Diagnostyka, projekty, badania w INVICTA – osiągnięcia naukowe

Od początku swego istnienia INVICTA realizuje projekty badawcze i rozwojowe, będąc prekursorem nowych rozwiązań w zakresie leczenia i diagnostyki niepłodności.

prof. Krzysztof Łukaszuk
Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA

W INVICTA szczególny nacisk kładziemy na innowacyjność i doskonalenie wykorzystywanych narzędzi. Od początku swego istnienia firma realizuje projekty badawcze i rozwojowe, będąc prekursorem nowych rozwiązań w swojej branży. Dzięki współpracy z wiarygodnymi partnerami, odpowiedniemu zapleczu eksperckiemu oraz wsparciu Unii Europejskiej, inwestujemy w nowoczesne technologie i zasoby ludzkie, zapewniając najwyższą jakość naszych usług.


Korzystając z własnych laboratoriów diagnostycznych oraz laboratorium badawczo-rozwojowego specjalnie dla naszych Pacjentów rozwijamy diagnostykę laboratoryjną i metody leczenia niepłodności. Rozwiązania, które wdrażamy, są w Polsce często dostępne wyłącznie w Klinikach INVICTA.

Czy wiesz że...

INVICTA jest liderem we wprowadzaniu w Polsce innowacyjnych procedur medycznych z zakresu leczenia i diagnostyki niepłodności!

Nasze osiągnięcia naukowe

2016

Jedyne w Polsce certyfikowane badania genetyczne zarodków – UK Neqas Molecular Genetics Certificate.

2015

Diagnostyka preimplantacyjna aneuploidii i chorób jednogenowych z jednej biopsji – możliwe dzięki metodzie NGS.

2014

iMGE Test ™ (INVICTA Miscarriage Genetic Evaluation Test)- Diagnostyka genetyczna poronień metodą NGS.

2013

Badania PGT w kierunku aneuploidii wszystkich chromosomów metodą NGS (ang. next genration sequencing, sekwencjonowanie następnej generacji). INVICTA pierwsza na świecie!

2012

Autorska Diagnostyka Preimplentacyjna PGT w kierunku Zespołu Omenna. Diagnostyka Preimplantacyjna PGT z typowaniem HLA. INVICTA pierwsza w Polsce i trzecia na świecie!

2011

Diagnostyka autorska PGT w kierunku uwarunkowanego genetycznie niedosłuchu. Projekt zakończony sukcesem – narodzinami zdrowego dziecka. INVICTA pierwsza w Polsce!

2010

Procedura FAMSI. Functional fine, Acrosome activated, Morphologically selected Sperm Injection. INVICTA pierwsza w Polsce!

2009

Mrożenie Tkanki Jajnikowej – innowacyjna i efektywna metoda zabezpieczenia płodności. INVICTA pierwsza w Polsce!

2008

Separacja Plemników.
INVICTA pierwsza w Polsce!

2007

AMH – badanie rezerwy jajnikowej i Inhibina B. Jedyne Laboratorium w Polsce, które uzyskało certyfikat w ramach międzynarodowego programu Extremal Quality Assurance Schemes for Reproductive Medicine (EQASRM). INVICTA pierwsza w Polsce!

Fragmentacja DNA Plemnika – zaawansowane badanie nasienia. INVICTA pierwsza w Polsce!

2006

Zespół Smith-Lemli-Opitz (SLOS) – procedura PGT zakończona sukcesem (urodzone zdrowe dzieci) – wyniki opublikowane w “Fertility Sterility”. INVICTA pierwsza w Polsce!

2005

Wykonanie pierwszej Diagnostyki Preimplantacyjnej PGT w Polsce. INVICTA pierwsza w Polsce!
Mrożenie komórek jajowych i zarodków metodą witryfikacji. INVICTA pierwsza w Polsce!

2003

Mrożenie komórek jajowych. INVICTA pierwsza w Polsce!
IVM – dojrzewanie komórek jajowych. INVICTA pierwsza w Polsce!

2000

INVICTA otworzyła Klinikę Leczenia Niepłodności, Laboratoria Medyczne oraz Bank Nasienia i Komórek Jajowych w Gdańsku. INVICTA pierwsza w Polsce Północnej!

