Profil

Ukończyłam studia medyczne na Akademii Medycznej w Gdańsku oraz University of Eastern Finland w Kuopio w Finlandii. Po zakończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Klinice Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W latach 2007-2019 uzyskałam stopień specjalisty w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz w dziedzinie Perinatologii, ponadto obroniłam doktorat z zakresu elastograficznej oceny szyjki macicy w predykcji porodu przedwczesnego. Pracę swoją związałam z Kliniką Położnictwa, gdzie nauczałam studentów jako asystent, a następnie starszy wykładowca.
Jestem współautorem prac badawczych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Głównym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest diagnostyka ultrasonograficzna płodu. Posiadam certyfikat w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży FMF (Fetal Medicine Foundation). Uczestniczę w kilkudziesięciu kursach i konferencjach polskich i zagranicznych z zakresu ultrasonografii w ciąży, medycyny matczyno-płodowej (perinatologii) oraz położnictwa i ginekologii.

Języki

polski
angielski
rosyjski