Profil

Jestem specjalistą położnictwa i ginekologii, perinatologii, endokrynologii ginekologicznej i andrologiem klinicznym. Wiedza i umiejętności posiadane przeze mnie są wynikiem 40-letniej pracy klinicznej potwierdzonej formalnymi specjalizacjami. Wynikają też z 20 lat kierowania Uniwersyteckimi Klinikami i zespołami wybitnych specjalistów oraz aktywnego uczestnictwa w międzynarodowym obiegu naukowym. W INVICTA udzielam fachowych porad ginekologicznych i andrologicznych, w tym związanych z leczeniem niepłodności.
Pracuję również w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierując I Kliniką Położnictwa i Ginekologii zlokalizowaną w Szpitalu Św. Zofii w Warszawie, jednocześnie pełnię funkcję Głównego Konsultanta ds. Ginekologii i Położnictwa tego najbardziej lubianego przez pacjentki szpitala położniczo-ginekologicznego w stolicy.

Ukończyłem Akademię Medyczną w Lublinie.

Należę do Polskiego Towarzystwa Andrologicznego.

Języki

polski
angielski