 • Liss J, Kunicki M, Czyzyk, A, Pastuszek E, Zabielska J, Męczekalski B, Lukaszuk K, Clinical Utility of Different anti-Müllerian hormone – AMH Assays for the purpose of pregnancy prediction, Gynecological Endocrinology 2017 (przyjęty do druku)
 • Pastuszek E, Lukaszuk A, Kunicki M, Mockun J, Kloss G, Malinowska I, Czyzyk A, Meczekalski B, Łukaszuk K, New AMH assay allows rapid point of care measurements of ovarian reserve, Gynecological Endocrinology 2017 (przyjęty do druku)
 • Pastuszek E, Kiewisz J, Skowronska P, Liss J, Lukaszuk M, Bruszczynska A, Jakiel G, Lukaszuk K, An investigation of the potential effect of sperm nuclear vacuoles in human spermatozoa on DNA fragmentation using a neutral and alkaline Comet assay, 2017 Mar;5(2):392-398, doi: 10.1111/andr.12324
 • Łukaszuk K, Pastuszek E, Samojedny A. Comment on: “Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI) does not improve outcome in patients with two successive IVF-ICSI failures” by Gatimel et al. J Assist Reprod Genet [Internet]. 2016; doi:10.1007/s10815-016-0746-9
 • Męczekalski B, Czyzyk A, Kunicki M, Podfigurna-Stopa A, Plociennik L, Jakiel G, Maciejewska-Jeske M, Łukaszuk K. Fertility in women of late reproductive age: the role of serum anti-Müllerian hormone (AMH) levels in its assessment. J Endocrinol Invest. 2016 Jun 14. [Epub ahead of print]”
 • Łukaszuk K, Jakiel G, Kuczynski W, Pukszta S, Liss J. Next generation sequencing for preimplantation genetic testing of blastocysts aneuploidies in women of different ages. 2016;23(1):163–6.
 • Liss J, Chromik I, Szczyglinska J, Jagiello M, Lukaszuk A, Lukaszuk K. Current Methods for Preimplantation Genetic Diagnosis. Ginekol Pol. 2016;87(7):522–6.
 • Kunicki M, Łukaszuk K, Liss J, Skowrońska P, Szczyptańska J. Granulocyte colony stimulating factor treatment of resistant thin endometrium in women with frozen-thawed blastocyst transfer. Syst Biol Reprod Med. 2016 Nov 22:1-9. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27874292.”
 • Skowrońska P, Pastuszek E, Kuczyński W, Jaszczoł M, Kuć P, Jakiel G, Wocławek-Potocka I, Łukaszuk K. The role of vitamin D in reproductive dysfunction in women – a systematic review. Ann Agric Environ Med. 2016 Dec 23;23(4):671-676.
 • Krzysztof Łukaszuk 1,2,3, Łukasz Płóciennik 1, Aron Łukaszuk 1, Dorota Białobrzeska D; The heterogenity of AMH depletion models across assays in 12917 woman; 2015 ASRM Annual Meeting; Baltimore 10/2015
 • Liss J, Bruszczyńska A, Pukszta S, Łukaszuk K, The frequency of aneuploidy status of day 5 and day 6 blastocysts assessed by next-generation sequencing technology (NGS) application, 31th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, plakat, Lizbona, 06/2015
 • Łukaszuk K, Kuczyński W, Pukszta S, Liss J, Kulwikowska P, Zabielska J; Aneuploidy Screening in Blastocoel Fluid During Next Generation Sequencing (NGS)-Based Preimplantation Genetic Diagnosis (PGT); Controversies in preconception, preimplantation and prenatal genetic diagnosis: How will genetics technology drive the future? (CoGEN); Paryż 9/2015″
 • Łukaszuk K, Kunicki M, Liss J, Jakiel G; Could serum dehydroepiandrosterone sulphate (DHEAS) concentration and the models incorporating it help clinicians to predict IVF outcomes in women with normal ovarian reserve undergoing their first long protocol; 11th World Congress of the European Society of Gynecology (ESG), Praga 10/2015
 • Łukaszuk K, Liss J, Pukszta S, Wells D, Cybulska C, Łukaszuk A, Zabielska J; Relationship between cleavage-stage embryo’s developmental potential and their mitochondrial DNA content assessed by next generation sequencing (NGS), Ovarian Club VI, Barcelona 11/2015
 • Łukaszuk K, Ludwikowska B, Kłos G, Malinowska I, Jakiel G, Zabielska J, Kulwikowska P, OC reduce ovarian reserve assessment values in duration and dose dependent manner, Fertility Control Club, Barcelona 02/2015
 • Łukaszuk K, Nelson SM, Pastuszek E, Kłoss G, Malinowska I, Liss J, Łukaszuk A, Kunicki M, Płóciennik Ł; Validity of new automated AMH assay versus manual tests; 11th World Congress of the European Society of Gynecology (ESG), Praga 10/2015
 • Łukaszuk K, Pukszta S, Kuczyński W, Cybulska C, Liss J, Zabielska J, Mitochondrial DNA copy number assessed using next generation sequencing (NGS), as a selection criteria for viable embryo for transfer, 31th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, plakat, Lizbona, 06/2015
 • Pukszta S, Łukaszuk K, Cybulska C, Liss J, Płóciennik Ł, Kuczynski W, Wójcicka L, Kulwikowska P, Zabielska J, The impact of next-generation sequencing (NGS) preimplantation genetic diagnosis (PGT) on pregnancy rate after frozen blastocyst embryo transfer, 31th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, plakat, Lizbona, 06/2015
 • Kunicki M, Łukaszuk K, Liss J,; DHEA in women with hypoandrogenism—debate remains open ; Nature Reviews Endocrinology; 07/2015; 11(9). DOI:10.1038/nrendo.2015.107
 • Łukaszuk K, Kuczyńska A, Pukszta S, Kuć P, Kuczyński W, Łukaszuk J, et al. Pierwsze na świecie zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji w praktyce klinicznej w diagnostyce przedimplantacyjnej–opis przypadku The application of the next generation sequencing in the preimplantation genetic diagnostics–a case report.2015;1(1):93–6.
 • Łukaszuk K, Pukszta S, Ochman K, Cybulska C, Liss J, Pastuszek E, Zabielska J,Woclawek-Potocka I,; Healthy Baby Born to a Robertsonian Translocation Carrier following Next-Generation Sequencing-Based Preimplantation Genetic Diagnosis: A Case Report ; AJP Reports; 07/2015; 5(2). DOI:10.1055/s-0035-1558402
 • Łukaszuk K, Wcisło M, Liss J, Stachowicz A, Jakiel G, Łukaszuk M, Pastuszek E, Woclawek-Potocka I, Galvao A, Białobrzeska D; First Pregnancy, Somatic and Psychological Status of a 4-Year-Old Child Born following Annexin V TESA Sperm Separation ; AJP Reports; 04/2015; 5(2). DOI:10.1055/s-0035-1548726
 • Kunicki M, Łukaszuk K, Jakiel G, Liss J,; Serum Dehydroepiandrosterone Sulphate Concentration Is Not a Predictive Factor in IVF Outcomes before the First Cycle of GnRH Agonist Administration in Women with Normal Ovarian Reserve ; PLoS ONE; 03/2015; 10(3):e0118570. DOI:10.1371/journal.pone.0118570
 • Liss J, Kiewisz J, Zabielska J, Kulwikowska P, Łukaszuk K; Application of FISH method for preimplantation genetic diagnostics of reciprocal and Robertsonian translocations ; Folia Histochemica et Cytobiologica; 07/2015; 53(2). DOI:10.5603/FHC.a2015.0017
 • Łukaszuk K, Kunicki M, Kulwikowska P, Liss J, Pastuszek E, Jaszczołt M, Męczekalski B, Skowroński K; The impact of the presence of antithyroid antibodies on pregnancy outcome following intracytoplasmatic sperm injection-ICSI and embryo transfer in women with normal thyreotropine levels ; Journal of endocrinological investigation; 08/2015; 38(12). DOI:10.1007/s40618-015-0377-5
 • Łukaszuk K, Liss J, Kunicki M, Kuczyński W,Pastuszek E, Jakiel G, Płóciennik Ł,Zieliński K,Zabielska J; Estradiol Valerate Pretreatment in Short Protocol GnRH-Agonist Cycles versus Combined Pretreatment with Oral Contraceptive Pills in Long Protocol GnRH-Agonist Cycles: A Randomised Controlled Trial ; BioMed Research International; 03/2015; DOI:10.1155/2015/628056
