Skuteczne leczenie niepłodności – europejski lider

Nawet 9 na 10 par w Klinikach INVICTA osiąga swój cel

Według danych za ostatnie lata w Klinikach INVICTA nawet 9 na 10 par osiąga swój cel. Statystyki dotyczą wszystkich Par, które konsultują się w naszych placówkach i kontynuują leczenie niezależnie od stosowanych metod. Większość Pacjentek zachodzi w ciążę (zazwyczaj pojedynczą) w wyniku zastosowanego postępowania (monitoring cyklu, stymulacja owulacji, inseminacja domaciczna, procedury in vitro), zaś około 40% uzyskuje ciążę w wyniku starań naturalnych wspartych odpowiednim poradnictwem specjalistów, dietą i zmianą trybu życia lub farmakoterapią. Zapewniamy także wsparcie pacjentom (około 5%), którzy decydują się na adopcję.

Inseminacja domaciczna z nasieniem partnera oraz dawcy
Skuteczność INVICTA – 2014

Średnia skuteczność dla wszystkich placówek INVICTA. Metodologia: procent ciąż klinicznych na procedurę inseminacji domacicznej.

Skuteczność in vitro – jedna z najwyższych w kraju

Skuteczność leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zależy od wielu czynników – sytuacji medycznej pacjentów, wieku kobiety, przyczyny niepłodności, doświadczenia lekarzy, pracy laboratorium embriologicznego, procedur jakościowych stosowanych w danym ośrodku i wielu innych.

Rzeczywiste rokowania dla terapii ocenia i omawia z Pacjentami lekarz, po przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki obojga partnerów. Ta informacja odnosi się do indywidualnej sytuacji Pary i proponowanej formy leczenia, jest więc najbardziej miarodajna.

Zaprezentowane poniżej statystyki Klinik Leczenia Niepłodności odnoszą się do średniej skuteczności danego rodzaju terapii. Mierzona jest ona jako stosunek liczby uzyskanych ciąż klinicznych (potwierdzonych w badaniu USG) do liczby przeprowadzonych zabiegów transferu (podanie zarodków do macicy).

Czytając statystyki należy pamiętać, że:

(a) wykresy przedstawiają wartości średnie – w Państwa leczeniu ważniejsze od ogólnej statystyki jest rokowanie ustalone na podstawie diagnostyki i historii choroby. Szanse na ciążę w każdym przypadku mogą się różnić (być wyższe lub niższe) od prezentowanych danych;

(b) podajemy dane zbiorcze dla wszystkich Klinik INVICTA. W naszych placówkach obowiązuje spójny standard jakości, a proces leczenia wszystkich Pacjentów jest koordynowany i nadzorowany przez Kierownika Klinik Leczenia Niepłodności oraz Kierownika Laboratorium In Vitro. Przeprowadzone analizy wykazały zbieżność efektów terapii uzyskiwanych w poszczególnych ośrodkach;

(c) skuteczność procedury jest mierzona w czasie (poniższe dane dot. zestawienia rocznego), w odniesieniu do danej liczby procedur. W ośrodkach, które wykonują mniejszą liczbę zabiegów, statystyki skuteczności mogą w różnych okresach czasu – w zależności od przypadków Pacjentów – różnić się o kilka punktów procentowych (+/-) niż zaprezentowane;

(d) statystyki prezentowane poniżej odnoszą się do wszystkich grup wiekowych, co oddaje najbardziej obiektywny obraz sytuacji. Wiek Pacjentek jest tylko jednym z czynników wpływających na rokowania, równie istotna jest przyczyna niepłodności, rodzaj terapii, indywidualne uwarunkowania i stan zdrowia.

Średnia skuteczność dla wszystkich placówek INVICTA, we wszystkich grupach wiekowych. Metodologia: procent ciąż klinicznych na procedurę transferu zarodków.

Średnia skuteczność INVICTA 2017
IVF-ICSI w porównaniu do średniej w innych krajach

Ciąża kliniczna na transfer zarodków / wszystkie grupy wiekowe, INVICTA 2017

Średnia skuteczność – Program in vitro
w zależności od wieku kobiety

Ciąża kliniczna na transfer zarodków / wszystkie grupy wiekowe, INVICTA 2017

Średnia skuteczność – Program in vitro
w zależności od liczby podanych zarodków

Ciąża kliniczna na transfer zarodków / wszystkie grupy wiekowe, INVICTA 2015

Średnia skuteczność – Program in vitro
ciąże po zastosowaniu procedury AH (assisted hatching)

Ciąża kliniczna na transfer zarodków / wszystkie grupy wiekowe, INVICTA 2015

Lider w zakresie skuteczności programów in vitro z komórkami dawczyni

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA specjalizuje się w leczeniu Pacjentów stosując zapłodnienie pozaustrojowe z komórkami dawczyni. Biorstwo komórek jajowych to dla niektórych kobiet jedyna szansa na posiadanie potomstwa.

Mamy bogate, wieloletnie doświadczenie, prowadzimy jeden z największych banków komórek jajowych w Polsce oraz zapewniamy – jedną z najwyższych w kraju – skuteczność leczenia. Jakość INVICTA doceniają nie tylko Pacjenci z Polski, ale także z innych rejonów świata (USA, Australia, Europa zachodnia oraz Rosja). Pacjentki Kliniki INVICTA mają do dyspozycji komórki jajowe świeże, mrożone oraz nasienie anonimowych dawców pochodzące wyłącznie z Europejskiego Banku Komórek Jajowych i Nasienia INVICTA.

Średnia skuteczność dla wszystkich placówek INVICTA. Metodologia: procent ciąż klinicznych na procedurę transferu zarodków.

Biorstwo komórek jajowych, zarodków i nasienia

Ciąża kliniczna na transfer zarodków / wszystkie grupy wiekowe, INVICTA 2014