
  dr Andrzej Hajdusianek
  Ginekolog - położnik
 • dr Adam Stencel
  dr Adam Stencel
  Ginekolog - położnik
 • dr Piotr Głodek
  dr Piotr Głodek
  Ordynator Kliniki Leczenia Niepłodności

Klinika Leczenia Niepłodności w Warszawie

 • dr hab n. med. Michał Kunicki
  dr hab n. med. Michał Kunicki
  Ginekolog - położnik
 • dr Janusz Pałaszewski
  dr Janusz Pałaszewski
  Ginekolog - położnik
 • dr Ewa Niedbała-Wykowska
  dr Ewa Niedbała-Wykowska
  Ginekolog - położnik
 • dr Andrzej Jeżak
  dr Andrzej Jeżak
  Ginekolog - położnik

Klinika Leczenia Niepłodności we Wrocławiu

 • lek. Joanna Gaweł
  lek. Joanna Gaweł
  Ginekolog - położnik
 • dr n. med. Joanna Krzemieniewska
  dr n. med. Joanna Krzemieniewska
  Ginekolog - położnik

Promocja obowiązuje we wszystkich Klinikach INVICTA

INVICTA Gdańsk, ul. Rajska 10

INVICTA Gdańsk
ul. Rajska 10

INVICTA Warszawa
ul. Złota 6

INVICTA Wrocław
ul. Grabiszyńska 186/1

INVICTA Gdynia
ul. Władysława IV 50/3

klinika_slupsk

INVICTA Słupsk
ul. Leszczynowa 16

klinika_bydgoszcz

INVICTA Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 109/81