 • Łukaszuk K, Pastuszek E, Kiewisz J, Kulwikowska P, Łukaszuk M; Sperm parameters and DNA fragmentation of balanced chromosomal rearrangements carriers ; Folia Histochemica et Cytobiologica; 12/2015; DOI:10.5603/fhc.a2015.0032
 • Łukaszuk K, Pukszta S, Wells D, Cybulska C, Liss J, Płóciennik Ł, Kuczyński W, Zabielska J; Routine use of next-generation sequencing for preimplantation genetic diagnosis of blastomeres obtained from embryos on day 3 in fresh in vitro fertilization cycle ; Fertility and Sterility; 01/2015; DOI:10.1016/j.fertnstert.2014.12.123
 • Milewski R, Kuć P, Kuczyńska A, Stankiewicz B, Łukaszuk K, Kuczyński W; A predictive model for blastocyst formation based on morphokinetic parameters in time-lapse monitoring of embryo development ; Journal of Assisted Reproduction and Genetics; 01/2015; DOI:10.1007/s10815-015-0440-3
 • Nelson SM, Pastuszek E, Kłoss G, Malinowska I, Liss J, Łukaszuk A, Płóciennik Ł, Łukaszuk K,; Two new automated, compared with two enzyme-linked immunosorbent, antimüllerian hormone assays ; Fertility and Sterility; 07/2015; 104(4). DOI:10.1016/j.fertnstert.2015.06.024
 • Bialobrzeska D, Łukaszuk K, Pukszta S, Liss J, Ochman K, The first clinical use of the next generation sequencing in preimplantation genetic diagnosis of Robertsonian translocation – case report, VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, plakat, Toruń, 9/2014
 • Bialobrzeska-Lukaszuk D, Łukaszuk K, Pukszta S, Liss L, Ochman K, The first clinical use of the next generation sequencing in preimplantation genetic diagnosis of Robertsonian translocation – case report, 30th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, plakat, Monachium, 06/2014
 • Łukaszuk A, Łukaszuk K, Kunicki M, Kuczyński W, Ludwikowska B, Liss J, A comparison of the second-generation Beckman Coulter IVD and first-generation AnshLabs ELISA assays for anti-Müllerian hormone in patients undergoing IVF treatment, 30th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, plakat, Monachium, 06/2014
 • Łukaszuk K, Kuczyński W, Pukszta S, Liss J, Aneuploidy screening of blastocoel fluid and blastocyst trophoectoderm with Next Generation Sequencing (NGS), VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, plakat, Toruń, 9/2014
 • Łukaszuk K, Kuczyński W, Pukszta S, Liss J, Elevated mitochondrial DNA copy number, assessed during Preimplantation Genetic Diagnosis (PGT) with Next Generation Sequencing (NGS) is associated with higher aneuploidy rate, VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, plakat, Toruń, 9/2014
 • Łukaszuk K, Liss J, Kunicki K, Pastuszek E, Jakiel G, Plóciennik Ł, Zieliński K, Estradiol valerate pretreatment in short protocol GnRH-agonist cycles versus combined pretreatment with oral contraceptive pills in long protocol GnRH-agonist cycles: a randomized controlled trial, VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, plakat, Toruń, 9/2014
 • Łukaszuk K, Ludwikowska B, Kłos G, Jakiel G, Zabielska J, Roche automatic AMH assay change the clinical procedures and gives new opportunities, Ovarian Club IV, Paris, 11/2014
 • Łukaszuk K, Pukszta S, Kuczynski W, Cybulska C, Liss J, Mitochondrial DNA copy number, assessed during Preimplantation Genetic Diagnosis with Next Generation Sequencing – selection criteria for embryo transfer prioritization, Ovarian Club IV, Paris, 11/2014
 • Łukaszuk K, Pukszta S, Liss J, Cybulska C, The application of post-light semiconductor-based next-generation sequencing in clinical cases of preimplantation aneuploidy screening (PGS) with fresh embryo transfer, European Human Genetics Conference 2014, Milan, Włochy 05-6/2014
 • Łukaszuk K, Pukszta S, Wells D, Cybulska C, Liss J, Plociennik Ł, Kuczynski W, Zabielska J, .Routine use of next generation sequencing (NGS) for preimplantation genetic diagnosis (PGT) of blastomeres obtained from embryos on day 3 in fresh IVF cycles, COGI, Ho Chi Minh City, 11/2014
 • Pukszta S, Łukaszuk K, Liss J, Cybulska C, The application of post-light semiconductor-based next-generation sequencing in clinical cases of preimplantation aneuploidy screening (PGS) with fresh embryo transfer, 30th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, plakat, Monachium, 06/2014
 • Pukszta S, Łukaszuk K, Liss J, Cybulska C, The application of post-light semiconductor-based next-generation sequencing in clinical cases of preimplantation aneuploidy screening (PGS) with fresh embryo transfer, VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, plakat, Toruń, 9/2014
 • Wcislo M, Liss J, Grzymkowska M, Kunicki M, Łukaszuk K, Follicular fluid levels of anti-Mullerian hormone (AMH) as a predictor of oocyte maturation and embryonic development in modified natural cycle-IVF (MNC-IVF), 30th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, plakat, Monachium, 06/2014
 • Wcisło M, Liss J, Grzymkowska M, Kunicki M, Łukaszuk K, Follicular fluid levels of anti-Mullerian hormone (AMH) as a predictor of oocyte maturation and embryonic development in modified natural cycle-IVF (MNC-IVF), VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, plakat, Toruń, 9/2014
 • Łukaszuk K, Kalwak K, Pukszta S, Liss J, Jakiel G, Wocławek-Potocka I, Galvao A, Waśniewski T; Preimplantation genetic diagnosis of human leukocyte antigen for X-linked immunoproliferative syndrome caused by SAP mutation ; European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology; 09/2014; 182C:252-253. DOI:10.1016/j.ejogrb.2014.09.034
 • Łukaszuk K, Kunicki M, Jakiel G; Antimullerian hormone generation II assay nomogram ; Fertility and Sterility; 06/2014; 102(1). DOI:10.1016/j.fertnstert.2014.05.00
 • Kunicki M, Łukaszuk K, Woclawek-Potocka I, Liss J, Kulwikowska P, Szczyptańska J; Evaluation of Granulocyte Colony-Stimulating Factor Effects on Treatment-Resistant Thin Endometrium in Women Undergoing In Vitro Fertilization ; BioMed Research International; 02/2014; 2014:913235. DOI:10.1155/2014/913235
 • Łukaszuk K, Kuczynski W, Kunicki M, Ludwikowska B, Liss J, Malinowska I, Łukaszuk A, Bednarowska A, Kuczyńska A, Kuć P, Pastuszek E,; Comparison of the second-generation Beckman Coulter IVD and first-generation AnshLabs ELISA assays for anti-Müllerian hormone in patients undergoing IVF treatment ; Ginekologia polska; 10/2014; 85(10):778-83
 • Łukaszuk K, Liss J, Kunicki M, Jakiel G, Waśniewski T, Woclawek-Potocka I, Pastuszek E; Anti-Müllerian hormone (AMH) is a strong predictor of live birth in women undergoing assisted reproductive technology ; Reproductive biology; 09/2014; 14(3). DOI:10.1016/j.repbio.2014.03.004
 • Łukaszuk K, Ludwikowska B, Liss J, Kunicki M, Sawczak M, Łukaszuk A, Płóciennik Ł, Jakiel G, Waśniewski T, Woclawek-Potocka I, Bialobrzeska D; Decreasing Quality of the New Generations of Anti-Müllerian Hormone Assays ; BioMed Research International; 03/2014; 2014:165352. DOI:10.1155/2014/165352
