FAMSI – gdy nasienie nie jest doskonałe

Strona główna/FAMSI – gdy nasienie nie jest doskonałe

FAMSI – (Docytoplazmatyczna iniekcja funkcjonalnie prawidłowego, zaktywowanego akrosomalnie, morfologicznie prawidłowego plemnika) (Functional fine, Acrosome activated, Morphologically Selected sperm Injection)

Na czym polega FAMSI?

W metodzie tej wykorzystujemy w laboratorium hialuronian, z którym wiążą się dojrzałe formy plemników. Do procedury wybiera się morfologicznie prawidłowy plemnik, który związał się z hialuronianem.

Jak działa metoda FAMSI?

Badanie polega na związane z hialuronianiem dojrzałych form plemników w warstwie między kroplą nasienia oraz kroplą specjalistycznego odczynnika. Do procedury wybrany zostaje prawidłowy morfologicznie plemnik, który związał się z hialuronianem. Warunkiem koniecznym do wykonania techniki jest występowanie ruchu w nasieniu pacjenta.

Dla kogo jest skierowana?

Metoda ta zalecana jest pacjentom, u których stwierdzono teratozoospermię, nieprawidłową morfologię plemników w badaniu nasienia z wykorzystaniem testu HOS (test hypoosmotyczny) oraz techniki MSOME, a także nieprawidłowy wynik badania fragmentacji DNA plemnika. Technika ta pozwala na wprowadzenie do komórki jajowej plemnika o szczegółowo ocenionej morfologii (jak w technice IMSI-MSOME) oraz dodatkowo ocenionego przyżyciowo pod kątem ryzyka obecności fragmentacji DNA. Technika ta pozwala zmniejszyć ryzyko wybrania plemnika z obecnymi aneuploidami.

FAMSI - płytka z podłożem

Wygląd płytki z przygotowanym podłożem do procedury FAMSI.

W jakich innych technikach wykorzystujemy hialuronian?

Substancja ta wykorzystywana jest również podczas wykonywania testu związania plemników z hialuronianem HBA. Test ten pozwala specjalistom w laboratorium ocenić nasienie pod kątem jego dojrzałości do zapłodnienia naturalnego.

Czy ten artykuł jest przydatny? 471 0

← Powrót
← Powrót do strony głównej