Dlaczego INVICTA?

Naszym Pacjentom gwarantujemy między innymi:

Dostęp on-line do wyników badań, zaleceń lekarskich, recept i historii wizyt

Bezpośredni kontakt z Indywidualnym Opiekunem Pacjenta

Leczenie „szyte na miarę” – dopasowane do Waszych potrzeb

Od 2000 roku specjalizujemy się w kompleksowej diagnostyce i leczeniu niepłodności. Zapewniamy dostęp do najnowocześniejszych metod i procedur. Pacjenci cenią nas w szczególności za jakość, skuteczność oraz indywidualne podejście do ich problemów. Z naszych usług korzystają zarówno pary z Polski, jak i z Europy, Rosji czy Stanów Zjednoczonych.

 

 • Joanna Liss
  Joanna Liss
  Kierownik Laboratorium In Vitro
 • prof. Krzysztof Łukaszuk
  prof. Krzysztof Łukaszuk
 • Bożena Maj
  Bożena Maj
 • Sebastian Pukszta
  Sebastian Pukszta
 • Dorota Białobrzeska-Łukaszuk
  Dorota Białobrzeska-Łukaszuk

Co roku ponad 10.000 Pacjentów wybiera Kliniki INVICTA!

1Skuteczność leczenia – jedna z najwyższych w kraju i Europie

W Klinikach INVICTA ok. 9 na 10 par osiąga swój cel. Statystyki dotyczą wszystkich Par, które konsultują się w naszych placówkach i kontynuują leczenie niezależnie od stosowanego postępowania i metod leczenia. W przypadku procedury in vitro – skuteczność zabiegów wynosi nawet 55,5% (średnia skuteczność u pacjentek poniżej 35 roku życia, we wszystkich Klinikach – rozumiana jako odsetek ciąż klinicznych na transfer). Uzyskujemy jeden z najwyższych odsetków ciąż w Polce i w Europie.

2Wiedza i doświadczenie

Podczas wieloletniej działalności wypracowaliśmy własne, autorskie rozwiązania, które przekładają się na osiągane wyniki i szczęście leczących się w INVICTA par. Wdrażamy nowatorskie procedury, prowadzimy innowacyjne badania i projekty naukowe, których celem jest rozwój wiedzy i metod stosowanych w medycynie wspomaganego rozrodu.

3Zespół ekspertów z różnych dziedzin

Do dyspozycji pacjentów jest prawie 100 doświadczonych lekarzy specjalistów różnych dziedzin. Zespół ekspertów tworzą lekarze ginekolodzy-położnicy wykwalifikowani w obszarze medycyny rozrodczości, endokrynolodzy, genetycy, immunolodzy, onkolodzy, anestezjolodzy, dietetycy, specjaliści akupunktury,  dietetycy i psycholodzy. Dzięki temu do problemu każdej z par możemy podejść w sposób indywidualny, dostosowując diagnostykę i leczenie do jej właściwych potrzeb. Nasz personel medyczny otacza Pacjentów troskliwą opieką, dbając o najwyższy poziom usług, gwarantując fachowość i wybór najskuteczniejszej ścieżki postepowania.

4Jedno z największych laboratoriów embriologicznych w Polsce

Dysponujemy jednym z największych laboratoriów embriologicznych w Polsce. Jego zespół tworzy 18 doświadczonych embriologów, w tym 3-óch z certyfikatem Senior Clinical Embriologist i 2-óch z certyfikatem Clinical Embryologist ESHRE. Dzięki nowoczesnym procedurom embriologicznym oraz innowacyjnym systemom hodowli zarodków, Laboratorium INVICTA zapewnia zarodkom optymalne warunki do rozwoju.

97% naszych Pacjentów
poleciłoby Klinikę INVICTA znajomym!

5Własne Pełnoprofilowe Laboratoria Medyczne

INVICTA posiada własne, jedyne w Polsce, laboratoria medyczne, specjalizujące się w diagnostyce niepłodności. Dzięki  wdrożonym procedurom jakościowym w 2013 roku uzyskały one Akredytację ISO 15189. Pacjentom oferujemy dostęp do kompleksowej diagnostyki niepłodności, diagnostyki genetycznej, cytogenetycznej, hormonalnej, badań infekcyjnych, mikrobiologicznych i innych, pełną umożliwiających ocenę ich stanu zdrowia i trafną diagnozę. INVICTA prowadzi też własne Laboratorium Badawczo-Rozwojowe pod kierownictwem prof. dr hab. n med. Krzysztofa Łukaszuka. W Laboratorium opracowywane są bądź udoskonalane metody badawcze oraz przygotowywane innowacyjne analizy i badania.

6Diagnostyka Preimplantacyjna PGD

Klinika INVICTA w 2005 roku, jako pierwsza w Polsce wprowadziła Diagnostykę Preimplantacyjną metodą FISH. Jako prekursor w skali światowej wdrożyliśmy do praktyki klinicznej innowacyjne badanie PGD metodą sekwencjonowania następnej generacji – NGS. Wykonujemy blisko 300 diagnostyk rocznie, badając blisko 2000 zarodków. Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Łukaszuka, opracowują także własne, indywidualne metody diagnostyczne PGD. Dzięki nim, pary które wcześniej nie miały szans na zdrowe potomstwo, dziś cieszą się rodzicielstwem! INVICTA jako jedyna placówka w Polsce jest członkiem ESHRE PGD Consortium. Klinika posiada status tzw. „full member”, który wymusza szczegółowe raportowanie wszystkich danych dotyczących PGD do stowarzyszenia.