 • Bednarowska-Fisiak A, Wcisło M, Liss J,Świder A, Szczyglińska J, Grzymkowska M, Bruszczyńska A, Głowacka J, Kitowska-Marszałkowska K, Krapchev M, Mirecka A, Wiśniewska K, Łukaszuk K, Pregnancy outcome after magnetic activated cel sorting used during sperm preparation before intracytoplasmic sperm injectionin men with a high rite of sperm DNA fragmentation., 29th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, plakat, Londyn, 07-10.07.2013
 • Kulwikowska P, Pastuszek E, Łukaszuk K., Wpływ obecności przeciwciał anty-TPO na jakość zapłodnienia in vitro. II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Per scientiam ad salutem aegroti” Zamieszczono w materiałach konferencyjnych, Collegium Medicum UMK Bydgoszcz, 26-27.04.2013
 • Łukaszuk K, Kunicki M, Liss J, Kulwikowska P, Szczyptańska J., GCSF in treatment of thin endometrium women undergoing IVF. Winter Forum. Together for success! Cluj-Napoca, Romania, Abstracts: s.32, Cluj-Napoca, Romania, 02-21/23-2013
 • Pastuszek E, Kulwikowska P, Liss J, Wiśniewska J, Łukaszuk K., Acupuncture in IVF treatments. Winter Forum. Together for success! Cluj-Napoca, Romania, Abstracts:s. 27, Cluj-Napoca, Romania, 02-21/23-2013
 • Bruszczynska A, Glowacka J, Kunicki M, Jakiel G, Waśniewski T, Jaguszewska K, Liss J, Łukaszuk K., The value of I generation AMH measurements kits for prediction of live birth in women undergoing assisted reproductive technology., 29th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, plakat, Londyn, 07-10.07.2013
 • Kulwikowska P, Pastuszek E, Liss J, Łukaszuk K., The impact of the presence antithyroid antibody on pregnancy outcome following the in vistro fertilization and embryo transfer., Winter Forum. Together for success! Cluj-Napoca, Romania, Abstracts: s. 25-26, Cluj-Napoca, Romania, 02-21/23-2013
 • Liss J, Łukaszuk K, Głowacka J, Bruszczyńska A., Serum anti-Mullerian hormone measurements and human blastocyst development after IVF, 29th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, plakat, Londyn, 07-10.07.2013
 • Łukaszuk K, Ludwikowska B, Liss J, Kunicki M, Sawczak M, Łukaszuk A, Białobrzeska D., Quality of the new generation of amh assays. Ovarian CLUB III, Zamieszczono w materiałach konferencyjnych, Paris, 14-16.11.2013
 • Pastuszek E, Kulwikowska P, Łukaszuk K., Wpływ akupunktury podczas stymulacji i/lub krótko przed i po transferze zarodków na powodzenie zapłodnienia pozaustrojowego., II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Per scientiam ad salutem aegroti”, Zamieszczono w materiałach konferencyjnych, Collegium Medicum UMK Bydgoszcz, 26-27.04.2013
 • Wcisło M, Liss J, Świder A, Szczyglińska J, Grzymkowska M, Bruszczyńska A, Głowacka J, Krapchev M, Mirecka A, Kitowska–Marszałkowska K, Wiśniewska K, Łukaszuk K., Reduction of sperm DNA fragmentation using the magnetic activated cel sorting (MACS) with annexin V microbeads in assisted reproduction. 29th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, plakat, Londyn, 07-10.07.2013
 • Kłoss GA, Maj B, Łukaszuk K., Porównanie wyników oznaczeń wolnej podjednostki β ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (FβHCG) i ciążowego białka osoczowego A (PAPP-A) zyskanych przy zastosowaniu dwóch technologii pomiarowych: TRACE i 6ECLIA., J Diagn Lab. 2013; 49 (3): 225-231.
 • Lipińska J, Stefanowicz M, Waśniewski T, Łukaszuk K., Evaluation of the impact of individual and environmental factors on the prognosis of women with vulvar cancer., Pol Ann Med. 2013;20:110-116.
 • Lukaszuk K, Kunicki M, Liss J, Lukaszuk M, Jakiel G.,  Use of ovarian reserve parameters for predicting live births in women undergoing in vitro fertilization. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Feb 25. pii: S0301-2115(13)00056-0. doi: 10.1016/j.ejogrb.2013.01.013. [Epub ahead of print] Department of Perinatology, Medical University, Gdańsk, Poland; INVICTA Fertility and Reproductive Center, Gdańsk, Poland.
 • Łukaszuk K, Kunicki M, Liss J, Bednarowska A, Jakiel G., Probability of live birth in women with extremely low anti-Müllerian hormone concentrations. Reproductive biomedicine online 09/2013; 28(1). DOI:10.1016/j.rbmo.2013.09.017
 • Łukaszuk K, Kunicki M, Liss J, Łukaszuk M, Jakiel G., Use of ovarian reserve parameters for predicting live births in women undergoing in vitro fertilization. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013; 168: 173-177.IF:1,843, MNiSW: 25
 • Michalska D, Jaguszewska K, Liss J, Kitowska K, Mirecka A, Łukaszuk K., Comparison of whole genome amplification and nested-PCR methods for preimplantation genetic diagnosis for BRCA1 gene mutation on unfertilized oocytes-a pilot study. Hered Cancer Clin Pract. 2013; 11:10. IF: 1,714, MNiSW: 15
 • Pastuszek E, Liss J, Kulwikowska P, Wiśniewska J, Łukaszuk K., Influence of acupuncture on pregnancy rates in women undergoing in vitro fertilization., Pol Ann. Med. 2013; 20 (2):117-123.
 • Liss J, Mirecka A, Kitowska K, Łukaszuk K., Preimplantaion genetic diagnosis of hearing loss with 35delG mutation in GJB2 gene – preliminary report. Otolaryngol Pol. 2011 Nov-Dec;65(6):443-6. doi: 10.1016/S0030-6657(11)70738-7. Polish.
 • Boeckx C, Wouters A, Pauwels B, Deschoolmeester V, Specenier P, Łukaszuk K., et al. Expression analysis on archival material: Comparison of 5 commercially available RNA isolation kits for FFPE material. Diagnostic Molecular Pathology. 2011;20(4):203-11.
 • Łukaszuk K, Liss J, Jakiel G. „Internal coasting” for prevention of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) in IVF/ICSI. .Ginekol Pol. 2011 Nov;82(11):812-6
 • Liss J, Bruszczyńska A, Łukaszuk K., Preimplantation genetic diagnosis in prevention of genetic diseases –diagnostic of spinal muscular atrophy (SMA). Ginekol Pol. 2010 Dec;81(12):918-21. Polish.
 • Baay MFD, Nakonieczny M, Wozniak I, Deschoolmeester V, Liss J, Łukaszuk K., et al. Microsatellite instability and HPV genotype in polish women with cervical cancer. Eur J Gynaecol Oncol. 2009;30(2):162-6.
 • Bielawska K, Liss J, Nocoń K, Łukaszuk K. Detection of selected mutations in the CFTR gene in single cells for the use in preimplantation genetic diagnosis of cystic fibrosis. Ginekol Pol. 2009;80(5):348-53
 • Jasiel-Walikowska E, Nedoszytko B, Lange M, Jóźwik A, Nowak J, Łukaszuk K, et al. Clinical picture, cytogenetic and molecular investigations in familial case of dyskeratosis congenita. Przeglad Dermatologiczny. 2008;95(6):537-41.
 • Deschoolmeester V, Baay M, Wuyts W, Van Marck E, Van Damme N, Vermeulen P, Łukaszuk K et al. Detection of microsatellite instability in colorectal cancer using an alternative multiplex assay of quasi-monomorphic mononucleotide markers. Journal of Molecular Diagnostics. 2008;10(2):154-9.
 • Nakonieczny M, Jezierski G, Woźniak I, Liss J, Pawłowski R, Preis K, Świątkowska-Freund K, Wójcikowski Cz, Łukaszuk K. Wykorzystanie ilościowej fluorescencyjnej techniki PCR (QF-PCR) w diagnozowaniu wybranych aneuploidii chromosomowych u płodu. Przegl Lek. 2008;65:119-121
 • Liss J, Łukaszuk K, Bruszczynska A, Szczerkowska Z, Rebala K. Pregnancy and life after preimplantation genetic diagnosis of Smith-Lemli-Opitz syndrome. Fertil Steril. 2008 Nov;90(5):2011.e13-6
 • Łukaszuk K, Liss J, Gulczynski J, Nowaczyk M, Nakonieczny M, Piatkowski M, et al. Predictive value of HPV DNA in lymph nodes in surgically treated cervical carcinoma patients-A prospective study. Gynecol Oncol. 2007;104(3):721-6.
