Profil

Jestem specjalistą urologii oraz ginekologii i położnictwa. Swoje wykształcenie dostosowywałam do rosnących potrzeb ogromnej rzeszy kobiet, aby z najlepszym przygotowaniem, w pełni profesjonalnie leczyć schorzenia uroginekologiczne. Interesują mnie w szczególności zagadnienia związane z zaburzeniami czynności dolnego odcinka układu moczowego u kobiet i mężczyzn. Pracuje również w Klinice Urologii UCK w Gdańsku.

Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęłam pracę i odbyłam specjalizację w oddziale położnictwa i ginekologii Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku, a następnie Szpitala im. Św. Wojciecha na Zaspie. W 1999 r. utworzyłam i rozwinęłam działalność Pracowni Badań Urodynamicznych w ginekologii. Dalszą naukę w dziedzinie uroginekologii i chirurgii rekonstrukcyjnej dna miednicy kontynuowałam na licznych stażach i w trakcie pracy zagranicą: staż w Amsterdamie (OLVG), Stuttgarcie (Frauenklinik Berg), Wiedniu (AKH), Hagen (EvK), praca w Schwerin/ Pritzwalk (Helios/ KMG Kliniken). W 2005 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych.

W 2020 roku otrzymałam europejską specjalizację w dziedzinie urologii – „Fellow of European Board of Urology” (FEBU).

Publikacje

Jestem autorką wielu artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych (Wiadomości Urodynamiczne, Przegląd Urologiczny, International Urogynecology Journal) oraz prelegentką na spotkaniach naukowych.

Języki

polski
angielski
rosyjski
niemiecki