7Jedyny w Polsce Genetyczny Bank Komórek Jajowych

Parom zapewniamy możliwość skorzystania z programów in vitro z komórkami darowanymi na rzecz niepłodnych par przez zdrowe kobiety. Anonimowe dawczynie współpracują z największym w Polsce Genetycznym Bankiem Komórek Jajowych INVICTA. Proces kwalifikacji obejmuje pełną diagnostykę medyczną (w tym badania genetyczne), weryfikację lekarzy specjalistów oraz obowiązkową konsultację  psychologiczną, którą INVICTA wprowadziła jako jedyna w Polsce. Dzięki temu  zarówno biorczyniom, jak i dawczyniom możemy zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa.

8Jakość usług i procesów

Jakość odgrywa w INVICTA szczególną rolę. Potwierdzają ten fakt nie tylko certyfikaty i akredytacje, w tym ISO 9001, ISO 14001, ISO 15189 czy Diagnostics Excellence – ale przede wszystkim Pacjenci, którzy skorzystali z naszych usług. Dzięki cyklicznym audytom wewnętrznym i kontrolom niezależnych, krajowych i międzynarodowych instytucji  możemy na bieżąco monitorować procesy i rozwijać się pod względem organizacji pracy. Personel INVICTA stale podnosi swoje kompetencje i doskonali umiejętności, by jeszcze zapewnić Pacjentom najwyższy standard opieki.

Loga_certyfikaty_blue_transp_small

9Dostęp do wyników online!

Każdy Pacjent INVICTA może otrzymać bezpłatny dostęp do serwisu MEDIPOINT.PL. Zapewnia on leczącym się w Klinice osobom szybki i wygodny dostęp do istotnych informacji.

MEDIPOINT umożliwia użytkownikom:

 • podgląd wszystkich badań laboratoryjnych wykonanych w Laboratoriach Medycznych INVICTA
 • podgląd recept wypisanych podczas wizyt
 • podgląd zaleceń lekarskich wypisanych podczas wizyt

Zapytaj obsługę Kliniki o serwis MEDIPOINT i korzystaj z jego funkcjonalności.

INVICTA Online

10Dogodna lokalizacja

Z myślą o komforcie Pacjentów, INVICTA dynamicznie rozwija sieć placówek. Nasze Kliniki zlokalizowane są w największych miastach Polski: w Gdańsku, w Warszawie i we Wrocławiu, w ścisłym ich centrum lub w jego pobliżu. Pacjenci mogą łatwo do nas dojechać zarówno własnym środkiem transportu, jak i komunikacja miejską. Droga z lotniska bądź dworca PKP zajmuje około 15-30 minut. Prowadzimy też filie w Słupsku i Gdyni, w których pary mogą zasięgnąć porady, wykonać badania i  po części poprowadzić leczenie bez konieczności dalekich dojazdów do kliniki.

Fertility Excellence to unikalny model postępowania, ukierunkowany na zwiększenie skuteczności i dostępności specjalistycznego leczenia dla pacjentów. Zakłada on zindywidualizowane podejście do problemów każdej pary przy jednoczesnej optymalizacji kosztów związanych z diagnostyką i terapią.

Model Fertility Excellence opracowany został w oparciu o sprawdzone standardy jakościowe, rekomendacje międzynarodowych stowarzyszeń medycznych i organizacji pacjenckich, a także gromadzone przez lata dane ponad 2000 pacjentów i przeprowadzone analizy naukowe. W roku 2011 program stworzony na bazie Fertility Excellence nagrodzony został prestiżowym Europejskim Medalem dla Usług przyznawanym przez Business Centre Club.

Model Fertility Excellence to:

 • możliwość szacowania skuteczności oraz wyznaczenia ram finansowych terapii, jeszcze zanim para przystąpi do leczenia
 • dobór procedur dodatkowych, metod diagnostycznych oraz rozwiązań systemowych, pozwalających na zwiększenie efektywności leczenia u Pacjentów, którym dotychczas nie zawsze można było pomóc
 • znaczy wzrost odsetka uzyskiwanych ciąż – średnia nawet do 60%

Dzięki zaawansowanej diagnostyce laboratoryjnej oraz na podstawie przeprowadzonych badań potrafimy zestawić przewidywaną efektywność leczenia z ponoszonymi przez Parę kosztami. Dzięki temu Pacjenci mają możliwość podjęcia decyzji o terapii – z pełną świadomością szans i ryzyk związanych m.in. z jej skutecznością.

Dzięki zaawansowanej diagnostyce laboratoryjnej oraz autorskiej metodologii oceny badań pod kątem procesu leczenia niepłodności, niektóre jego etapy jak np. stymulacja hormonalna, planowane są w sposób bardziej racjonalny finansowo. Dzięki temu możemy minimalizować koszty terapii, nie obawiając się o jej skuteczność.

Model jest wspierany przez nowoczesne rozwiązania informatyczne – m. in. system INVICTUS. Dzięki temu zespół naukowy pod kierownictwem prof. Krzysztofa Łukaszuka ma możliwość indywidualnego zarządzania procesem leczenia każdego Pacjenta. Podlega on rygorystycznym normom i jest stale kontrolowany – zarówno w zakresie diagnostycznym, jak i pod względem stosowanych procedur medycznych.