Profil

Posiadam specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Oprócz pracy w INVICTA, związana jestem z Kliniką Ginekologii Operacyjnej, Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Współpracuję z Instytutem Genetyki Człowieka PAN.
Obecnie jestem w trakcie dysertacji doktorskiej dotyczącej poznania molekularnych mechanizmów rozrostów endometrium. Swoją praktykę zawodową koncentruję na diagnostyce i leczeniu niepłodności, w tym z zastosowaniem endoskopowych technik mało inwazyjnych, a do moich szczególnych zainteresowań należą patologie w obrębie macicy.

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Swoje umiejętności doskonalę podczas licznych kursów krajowych i zagranicznych.

Należę m.in. do Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, the International Society of Gynaecological Endocrinology (ISGE), the European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE), the International Society of Professionals in Ultrasound for Obstetrics and Gynaecology (ISUOG), Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR) i the European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE).

Języki

polski
angielski
rosyjski