Profil

Obecnie pracuję z osobami doświadczającymi różnorodnych kryzysów życiowych (indywidualnie oraz z parami). Zajmuję się również wspomaganiem rozwoju osobistego oraz psychologią kliniczną i zdrowia. W prowadzeniu psychoterapii opieram się na podejściu integracyjnym, gdzie w centrum uwagi jest osoba potrzebująca pomocy. Jestem zwolennikiem indywidualizacji w terapii ze względu na różnorodną sytuację psychologiczną i społeczną leczonych osób. Opieram się głównie na zasadzie budowania na zasobach, wykorzystując aspekty psychologii pozytywnej. Ustawicznie poszerzam wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznych metod psychoterapii. W celu jak najwyższych standardów swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Ukończyłam studia w Szkole Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam również następujące szkolenia: “Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne”, Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie, “Psychologia Kliniczna”, Zakład Psychologii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, “Grupy Balinta w Doskonaleniu Kontaktu Terapeutycznego”, Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, “Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, ‘Niebieska Linia’, “Interwencja Kryzysowa”, “Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem”, “Profilaktyka zaburzeń zdrowia psychicznego u ofiar i świadków zdarzeń traumatycznych”, “Psychopatologia, diagnoza i zastosowanie oddziaływań pomocowych oraz terapeutycznych wobec dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi”.

Języki

polski