 • Łukaszuk K, Liss J, Nowaczyk M, Sliwinski W, Maj B, Wozniak I, et al. Survival of 231 cervical cancer patients, treated by radical hysterectomy, according to clinical and histopathological features. Eur J Gynaecol Oncol. 2007;28(1):23-7
 • Łukaszuk K, Liss J. Detection of HPV DNA presence in lymph nodes as predictive factor in cervical carcinoma patients. Wiadomości Lekarskie. 2007;60(7-8):365-70.
 • Łukaszuk K, Liss J, Lukaszuk M, Maj B. Reply of the authors [9]. Fertil Steril. 2006;85(1):271.
 • Łukaszuk K, Liss J, Łukaszuk M, Maj B. Reply of the authors. Steril. 2006; vol. 85, nr 1, 271
 • Łukaszuk K. [Koment.] Techniki wspomaganego rozrodu: czy uzyskanie ciąży pojedynczej rzeczywiście jest równoznaczne z sukcesem? /Ch.J.Lockwood / Ginekol. Dypl. 2006; 2: 30-31 bibliogr. 6 poz.
 • Łukaszuk, J. Liss. Prevention of ovarian hyperstimulation syndrome by ovarian stimulation with internal coasting. Hum. Reprod. 2006, 21, suppl.1, i56
 • Łukaszuk K, Liss J, Śliwiński W.  Rola HPV w etiopatogenezie raka szyjki macicy. Ginekologia onkologiczna : nowotwory pochwy, sromu, szyjki i trzonu macicy. Cz. 1 : Skrypt dla studentów medycyny i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii / pod red. Dariusza Wydry, Janusza Emericha, Gdańsk, Akademia Medyczna, 2006, 70-96
 • Łukaszuk K. Optimizig stimulation protocols. W: Contemporary perspectives on assisted reproductive technology. N Allahbadia, R. Merchant. 2006, Elsevier. ISBN 81-8147-782-0
 • Łukaszuk K, Nakonieczny M, Wójcik D, Liss J, Preis K, Emerich J. Przypadek ciąży heterotopowej po zapłodnieniu pozaustrojowym. Przegl. Lek. 2006, 63, 4, 239-241
 • Łukaszuk K, Liss J, Woźniak I, Emerich J. Ocena korelacji obecności DNA HPV w węzłach chłonnych chorych na raka szyjki macicy z parametrami histopatologicznymi w zmianie pierwotnej. Przegl Lek. 2006;63:113-116
 • Liss, M. Łukaszuk, B. Maj, K. Łukaszuk. Increase of the pregnancy rate by the estradiol supplementation during the luteal phase in IVF-ET cycles. Hum. Reprod. 2005; vol. 20, suppl. 1,  120-121
 • Łukaszuk, J. Liss, B. Maj, J. Orpel. New method of ovarian hyperstimulation syndrome prevention. Fertil. Steril. 2005, 84, suppl. 1, S95-S96
 • Łukaszuk K. Endokrynologia ciąży. W Położnictwo: wybrane zagadnienia medycyny perinatalnej; skrypt dla studentów medycyny. Cz. 1 / pod red. Krzysztofa Preisa, Gdańsk: Akademia Medyczna, 2005, 66-69
 • Łukaszuk K, Liss J, Lukaszuk M, Maj B. Optimization of estradiol supplementation during the luteal phase improves the pregnancy rate in women undergoing in vitro fertilization-embryo transfer cycles. Fertil Steril. 2005;83(5):1372-6.
 • Łukaszuk K, Liss J, Łukaszuk M, Maj B. Optimization of estradiol supplementation during the luteal phase improves the pregnancy rate in women undergoing in vitro fertilization embryo transfer cycles. Steril. 2005; vol. 83, nr 5, 1372-1376
 • Łukaszuk, J. Liss, W. Śliwiński, M. Nakonieczny, M. Nowaczyk, M. Baay, J. Emerich. HPV DNA lymph node presence and lymph node metastases in cervical cancer patients have the same meaning for prognosis : a prospective study. IGCS 10th Biennial Meeting Abstracts, Edinburgh, October 3-7, 2004. Int. J. Gynecol. 2004; vol. 14, suppl. 1, s. 14
 • Trzonkowski, E. Szmit, J. Myśliwska, J. Więckiewicz, K. Łukaszuk, L. B.Brydak, A. Dobyszuk, M. Machała, A. Myśliwski. Association between cytomegalovirus infection, enhanced proinflammatory response and low level of anti-hemagglutinins during anti-influenza vacci-nation : an impact of immunosenescence. 12th International Congress of Immunology and 4th Annual Conference of FOCIS, Montréal, Canada, July 18-23, 2004. Clin. Invest. Med. 2004; vol. 27, nr 4, s. 18A
 • Łukaszuk K, Liss J, Wozniak I, Sliwinski W, Emerich J, Wojcikowski C. HPV and histological status of pelvic lymph node metastases in cervical cancer: A prospective study. J Clin Pathol. 2004;57(5):472-6.
 • Trzonkowski P, Myśliwska J, Godlewska B, Szmit E, Łukaszuk K, Więckiewicz J, et al. Immune consequences of the spontaneous pro-inflammatory status in depressed elderly patients. Brain Behav Immun. 2004;18(2):135-48.
 • Godlewska, P. Trzonkowski, J. Myśliwska, E. Szmit, K. Łukaszuk, J. Więckiewicz, L. B. Brydak, M. Machała, J. Landowski, A. Myśliwski. Immune consequences of the spontaneous proinflammatory status in depressed elderly patients. 15th European Immunology Congress (EFIS 2003). Rhodes island, Greece, June 8-12, 2003. Immunol. Lett.2003; vol. 87, nr 1/3, s. 295
 • Łukaszuk, J. Liss, J. Emerich, Cz. Wójcikowski. Quantity estimation of the E2/E6 HPV16 gene products ratio can be a prognostic marker for the stage of the cervical cancer carcinogenesis. W: EUROGIN 2003: Preventing and centrolling cervical cancer in the New Millenium: 5th International Multidiscipilinary Congress, Paris, April 13-16, 2003
 • Śliwiński, K. Łukaszuk, J. Liss, I. Woźniak, E. Majdak, J. Emerich, Cz. Wójcikowski. Detection of HPV DNA in lymph nodes from cervi-cal cancer patients. European Society of Gynaecological Oncology Meeting. Int. J. Gynecol. Cancer.2003; vol. 13, suppl. 1, s. 32-33
 • Łukaszuk K, Liss J, Woźniak I, Emerich J, Wójcikowski Cz. Human Papillomavirus Type 16 Status in Cervical Carcinoma Cells DNA Given by Multiplex PCR. J Clin. Microbiol. 2003; 41, 608-612
 • Łukaszuk K, Liss J, Białobrzeska D, Wójcikowski Cz. Wartość prognostyczna oceny morfologicznej przedjądrzy zapłodnionych komórek jajowych na odsetek implantacji ludzkich zarodków. Ginekol. Pol.2003; t. 74, nr 7, 508-513
 • Łukaszuk K, Liss J, Emerich J, Wójcikowski Cz. Zastosowanie ilościowej oceny kopii genów E2/E6 HPV16 jako markera diagnostycznego raka szyjki macicy. Ginekol. Pol.2003; t. 74, nr 9, 793-798
 • Łukaszuk K, Liss J, Gulczyński J, Woźniak I, Emerich J, Wójcikowski Cz. Występo-wanie DNA wirusa HPV 16 w przerzutach do węzłów chłonnych u chorych na raka szyj-ki macicy. Ginekol. Pol.2003; t. 74, nr 2, 87-90
 • Łukaszuk K, Liss J, Wozniak I, Emerich J, Wójcikowski C. Human papillomavirus type 16 status in cervical carcinoma cell DNA assayed by multiplex PCR. J Clin Microbiol. 2003;41(2):608-12.
 • Łukaszuk K, Wójcikowski Cz. Ocena odpowiedzi humoralnej myszy na transplantowa-ne komórki wysp trzustkowych szczura. Diabetol. Dośw. Klin.2003; t. 3, nr 1, 27-34
 • Nakonieczny M. Łukaszuk K, Kusiak E, Woźniak I, Piątkowski M, Maj B, Wójcikowski Cz. Stężenie leptyny u kobiet w ciąży niepowikłanej i powikłanej cukrzycą ciążową (GDM). Diabetol. Dośw. Klin.2003; t. 3, nr 5, 425-431
 • Śliwiński W, Dębniak J, Łukaszuk K, Emerich J. Powikłania chirurgicznego leczenia chorych z inwazyjnym rakiem szyjki macicy. Ginekol. Pol.2003; t. 74, nr 8, 577-584
 • Trzonkowski P, Myśliwska J, Szmit E, Więckiewicz J, Łukaszuk K, Brydak LB, et al. Association between cytomegalovirus infection, enhanced proinflammatory response and low level of antihemagglutinins during the anti-influenza vaccination – an impact of immunosenescence. 2003;21(25-26):3826-36.
