Metoda FAMSI

Strona główna/Metoda FAMSI

Metoda FAMSI – Docytoplazmatyczna iniekcja funkcjonalnie prawidłowego, zaktywowanego akrosomalnie, morfologicznie prawidłowego plemnika (Functional fine, Acrosome activated, Morphologically Selected sperm Injection)

Technika ta pozwala na wprowadzenie do komórki jajowej plemnika o szczegółowo ocenionej morfologii (jak w technice IMSI-MSOME) oraz dodatkowo ocenionego przyżyciowo pod kątem ryzyka obecności fragmentacji DNA. Technika ta pozwala zmniejszyć ryzyko wybrania plemnika z obecnymi aneuploidami. Metoda FAMSI zalecana jest pacjentom, u których stwierdzono teratozoospermię, nieprawidłową morfologię plemników w badaniu nasienia z wykorzystaniem testu HOS (test hypoosmotyczny) oraz techniki MSOME, a także nieprawidłowy wynik badania fragmentacji DNA plemnika.

Czy ten artykuł jest przydatny? 462 0

← Powrót
← Powrót do strony głównej