Profil

W INVICTA pracuję ponad 20 lat. Posiadam specjalizację II st. z chorób wewnętrznych (z wyróżnieniem) oraz specjalizację z endokrynologii. Posiadam doświadczenie 24 lat pracy na oddziale chorób wewnętrznych w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku oraz ponad 15-letnie doświadczenie w endokrynologii, dzięki pracy w poradniach endokrynologicznych.

Ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku w 1988 r. Systematycznie uczestniczę w corocznych zjazdach i kursach ustawicznego kształcenia z zakresu endokrynologii i diabetologii.

Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Q&A

Dlaczego zostałaś lekarzem?
Odpowiada to moim cechom charakteru – chęć pomocy, możliwość kontaktu z pacjentem, ciekawa i urozmaicona praca.

Skąd się wzięło Twoje zainteresowanie do endokrynologii?
Endokrynologia to niezwykle ciekawa, rozwojowa dziedzina medycyny.

Praca w INVICTA to dla Ciebie…
dobrze zorganizowane miejsce pracy w rozwojowej firmie i z miłymi ludźmi. Pracuję tu od 20-tu lat.

Skąd w Tobie potrzeba pomagania innym?
Nadaje to sens mojemu życiu.

Języki

polski
angielski