 • Trzonkowski P, Myśliwska J, Szmit E, Więckiewicz J, Łukaszuk K, Brydak LB, Machała M, Myśliwski A. Association between cytomegalovirus infection, enhanced proin-flammatory response and low level of anti-hemagglutinins during the anti-influenza vaccination: an impact of immunosenescence. Vaccine 2003; 21, 3826-3836
 • Mielcarek, D. Wydra, K. Łukaszuk, J. Dębniak, J. Kobierski, K. Ciach, J. Emerich. Second look laparoscopy in the management of ova-rian cancer. World Congress on Gynecological Endoscopy: 1st Croatian Congress on Gynecological Endoscopy, Dubrovnik, Croatia, May 15-18, 2002: abstract book. S57.
 • Liro M, Olszewski J, Kobierski J, Emerich J, Łukaszuk K. An advanced cervical carcinoma coexisting with pregnancy in 19-years old primipara–a case report and review of current literature. Ginekol Pol. 2002;73(4):325-30.
 • Królikowska B, Olszewski J, Konarzewska J, Łukaszuk K, Wójcikowski Cz. Ocena stężenia lipidów u kobiet z cukrzycą ciążową. Diabetol. Dośw. Klin. 2002, 2(2), 129-132
 • Liss J, Łukaszuk K, Gulczyński J, Zwaliński M, Woźniak I, Emerich J, Wójcikowski Cz. Występowanie DNA wirusa HPV u pacjentek z rakiem szyjki macicy w regionie gdańskim. Gin. Pol. 2002; 73(9), 740-745
 • Liss J, Łukaszuk K, Wójcikowski Cz. Zastosowanie łańcuchowej reakcji polimerazy – PCR w diagnozowaniu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego – HPV. Diagn. Lab. 2002; 38, 53-60
 • Liss J, Łukaszuk K. Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) i rola poszczególnych białek HPV w rozwoju raka szyjki macicy. Kolposkopia.2002; t. 2, nr 1, 11-16
 • Łukaszuk K, Liss J, Wójcikowski Cz. Recombinant DNA templates as a competitive internal standard in qualitative PCR of human papillomavirus detection in cervical cytol-ogy. J. Gynaecol. Invest. 2002; 5, 253-260
 • Łukaszuk K, Liss J, Zwaliński M, Cybal M, Wydra D, Emerich J, et al. In vitro fertilization in medical university of Gdańsk. Annales Academiae Medicae Gedanensis. 2002;32:21-7.
 • Łukaszuk K, Liss J. Wartość kliniczna stosowanych testów diagnostycznych na obec-ność infekcji HPV w profilaktyce i leczeniu raka szyjki macicy. Gin. Pol., 2002; 73(8):719-726
 • Łukaszuk K. Zastosowanie detekcji DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w pier-wotnych badaniach przesiewowych raka szyjki macicy. Kolposkopia 2002; 2(3): 53-56
 • Rogoza A, Łukaszuk K, Mielcarek P. Evaluation of the antisperm antibodies in infertile couples afflicted with a cervical factor. Ginekol Pol. 2002;73(2):87-92.
 • Wójcikowski Cz, Królikowska B, Konarzewska J, Kanadys W, Drożdżal M, Olszewski J, Łukaszuk L. Częstotliwość cukrzycy ciężarnych (GDM) w Polsce w badaniach przesiewowych. Gin. Pol. 2002; 73(10), 811-816
 • Łukaszuk K, Liss J, Zalewski J, Roter M, Brzóska B, Debniak J. Estimation of HPV infection presence in cytological smears in a group of asymptomatic women. Wiadomosci Lekarskie. 2001;54(9-10):508-15.
 • Trzonkowski P, Myśliwska J, Łukaszuk K, Szmit E, Bryl E, Myśliwski A. Luteal phase of the menstrual cycle in young healthy women is associated with decline in interleukin 2 levels. Hormone and Metabolic Research. 2001;33(6):348-53.
 • Myśliwska J, Trzonkowski P, Bryl E, Łukaszuk K, Myśliwski A. Lower interleukin-2 and higher serum tumor necrosis factor- levels are associated with perimenstrual, recurrent, facial herpes simplex infection in young women. Eur Cytokine Netw. 2000;11(3):397-406.
 • Liss J, Emerich J, Łukaszuk K, Zwaliński M, Wójcikowski C. The use of PCR technique in the evaluation of the frequency of HPV infection in vulvar and cervical carcinoma. Ginekol Pol. 1998;69(5):330-4.
 • Łukaszuk K, Liss J, Kusiak E, Wójcikowski C. Serum leptin concentration increase during luteal phase in healthy premenopausal women. Hormone and Metabolic Research. 1998;30(3):172-4.
 • Rogoza A, Zwaliński M, Łukaszuk K, Emerich J. Hormonal profile in infertile men. Ginekol Pol. 1998;69(6):494-7.
 • Emerich J, Łukaszuk K, Konefka T, Dudziak M. The use of biodegradable valtrac-bar rings for intestinal anastomosis in advanced ovarian cancer patients. Ginekol Pol. 1997;68(7):313-6.
 • Wójcikowski C, Lech M, Cheśka Z, Wierzchowska J, Łukaszuk K. Large-scale screening for early diagnosis of gestational diabetes mellitus (GDM). Ginekol Pol. 1997;68(7):297-301.
 • Zorena K, Myśliwska J, Semetkowska-Jurkiewicz E, Łukaszuk K, Mysliwski A. 26 kD TNF precursor molecule and 17 kD mature TNF form differentiate the clinical status of the patients with long-standing diabetes mellitus of type I. Folia Histochemica et Cytobiologica. 1997;35(2):77-8.
 • Witkowski JM, Siebert J, Łukaszuk K, Trawicka L. Comparison of effecct of a panel of membrane channel blockers on the proliferative, cytotoxic and cytoadherence abilities of human peripheral blood lymphocytes. 1993;26(1):53-63.
 • Łukaszuk K, Liss J, Gulczyński J, Woźniak I, Emerich J, Wójcikowski C. HPV 16 DNA occurrence in lymph nodes of patients with cervical carcinoma. Ginekol Pol. 2003;74(2):87-90.
 • Liss J, Łukaszuk K, Gulczyński J, Zwaliński M, Woźniak I, Emerich J, et al. The incidence of human papilloma virus (HPV) DNA in patients with cervical carcinoma from gdansk region. Ginekol Pol. 2002;73(9):740-4.
 • .Łukaszuk K, Liss J. The clinical value of laboratory tests for detection of HPV infection in prevention and treatment of cervical cancer. Ginekol Pol. 2002;73(8):719-26.
 • Prostate specific antigen–PSA and histopathological findings of endometrium in women with fibrocystic breast disease, Autorzy: Radowicki S, Kunicki M., Źródło: Ginekol Pol.2010 Feb;81(2):111-4. Polish. PubMed PMID: 20232708.
 • Prostate specific antigen in women with menstrual disturbances and fibrocystic mastopathy, Autorzy: Radowicki S, Kunicki M., Źródło: J Endocrinol Invest. 2009 Nov;32(10):821-4. doi: 10.3275/6427. Epub 2009 Jul 14. PubMed PMID: 19602918.
 • Prostate-specific antigen in the serum of women with benign breast disease, Autorzy: Radowicki S, Kunicki M, Bandurska-Stankiewicz E., Źródło: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008 Jun;138(2):212-6. Epub 2007 Sep 11. PubMed PMID: 17850950.
 • Prostate specfic antigen in serum of healthy women, Autorzy: Radowicki S, Kunicki M, Wierzba W., Źródło: Ginekol Pol. 2006 Dec;77(12):922-5. Polish. PubMed PMID:17373117.
 • Prostaglandin E2 gel for labor induction in preterm pregnancy, Autorzy: Sieńko J, Czajkowski K, Nowak R, Broś M, Kunicki M, Strzyzewski W., Źródło: Med Wieku Rozwoj. 2003 Jul-Sep;7(3 Suppl 1):301-5. Polish. PubMed PMID: 15537275.
 • Influence of hormone replacement therapy (oral and transdermal) on activity of erythrocyte Zn/Cu superoxide dismutase (Zn/Cu-SOD) in postmenopausal women, Autorzy: Radowicki S, Jankowska S, Kunicki M., Źródło: Ginekol Pol. 2003 Apr;74(4):282-7. Polish. PubMed PMID: 12916270.
 • Effects of continuous estradiol-progestogen treatment on hemostasis in postmenopausal women, Autorzy: Radowicki S, Horoszko-Husiatyńska B, Kunicki M, Sieńkowska M., Źródło: Ginekol Pol. 1998 Feb;69(2):62-6. Polish. PubMed PMID: 9591382.
 • First in the world application of next generation sequencing in preimplantation genetic diagnostics in clinical practice – a case report. Łukaszuk K, Kuczyńska A, Pukszta S, Kuć P, Kuczyński W, Łukaszuk J, Liss J, Wocławek-Potocka I. Wiad Lek. 2016;69(1 Pt 2):105-8.
