Profil

Celem mojej pracy to poprawa jakości życia pacjentów poprzez trafną diagnozę i skuteczne leczenie. Mam bogate doświadczenie zawodowe w zakresie dermatologii, dermatologii dziecięcej oraz wenerologii.
W codziennej praktyce wykorzystuję najnowszą wiedzę wspartą o techniki dermatoscopii i trichoscopii w diagnostyce zmian barwnikowych skóry oraz chorób włosów.

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z kilkumiesięcznym stażem w Wielkiej Brytanii. Odbyłam szkolenie specjalizacyjne na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty dermatologa-wenerologa. Stale podnoszę i aktualizuję wiedzę oraz umiejętności medyczne na szkoleniach i kongresach z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej, a także poprzez uczestnictwo w zjazdach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Należę do Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Języki

polski
angielski