Nieudane programy in vitro

Strona główna/Nieudane programy in vitro

Pary, u których programy in vitro w przeszłości zakończyły się niepowodzeniem, wymagają szczególnej opieki. W INVICTA postępowanie z pacjentami z tego rodzaju historią medyczną rozpoczynamy od rozpatrzenia dotychczasowych wyników badań, przeprowadzenie ewentualnej dodatkowej diagnostyki (pełnego profilu hormonalnego, rozszerzonych badan nasienia, diagnostyki genetycznej etc.), a także wnikliwej analizy przebiegu procedur związanych z  zapłodnieniem pozaustrojowym. Zarówno odpowiedź na stymulację, jak i efekty uzyskiwane na każdym z etapów w laboratorium embriologicznym, mogą mieć nieocenioną wartość diagnostyczną. Na skuteczność leczenia zaawansowanymi metodami wspomaganego rozrodu wpływ mogą mieć w szczególności: wiek pacjentów, ich stan zdrowia, czynniki genetyczne, sposób prowadzenia farmakoterapii, procedury zastosowane w laboratorium in vitro, warunki hodowli zarodków, sposób przygotowania pacjentki do transferu, przebieg zabiegów, opieka na wczesnym etapie ciąży i wiele innych.

Przyczyny niepowodzeń należy rozpatrywać pod kątem dwóch kategorii problemów:

  • trudności z zajściem w ciążę
  • trudności z utrzymaniem ciąży.

W pierwszym przypadku najczęstszymi problemami są:

  • słaba lub nieprawidłowa reakcja na stymulację – może m.in. być związana z niską rezerwą jajnikową, indywidualnymi predyspozycjami, współistniejącymi chorobami, nieodpowiednim doborem protokołu i leków.
  • niska jakość zarodków –  spowodowana zaburzeniami rozwoju pojawiającymi się (a) już w pierwszych dniach od zapłodnienia (podejrzenie nieprawidłowości po stronie komórek jajowych) lub (b) od 3 doby hodowli (podejrzenie nieprawidłowości po stronie nasienia)
  • brak ciąży mimo uzyskania prawidłowych morfologicznie zarodków – wynikający z (a) czynników genetycznych, (b) problemów z implantacją, które mogą pojawiać się w związku z niedoborami hormonalnymi, zaburzeniami immunologicznymi, nieprawidłową budową śluzówki etc.

Pacjentom, którzy doświadczyli nieudanych prób zapłodnienia in vitro zapewniamy:

  • konsultację poświęconą szczegółową oceną wykonanych dotychczas badań i przeszłych procedur in vitro
  • dostęp do specjalistycznych badań ukierunkowanych na określenie przyczyny niepowodzenia,
  • konsultacje ze specjalistami wielu dyscyplin w tym genetyki, immunologii, endokrynologii, onkologii, psychologii etc.
  • możliwość skorzystania z dobranych pod kątem indywidualnych potrzeb procedur embriologicznych zwiększających skuteczność – są one proponowane w odniesieniu do konkretnych zdiagnozowanych zaburzeń w celu poprawy przebiegu niektórych procesów
  • możliwość przeprowadzenia dodatkowej innowacyjnej diagnostyki genetycznej PGS/PGD NGS zarodków w ramach programu in vitro – jej realizacja istotnie zwiększa odsetek implantacji, prawidłowo rozwijających się ciąż oraz narodzin zdrowych dzieci.

Zapraszamy również do: Nieudane in vitro – skuteczne leczenie w naszych Klinikach.

Czy ten artykuł jest przydatny? 417 0

← Powrót
← Powrót do strony głównej