 • Healthy Baby Born to a Robertsonian Translocation Carrier following Next-Generation Sequencing-Based Preimplantation Genetic Diagnosis: A Case Report.Lukaszuk K, Pukszta S, Ochman K, Cybulska C, Liss J, Pastuszek E, Zabielska J, Woclawek-Potocka I.AJP Rep. 2015 Oct;5(2):e172-5. doi: 10.1055/s-0035-1558402. Epub 2015 Jul 24.
 • Co-evolution-driven switch of J-protein specificity towards an Hsp70 partner.Pukszta S, Schilke B, Dutkiewicz R, Kominek J, Moczulska K, Stepien B, Reitenga KG, Bujnicki JM, Williams B, Craig EA, Marszalek J. EMBO Rep. 2010 May;11(5):360-5. doi: 10.1038/embor.2010.29. Epub 2010 Mar 12.
 • Roles for the human ATP-dependent Lon protease in mitochondrial DNA maintenance. Lu B, Yadav S, Shah PG, Liu T, Tian B, Pukszta S, Villaluna N, Kutejová E, Newlon CS, Santos JH, Suzuki CK.J Biol Chem. 2007 Jun 15;282(24):17363-74. Epub 2007 Apr 9.
 • Evolution of mitochondrial chaperones utilized in Fe-S cluster biogenesis. Schilke B, Williams B, Knieszner H, Pukszta S, D’Silva P, Craig EA, Marszalek J. Curr Biol. 2006 Aug 22;16(16):1660-5.
 • Loss of heterozygosity at BRCA1/2 loci in hereditary and sporadic ovarian cancers. Brozek I, Ochman K, Debniak J, Morzuch L, Ratajska M, Stepnowska M, Stukan M, Emerich J, Limon J. J Appl Genet. 2009;50(4):379-84. doi: 10.1007/BF03195697.
 • High frequency of BRCA1/2 germline mutations in consecutive ovarian cancer patients in Poland. Brozek I, Ochman K, Debniak J, Morzuch L, Ratajska M, Stepnowska M, Stukan M, Emerich J, Limon J. Gynecol Oncol. 2008 Feb;108(2):433-7. Epub 2007 Nov 7.
 • Frontometaphyseal dysplasia: mutations in FLNA and phenotypic diversity. Robertson SP, Jenkins ZA, Morgan T, Adès L, Aftimos S, Boute O, Fiskerstrand T, Garcia-Miñaur S, Grix A, Green A, Der Kaloustian V, Lewkonia R, McInnes B, van Haelst MM, Mancini G, Illés T, Mortier G, Newbury-Ecob R, Nicholson L, Scott CI, Ochman K, Brozek I, Shears DJ, Superti-Furga A, Suri M, Whiteford M, Wilkie AO, Krakow D. Am J Med Genet A. 2006 Aug 15;140(16):1726-36. Erratum in: Am J Med Genet A. 2006 Dec 15;140(24):2840. Macini, Grazia [corrected to Mancini, Grazia].
 • HER2 Amplification Has no Prognostic Value in Sporadic and Hereditary Ovarian Tumours. Brozek I, Kardaś I, Ochman K, Debniak J, Stukan M, Ratajska M, Morzuch L, Emerich J, Limon J. Hered Cancer Clin Pract. 2006 Nov 15;4(1):39-42. doi: 10.1186/1897-4287-4-1-39.
 • Loss of heterozygosity at chromosomes 3p and 17p in primary non-small cell lung cancer. Chmara M, Wozniak A, Ochman K, Kobierska G, Dziadziuszko R, Sosinska-Mielcarek K, Jassem E, Skokowski J, Jassem J, Limon J. Anticancer Res. 2004 Nov-Dec;24(6):4259-63.
 • Prevalence and clinical correlations of BRCA1/BRCA2 unclassified variant carriers among unselected primary ovarian cancer cases – preliminary report. Majdak EJ, De Bock GH, Brozek I, Perkowska M, Ochman K, Debniak J, Milczek T, Cornelisse CJ, Jassem J, Emerich J, Limon J, Devilee P. Eur J Cancer. 2005 Jan;41(1):143-50.
 • Analysis of candidate genes for genotypic diagnosis in the long QT syndrome. Haack B, Kupka S, Ebauer M, Siemiatkowska A, Pfister M, Kwiatkowska J, Ereciński J, Limon J, Ochman K, Blin N. J Appl Genet. 2004;45(3):375-81.
 • [X-linked agammaglobulinemia (XLA) associated with agranulocytosis–case report]. Irga N, Wierzba J, Brozek J, Ochman K, Kanegane H, Miyawaki T, Neuman-Łaniec M. Wiad Lek. 2003;56(7-8):378-80. Polish.
 • Left ventricular size, mass and function in relation to angiotensin-converting enzyme gene and angiotensin-II type 1 receptor gene polymorphisms in patients with coronary artery disease. Gruchala M, Ciećwierz D, Ochman K, Wasag B, Koprowski A, Wojtowicz A, Dubaniewicz W, Targoński R, Sobiczewski W, Grzybowski A, Romanowski P, Limon J, Rynkiewicz A. Clin Chem Lab Med. 2003 Apr;41(4):522-8.
 • Association between the Pl(A) platelet glycoprotein GPIIIa polymorphism and extent of coronary artery disease. Gruchała M, Ciećwierz D, Ochman K, Targoński R, Dubaniewicz W, Sobiczewski W, Wasag B, Drewla P, Skarzynski P, Romanowski P, Limon J, Rynkiewicz A. Int J Cardiol. 2003 Apr;88(2-3):229-37.
 • Association of the ScaI atrial natriuretic peptide gene polymorphism with nonfatal myocardial infarction and extent of coronary artery disease. Gruchala M, Ciećwierz D, Wasag B, Targoński R, Dubaniewicz W, Nowak A, Sobiczewski W, Ochman K, Romanowski P, Limon J, Rynkiewicz A. Am Heart J. 2003 Jan;145(1):125-31.
 • Zastosowanie transferu mitochondriów, wymiany jądra oraz wymiany przedjądrzy w komórkach jajowych kobiet z chorobami mitochondrialnymi – KB-42/06 z dnia 28.06.2006.
 • Separacja plemników za pomocą anexyny V, Hoechsta 33342, technik MSOME, HYPOOS, dwułomności, spektroskopii podczerwienie oraz spektrum Ramanowskiego do zapłodnienia pozaustrojowego. – uchwała nr 3/2011 z dnia 31.03.2011
 • Ocena rezerwy jajnikowej u kobiet poddawanych zapłodnieniu pozaustrojowemu. – uchwała nr 4/2011 z dn 31.03.2011
 • Namnażanie tkanki jądrowej w hodowli celem późniejszego mrożenia, selekcji plemników oraz autotransplantacji pacjentom po chemioterapii – uchwała nr 21/2011 z dnia 09.06.2011
 • Ocena odpowiedzi endometrium oraz płodności po domacicznym podaniu G-CSF – uchwała nr 32/2011 z dnia 06.10.2011
 • Mrożenie tkanki jajnikowej – uchwała 31/2011 z dnia 06.10.2011
 • Ocena obrazu ultrasonograficznego fizjologicznego narządu rodnego kobiety i poziomów hormonów w poszczególnych fazach cyklu miesięcznego. – nr dokumentu KB – 5/13 z dnia 24.01.2013
 • Wpływ obecności przeciwciał Anty-TPO na skuteczność zapłodnienia in vitro i embriotransferu – nr dokumentu KB – 9/13 z dnia 26.03.2013
 • Zastosowanie akupunktury w leczeniu niepłodności technikami rozrodu wspomaganego – nr dokumentu KB – 10/13; stwierdzono, że nie wymaga zgody Komisji Bioetycznej
 • Diagnostyka prenatalna w komórkach płodu z wymazów z szyjki macicy z zastosowaniem PLNGS – nr dokumentu KB – 10/13 z dnia 14.05.2013
 • Ocena płodności pacjentek w zależności od poziomu wit D oraz innych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w płynie pęcherzykowym i osoczu – nr dokumentu  KB 12/13 z dnia 07.05.2013
 • Zastosowanie nieinwazyjnego testu prenatalnego do wykrywania ryzyka trisomii chromosomu 21,18 i 13 oraz zaburzeń ilościowych chromosomów X i Y u płodu – nr dokumentu  KB 11/13 z dnia 05.2013
 • Zastosowanie układów mikroprzepływowych w izolacji  nasienia – nr dokumentu KB 14/13 z dnia 14.05.2013
 • Czy zapłodnienie in vitro wpływa na proces inaktywacji chromosomu X u ludzi – pismo z dnia 19.04.2011- brak sprzeciwu co do badania.
 • Ocena zależności rezerwy jajnikowej oraz płodności kobiet powyżej 39 r.ż. w zależności od poziomu nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – Uchwała nr 39/2013
 • Aktywacja ludzkich oocytów in vitro z udziałem jonoforów wapniowych – Uchwała nr 2/2014
 • Zastosowanie nieinwazyjnego testu prenatalnego do wykrywania ryzyka trisomii chromosomu 21, 18 i 13 oraz zaburzeń ilościowych chromosomów X i Y u płodu – KB-8/14 z dnia 9.04/2014
 • Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji dla celów diagnostyki preimplantacyjnej blastomerów uzyskanych z 3-dniowych zarodków w świeżym transferze – KB-11/14 z dnia 20.05.2014
 • Wpływ diagnostyki preimplantacyjnej z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji na wskaźnik ciąż w transferach mrożonych zarodków w stadium blastocystyt- KB-12/14 z dnia 20.05.2014
 • Ocena stopnia fragmentacji DNA plemników – porównanie dwóch metod: TUNEL i comet assay- KB-13/14 z dnia 20.05.2014
 • Analiza skuteczności zapłodnienia pozaustrojowego oraz stężeń hormonu antymullerowskiego par przystępujących do pierwszej próby zapłodnienia pozaustrojowego – IVF w zależności od miejsca zamieszkania- KB 16/14 z dnia 12.06.2014- badanie statystyczne, obserwacyjne; nie wymaga zgody KB
 • Ocena przydatności oznaczenia stężenia siarczanu dehydroepiandrosteronu – DHEAS w prognozowaniu wyników pierwszego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego-IVF u kobiet u których zastosowano długi protokół stymulacji – KB-17/14 z dnia 12.06.2014 – badanie obserwacyjne, nie wymaga zgody KB
 • Ocena stosowanych metod zapobiegania ciąży, zachowań seksualnych oraz poziomu witaminy D w surowicy w populacji województwa pomorskiego- NKBBN/325/2014 z dnia 28 10 2014
 • Ocena skuteczności suplementacji fazy lutealnej u pacjentów poddanych procedurze zapłodnienia pozaustrojowego –badanie obserwacyjne, randomizowane– KB-6/15 z dnia 5.03.2015
 • Ocena częstości występowania aneuploidii w 5-dniowym zarodku poprzez analizę genetyczną płynu z jamy blastocysty w technice sekwencjonowania następnej generacji – NKBBN/371/2015 z dnia 1.12.2015
 • Ocena częstości występowania aneuploidii poprzez analizę komórki jajowej i ciałek kierunkowych w technice sekwencjonowania następnej generacji – NKBBN/372/2015 z dnia 01.12.2015
 • Niedobór witaminy B12 oraz polimorfizm genów związanych z metabolizmem folianów w etiologii poronień nawracających – NKBBN/405/2015 z dnia 1.12.2015
 • Analiza polimorfizmu wybranych genów wpływających na cechy rozrodcze u kobiet leczonych z powodu niepłodności endokrynnej i idiopatycznej –NKBBN/410/2015 z dnia 1.12.2015
 • Ocena wpływu leczenia testosteronem oraz dehydrepiandreosteronem- DHEA na wyniki zapłodnienia pozaustrojowego IVF/ICSI u kobiet z obniżoną rezerwą jajnikową – NKBBN/19/2016 z dnia 24.02.2016
 • Ocena wyników stymulacji owulacji z zastosowaniem Letrozolu do zapłodnienia pozaustrojowego- NKBBN/226/2016
 • 17th World Congress on Human Reproduction, Rzym, Włochy (3/2017); Wykład: Role of genetic testing in repeated pregnancy loss and repeated implantation failure; Ustna prezentacja abstraktu: New possibilities of in point of care measurement by VIDAS – Anti-müllerian hormone decline from the beginning of controlled ovarian stimulation to oocyte retrieval
 • Warsztat specjalistyczny PTMRiE i OSnPC „Co nowego w indukcji i stymulacji jajeczkowania” (1/2017); Wykład: Dynamika zmian AMH w cyklu stymulowanym oraz cyklach naturalnych
 • XIV Kongres Położnictwa i Ginekologii Ukrainy, Kijów, Ukraina (9/2017); Wykład: Clinical application of the ovarian reserve assessment considering changing diagnostic possibilities
 • bioMérieux VIDAS AMH Workshop, Helsinki, Finland (7/2016); Wykład: Clinical needs in infertility management
 • III Międzynarodowa Konferencja Endokrynologii Rozrodu, Warszawa, Polska (6/2016); Wykład: Hiperglikozylowane hCG
 • Czynniki modyfikujące płodność mężczyzny. Aktualne metody diagnostyczne i terapeutyczne w niepłodności męskiej, Konferencja naukowa Sekcji Andrologicznej i Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (6/2016), Łódź, Polska; Wykład: Genetyczne aspekty niepłodności męskiej
 • Kurs atestacyjny CMKP w dziedzinie Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość – najnowsze doniesienia (5/2016), Poznań, Polska, Wykłady: Dzieci bez wad – rozwój i przyszłość diagnostyki preimplantacyjnej, oraz Logika genetyka – rola poradnictwa genetycznego w leczeniu niepłodności, uzasadnienia merytoryczne i prawne
 • Konferencja naukowa: Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (5/2016), Kraków, Polska; Wykład: Nawracające poronienia
 • Updates in Infertility Treatment (1/2016), Lisbon, Portugal; Lecture: Practical aspects of using AMH as a dose adjustment for gonadotropins stimulation
 • Wykład – Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii w Katowicach (11/2015): Innovation for the Next Generations – Progress in Preimplantation Genetic Diagnosis
 • Wykład – XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (9/2015) w Łodzi: Medycyna spersonalizowana na podstawie dostępnych możliwości oceny predyspozycji genetycznych
 • Wykład – Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej Prawo Medyczne i Farmaceutycze: In vitro okiem lekarza – prawdy, mity, wyzwania
 • Wykład – 11th World Congress of the European Society of Gynecology (ESG) w Pradze (10/2015): Next Generation Sequencing and new opportunities for Preimplantation Genetic Diagnosis
 • Annual Conference of the Russian Reproductive Medicine Society, Soczi, Rosja (9/2015) Embryology precourse: „Technical aspects of Next Generation Sequencing implementation in routine clinical practice”; main congress lecture: „Next Generation Sequencing and new opportunities for Preimplantation Genetic Diagnosis”.
 • European Human Genetics Conference 2015, Glasgow, UK (6/2015): Preimplantation Genetic Testing Using Ion Torrent™ PGM™
 • Warsztat Specjalistyczny Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka w Warszawie (6/2015): PGD/PGS – doświadczenia polskie oraz Fizjologia cyklu a stosowane metody stymulacji w rozrodzie wspomaganym
 • Wykład dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego we Wrocławiu (4/2015): Kliniczne zastosowanie oceny rezerwy jajnikowej w obliczu zmieniających się możliwości diagnostycznych
 • Warsztaty Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland (1/2015): Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku
 • Wykład dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Katowicach (12/2014): Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce przedimplantacyjnej PGD NGS
 • Webinar (11/2014): Kliniczne zastosowanie oceny rezerwy jajnikowej w obliczu zmieniających się możliwości diagnostycznych
 • Wykład dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego we Wrocławiu (10/2014): Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce przedimplantacyjnej PGD NGS
 • VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (09/2014): Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce przedimplantacyjnej PGD NGS
 • VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (09/2014): Clinical application of the ovarian reserve assessment considering changing diagnostic possibilities
 • Dzień Andrologiczny Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (09/2014): PGD – Diagnostyka Przedimplantacyjna
 • OIL Olsztyn (02/2014): Prezentacja, Diagnostyka przedmiplantacyjna – szansa na zdrowe dziecko (02/2014)
 • Nordic Fertility Society 2014 (01/2014): Premiplantation genetic diagnosis HLA for X-linked immunoproliferative syndrome
 • Winter Forum 2013 (02/2013): AMH and Others – Practical Guidelines for Treatment Decision