Profil

Posiadam 15-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze poradnictwa genetycznego, a także jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Przez jakiś czas pracowałem w Wydziale Współpracy Międzynarodowej NFZ. Jestem doktorem nauk medycznych w dziedzinie genetyki, specjalistą genetyki klinicznej. Specjalizuję się w niepłodności (zwłaszcza męskiej, praca doktorska pt. “Analiza aberracji chromosomowych w plemnikach mężczyzn z rodzin o podwyższonym ryzyku mejotycznej nondysjunkcji”), diagnostyce prenatalnej i postnatalnej, nowotworach dziedzicznych i chorobach metabolicznych.

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.

Języki

polski
angielski
rosyjski
francuski