Zespół policystycznych jajników (PCOS) – objawy, leczenie, rokowania

Strona główna/Zespół policystycznych jajników (PCOS) – objawy, leczenie, rokowania

Zespół policystycznych jajników (PCOS) to jednostka chorobowa, w której mieszczą się grupy pacjentek o bardzo różnym zakresie zaburzeń. Pierwsza grupa to kobiety, u których jedynym problemem, wskazującym na PCOS, jest duża liczba pęcherzyków w jajnikach. Kolejna to grupa pacjentek mających problem z metabolizmem glukozy, czyli insulinooporność. Również zalicza się kobiety, które mają zaburzenia w gospodarce androgenami, czyli nadmiar androgenów. Większość z tych pacjentek rokuje bardzo dobrze pod względem płodności, u części z nich udaje się uzyskać ciążę naturalnie, a u innych wystarczy zastosować specjalną stymulację. Nie ma więc potrzeby wprowadzać działań inwazyjnych lub też zastosowanie zaawansowanych technologii. Niestety, niektóre z pacjentek ze zdiagnozowanym zespołem PCOS mają na tyle zaburzone cykle, że w sposób bezpieczny trudno jest uzyskać farmakologicznie pojedynczą owulację. Te pacjentki tworzą grupę wymagającą zastosowania zapłodnienia pozaustrojowego.

Zespół policystycznych jajników a in vitro

Patrząc z perspektywy efektu zabiegu zapłodnienia in vitro, pacjentki z zespołem policystycznych jajników mogą mieć przeciętnie gorszej jakości komórki jajowe. Związane jest to ze wcześniejszym nieprawidłowym rozwojem komórek i ich zaleganiem w jajnikach, które później podlegają stymulacji. Nie jest to jednak regułą, ponieważ zwykle u tych pacjentek możliwe jest uzyskanie kilku dobrej jakości dojrzałych zarodków. Część tych pacjentek bardzo słabo lub bardzo silnie reaguje na stymulację. Dlatego są to pacjentki podwyższonego ryzyka wystąpienia hiperstymulacji, co za tym idzie, wymagają bardzo indywidualnego podejścia związanego ze stymulacją, a nawet czasami zmiany standardowego postępowania z pacjentką niepłodną. Technika stymulacji powinna być zindywidualizowana i dlatego dokładnie sprawdzana jest rezerwa jajnikowa – bierze się pod uwagę poziom hormonu AMH oraz bieżącą liczbę pęcherzyków antralnych. Intensywnie nadzorowana jest reakcja na stymulację. Celem zindywidualizowanej stymulacji w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego jest uzyskanie między 7 a 12 dojrzałych komórek jajowych. Możliwy jest wpływ na ograniczenie liczby pęcherzyków poprzez zastosowanie pewnej sekwencji gonadotropin, która umożliwi ich wzrost przez pewien okres czasu a następnie prowadzi do atrezji większości z nich i uzyskuje się niewielką liczbę dojrzałych komórek jajowych.

PCOS i rokowania

Pacjentki z zespołem policystycznych jajników (PCOS) bardzo dobrze rokują. Dużą rolę odgrywa rezerwa jajnikowa i wiek. Wraz z upływem lat nadmiar komórek jajowych się zużywa i w okolicy 38-40 lat cykle stają się normalne. Można więc wnioskować, że pacjentki z zespołem policystycznych jajników są dość często dłużej płodne niż przeciętna kobieta.

Czy ten artykuł jest przydatny? 3 0

← Powrót
← Powrót do strony głównej