Profil

Jestem lekarzem o specjalizacji epidemiologicznej. Od ponad 30 lat pracuję w Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kierowniczych stanowiskach. Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie merytoryczne w nadzorze sanitarnym nad podmiotami leczniczymi, między innymi w zakresie higieny lecznictwa oraz w dziedzinie profilaktyki zakażeń szpitalnych: zapobiegania i zwalczania szerzenia się zakażeń szpitalnych oraz ognisk epidemicznych.

Od wielu lat należę do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

Języki

polski